Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Modernizácia ustajnenia a kŕmenia teliat formu digitalizácie (vrátane dodávky a montáže)
Prieskum trhu
02.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
Obstaranie Skladového teleskopického manipulátoru OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Obstaranie 2 ks nízkoemisného skriňového automobilu OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Obstaranie nízkoemisného skriňového automobilu s chladeným nákladovým priestorom OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Výmena UPS na CS PZZP Láb (možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom je do14.09.2023; Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná. Pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie Diela, bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky miesta realizácie Diela Navrhovateľmi bude stanovený na základe požiadaviek Navrhovateľov. Pokiaľ Navrhovateľ absolvoval obhliadku miesta realizácie v auguste 2023 nová obhliadka nie je povinná.)
Obchodná verejná súťaž
02.10.2023
08:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Tribeč časť A (bez dopravy), strediská: LS Brod, LS Žarnovica, LS Žiar, LS Šašov_Výzva č.16/2023
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
31487-WNP Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 01.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
28364-MUT Potraviny
Užšia súťaž
UVO 30.09.2023
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Elektrické ohrady pre ovce a kozy - na pasenie počas dňa
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
FARMA JAVOR s.r.o., Horná Lehota 903, 976 81 Horná Lehota
Traktor + rozmetadlo hnoja
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
FARMA JAVOR s.r.o., Horná Lehota 903, 976 81 Horná Lehota
Výroba a dodanie propagačného materiálu Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.09.2023
00:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30252-MSS Obstaranie podpory pre datacentrové firewally Fortigate
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
MRAZIAREŇ PLOSKÉ č.p. 169/105, 169/106, 169/110, 169/121, 169/128 (prestavba existujúcich skladov a mraziarne)
Prieskum trhu
29.09.2023
23:59
FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, 040 22 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z.z. (RTG prístrojov a C-ramien pre OP sály v Nemocnici akad. L. Dérera Kramáre)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
BTK 8 ks prístrojov (prístroje umiestené: Komplex operačných sál Nemocnica Ružinov)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Opravy a údržba kovových nádob – AUTOKLÁVOV STERIPAK č.1,2,3,4: 7 ks; výmena tesnení dvier 66, Selectomat, Securex, Sterivap: 7 ks; Mazivo Barrierta L55/0: 4 ks, testovanie, ND, doprava, práca
Výzva na predkladanie ponúk
29.09.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Thopaz digitálna hrudná drenáž, kanister, hadica jednoduchá
Výzva na predkladanie ponúk
29.09.2023
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
Skúšky dlhodobej stability v zmysle Vyhlášky č. 101/2018 Z. z. (RTG prístrojov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, RDG Klinika)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Obstaranie postrekovača
Prieskum trhu
29.09.2023
23:00
Roľnícke družstvo v Plavnici, Plavnica 415 415, 065 45 Plavnica
Vonkajšia inšpekcia plynovodov a prípojok sond (celková predpokladaná dĺžka vykonanej inšpekcie bude cca 361 100 m; vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2 - Ján Kochlica, jan.kochlica@nafta.sk) najneskôr do 20.09.2023 do 22:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
22:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Ťahany zberač hrozna
Prieskum trhu
29.09.2023
16:00
Shebo Winery, a. s., Dolná 120/119, 900 01 Modra
Z202310413 Okná, dvere a súvisiace prvky (žalúzie)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310251 Náhradné diely do SUEZ-M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
15:00
Vranovská 68, 080 01 Prešov, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310440 Šmykom riadený nakladač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
15:00
Pribiš, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 83760 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20