Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310348 Nákup a dodávka nových prenosných počítačov- Notebookov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310427 Značky a súvisiace prvky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310416 RUKAVICE chirurgické, vyšetrovacie, nesterilné, nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310417 vata buničitá, bielená - prierezy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310445 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310458 Automatická práčka zvrchu plnená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202310459 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Dodanie a sprevádzkovanie AKU plošinového vozíka s nosnosťou 2 tony s nadstavbou valník
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
ND žkv - elektrická a motorová časť - puzdro, odťahovač zdrže, vyrovnávač, kĺzatko, západka a záves
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
09:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Z202310062 Nákup železiarskych výrobkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:00
Československej armády 1182, Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
30740-WYP Prestavba, nadstavba a dostavba materskej školy v obci Veľká Lomnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
09:00
Obec Veľká Lomnica
30860-WYP Rozšírenie zdrojovej stanice medicinálneho kyslíka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
30262-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Zvolen Záhonok
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Z202310333 Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20239696 Priemyselne vyrobené nekovové materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:44
Jelenecká 0, Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310497 Čistiareň odpadových vôd - polystyrén, sklotextilná mriežka, lepidlo, omietka, kari sieť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:39
Teplička, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
27699-MSP ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Z202310332 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Výmena UPS na CS PZZP Láb (možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom je do14.09.2023; Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná. Pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie Diela, bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky miesta realizácie Diela Navrhovateľmi bude stanovený na základe požiadaviek Navrhovateľov. Pokiaľ Navrhovateľ absolvoval obhliadku miesta realizácie v auguste 2023 nová obhliadka nie je povinná.)
Obchodná verejná súťaž
02.10.2023
08:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Modernizácia ustajnenia a kŕmenia teliat formu digitalizácie (vrátane dodávky a montáže)
Prieskum trhu
02.10.2023
08:00
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o., Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
31567-WNS Výkon servisných činností v rámci regionálneho operátorského pracoviska.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
08:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31467-WNS Kosenie lúk v intraviláne mesta Vysoké Tatry v lokalite Smokovce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
08:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
Obstaranie nízkoemisného skriňového automobilu s chladeným nákladovým priestorom OPAKOVANIE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
08:00
Farma Beckov, družstvo, Beckov 0, 916 38 Beckov
Z202310474 Revízie a opravy zdvihákov do techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202310473 Predmety osobnej hygieny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 226 - 250 / 83760 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20