Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310516 Lomový kameň triedený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:05
Teplička, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
31924-WNT (215) Predné svetlá, pačka na ovládanie smeroviek, zdvihacie tiahlo
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31948-WNT (219) Dvojitý kĺb kardanu na traktorovú kosačku FFA 500
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
32003-WNT Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
Základná škola s materskou školou
31971-WNT (220) Kolískový spínač 7832-23
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
31994-WNT (221) Sada filtrov na MB, PP 900EK, PP 680CN
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29514-MSP Výstavba staníc ZZS
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
29515-MSP Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu školička
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
29550-MSP Obnova budovy Umelecko-dekoračných dielní SND – spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia obnovy a modernizácie
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Slovenské národné divadlo
30256-MST Nákup a dodanie transportérov
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30265-MSS Vypracovanie PD k modernizácií a obnove výškových budov – blok B VMĽŠ Mlyny - UK BA
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
30044-MSP Dočasná stavenisková prípojka vody a kanalizácie
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
MH Invest, s.r.o.
Výzva č. 40 - Kuchynská linka na mieru
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Nákup nosičov náradia s dlhým dosahom ramena a príslušenstvom
Verejná súťaž
02.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Fotovoltaika
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
10:00
FATIMEX, s.r.o., Bôrická 103, 010 01 Žilina
Syrárska technológia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
10:00
FATIMEX, s.r.o., Bôrická 103, 010 01 Žilina
Dodanie meradla opotrebenia samočinného spriahadla DMJ 861
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Vypracovanie PD k modernizácií a obnove výškových budov – blok B VMĽŠ Mlyny - UK BA
Verejná súťaž
02.10.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Spotrebný materiál pre ÚB FBP 20.9.23
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Ovocie a zelenina I
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Vybavenie pekárne
Prieskum trhu
02.10.2023
10:00
LYRA GROUP s.r.o., Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre
Propagačné predmety s potlačou 6/23
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30858-WYP Športový areál - šatne, Hôrka s hasičskou zbrojnicou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
10:00
Obec Hôrka
30518-WYP Komplexná rekonštrukcia budovy MSÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
10:00
Mesto Fiľakovo
31200-WNS Prešov, letisko - rekonštrukcia hangáru č. 2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 176 - 200 / 83760 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20