Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Cisterna
Prieskum trhu pre určenie PHZ
02.10.2023
15:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
30040-MSS Servisné služby pri zabezpečení prevádzky IS FINU/HRO.
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výmena PVC podlahovej krytiny v objekte AB Olejkárska_DNS PL 1/2022-003
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
15:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Náves na prepravu rezanky kombinovaný s rozmetadlom maštaľného hnoja
Prieskum trhu
02.10.2023
15:00
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o., Pernek 355, 900 53 Pernek
Dodávka 4ks vysokozdvižných vozíkov
Prieskum trhu
02.10.2023
15:00
Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá
Dodávka a montáž 2 ks pásových lisov na odvodnenie zeminy z repy
Prieskum trhu
02.10.2023
15:00
Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá
Z202310544 Satelitné súpravy, antény a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
15:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad od roku 2024 (predpokladaný objem odobratej elektriny je 71 007,00 kWh)
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Turbodúchadlá a ich časti
Obchodná verejná súťaž
02.10.2023
14:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z202310562 Prenájom a čistenie chemických WC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
14:00
Senohrad, Krupina, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310428 Nádoby, obaly a obalový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
13:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202310409 Nákup lavíc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202310464 Tlač publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310361 Software VMware – predĺženie podpory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
13:00
Dúbravská cesta 9, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Mikroúderový značiaci stroj
Výzva na predkladanie ponúk
02.10.2023
13:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
31456-WNT Oprava povrchu chodníka na psinci
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
13:00
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Z202310470 Pipeta a mikrosúmavky výlučne od Eppendorf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
12:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310415 Inventár stravovacích zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
12:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310329 Zariadenie na detekciu stôp výbušnín a drog (ETD – EXPLOSIVE TRACE DETECTOR)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
12:00
Letisko Košice, Košice - mestská časť Barca, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Fekálna cisterna
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, Nové Sady 252, 951 24 Nové Sady
Samochodný postrekovač s GPS navigáciou
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, Nové Sady 252, 951 24 Nové Sady
Ťahaný postrekovač s GPS navigáciou
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady, Nové Sady 252, 951 24 Nové Sady
29957-WNS Zmeny a doplnkyč.1 Územného plánu zóny Tehelná
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
30259-MST Služobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zabezpečenie drobných spomienkových predmetov pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach (100 ks medaily v drevenej kazete pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a 70 ks medaily v tmavomodrej kazete pre potreby Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach)
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 126 - 150 / 83760 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20