Archív verejných súťaži

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
35812-WNT Spotrebný cyklistický materiál a obuv pre potreby cestnej cyklistiky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
35813-WNT Súčiastky naturálneho odievania profesionálnych vojakov - taktické súpravy"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
37655-WNT Úžitkové vozidlo na údržbu areálu ŠD Mladosť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
38600-WNP Vodorovné dopravné značenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
36264-WNT Združená dodávka elektrickej energie na rok 2023,2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Spojená škola internátna
36266-WNT Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Spojená škola internátna
38642-WNP CSS Zákamenné - prestrešenie vstupu do pavilónu B s vytvorením uzavretej miestnosti pre fajčiarov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Centrum sociálnych služieb Zákamenné
40362-WNT Náhradné diely na Tatru T815 VIN:12761106
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
36453-WNT Dodávka tekutých pracích prostriedkov pre veľké práčky a nájom dávkovacieho systému na obdobie od 01.09.2022-do 31.08.2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
38858-WNT Dodávkové motorové vozidlo do 3,5 t
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Zoologická záhrada
35175-MUT Komponenty pre koncové uzly Govnet
Užšia súťaž
UVO
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
35385-WNT Náhradné diely - Z 7211, UNC 060
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
37489-WNT Paštéty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Centrum sociálnych služieb PARK
37490-WNT Mrazená zelenina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Centrum sociálnych služieb PARK
37491-WNT Mlieko, mliečne výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Centrum sociálnych služieb PARK
37492-WNT Kompóty, džemy, strukoviny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Centrum sociálnych služieb PARK
37494-WNT Mrazená hydina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Centrum sociálnych služieb PARK
35409-WNP Oprava striech, vyčistene žľabov a strešných zvodov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
37497-WNT Kancelársky nábytok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Slovenská inšpekcia životného prostredia
38327-WNT Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbyňov (Technické vybavenie)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Obec Zbyňov
35526-WNT Nákup nových žiaroviek 12/24V
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
35767-WYP Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100; (III.)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31387-MUT Dodanie elektrickej energie
Užšia súťaž
UVO
Mesto Pezinok
38532-WNS Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
30946-WNP Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Zobrazených: 1 - 25 / 83760 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20