Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Didaktické pomôcky pre materské školy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
23:59
Mesto Trnava
Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
29.04.2021
11:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2" - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova K - oprava okien formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Kamenec pod Vtáčnikom, Chata Vlčiná, b. č. 127 - oprava striech
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, budovy č. 3, 4 a 6 - oprava okien formou výmeny za plastové
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - LK Malacky - budova č. 03, 06 - oprava strešných krytín
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, b. č. 5 - oprava fasády, výmena drevených vchodových dverí a okien
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodanie kontajnerov - zberný dvor
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
10:00
Mesto Senec
Odstránenie závad elektroinštalácie - Zámok Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
23.04.2021
23:59
Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kasárne, b. č. 5 - oprava fasády, výmena drevených vchodových dverí a okien
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VVP Turecký vrch, PSDV - oprava elektrických rozvádzačov na palebných čiarach
Zákazka s nízkou hodnotou
23.04.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, Kasárne SNP Podborová, budova č. 20, 23 a 25 - oprava striech a stropov
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice Duklianske kasárne - oprava kanalizácie objekt č. 16, 52
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Grafické služby
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Oprava živičných krytov vozoviek a chodníkov (výtlky, sieťový rozpad, prepady, drobné opravy, bezbariérové úpravy, obrubníky) v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Zákazka s nízkou hodnotou
21.04.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Oprava strechy na objekte č. 6 - Zdravotné stredisko a práčovňa a Oprava živičnej strechy na objekte č. 18 - Garáže
Zákazka s nízkou hodnotou
22.04.2021
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce
Žilina, areál KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektov - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Neplánované opravy a ošetrenia kolesových traktorov John Deere vrátane prídavných zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
23.04.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Prešov - oprava okien a dverí formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
28.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VVP Turecký Vrch - Ubytovňa mužstva 119 - oprava pretekajúcej strechy, obnova vnútorných náterov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.04.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, Kasárne Sereď, budova č. 214, blok pre ubytovanie jednotiek + ošetrovňa (s.č. 4531) - oprava sprchových kútov formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
27.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad, Sklady Poprad Stráže, budova č. 3 - oprava skladovacích priestorov pre príjem materiálu a náhradných dielov pre F16
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP - oprava vonkajšieho osvetlenia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.04.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 720 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20