Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2
Obchodná verejná súťaž
31.12.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
17:00
Mesto Hurbanovo
Prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku Brezová pod Bradlom
Výzva na predkladanie ponúk
15.12.2021
12:00
Mesto Brezová pod Bradlom
Pletené svetre a šály
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti účinkujúcich – amfiteáter Detva, časť C (stavebné práce)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
14:00
Mesto Detva
Vesty taktické
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Obchodná verejná súťaž
13.12.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Pyropatróny do leteckej techniky (https://www.mod.gov.sk/data/att/153467.pdf)
Výzva na predkladanie ponúk
13.12.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Betónové garáže
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:30
Mesto Senica
Obnova zariadení MaR stredísk 3. stavby PZZP Láb – ZS4 - Projektová dokumentácia
Výzva na predkladanie ponúk
10.12.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
91. ženijný pluk Sereď - Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov...
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výroba a montáž nábytku pre ZSS Domum
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
11:00
Mesto Piešťany
Parkové smetné koše / Mestský mobiliár
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2021
10:30
Mesto Senica
Údržba dopravného značenia v meste Senica a v mestských častiach
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:30
Mesto Senica
Oprava 2ks prevodoviek pre električky Škoda 29T a 30T
Výzva na predkladanie ponúk
10.12.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Kasárne Sereď, b. č. 98 - oprava strešnej živičnej krytiny a výmena odtokových žľabov a zvodov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 06.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Jozef LOPAŠOVSKÝ, telefón 0960/386 520, 0904786155, e-mail: jozef.lopasovsky@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prevádzkovanie a zabezpečenie údržby verejného osvetlenie a dopravnej signalizácie na území mesta Senica a mestských častí
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:30
Mesto Senica
Vypracovanie PD – Multifunkčná športová hala – výstavba športovej infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
14:00
Mesto Galanta
Čistiace a hygienické prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
12:00
Mesto Svätý Jur
Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu na predmet súťaže č. 240/2021 „SVD G-N, Hať v inundácií stupňa Čunovo, Rekonštrukcia trafostanice TS 853, výmena meracích transformátorov prúdu v rozvodni 1R6,3kV a 2R6,3kV na VE Čunovo a doplnenie osvetlenia na Hatiach.“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 03.12.2021 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
15.12.2021
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Michalovce Kasárne duklianske, b.č. 7,8,13,15,16,18,26,28,39,- náter striech (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 02.12.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do VÚ 1109 Michalovce, P. O. Hviezdoslava, 071 01 Michalovce. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - Ing. Jaroslav Jakubec, tel.: 0960 542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - Technický a Hospodársky priestor s Delaboračnou dolinou (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 03.12.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Skladu Trebianka v Novákoch. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Štefan MADAJ, tel.: 0960 346 468, e-mail: stefan.madaj@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Ruská Nová Ves - Tesko barák - výmena strešnej krytiny, výmena zvodov a žľabov, náter opláštenia (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 09.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Daniel MARCIŇÁK, telefón 0960/524 709, e-mail: daniel.marcinak@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Turecký vrch, č. o. 129 - oprava strechy a klampiarskych prvkov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ivan HALÁS, telefón 0960/393 100, e-mail: ivan.halas@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zvolen - budova na Kozačekovej č. 25 - oprava plechovej strešnej krytiny, dreveného podhľadu, žľabov a zvodov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť dva dni pred vykonaním obhliadky individuálne s kontaktnou osobou: - Stanislav CIBUĽA, telefón 0960/462 456, e-mail: stanislav.cibula@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 937 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20