Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Regulačná stanica – vyregulovanie systému vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
10:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44. 821 08 Bratislava, IČO: 00607304
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Neplánované opravy a ošetrenia kolesových traktorov ZETOR a ich prídavných zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Banská Bystrica, veliteľská budova - revitalizácia budovy - SZ a PD (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 22.7.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 20.7.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do veliteľskej budovy v Banskej Bystrici: Ul.: ČSA č.7 , 974 01 BANSKÁ BYSTRICA)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Aplikácia pre manažovanie projektových zámerov a komunikáciu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.07.2021
13:00
Prešovský samosprávny kraj
Veľkokapacitná práčka
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Dodávka 80 ks odpadkových smetných košov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.07.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Výzva na predloženie nezáväznej ponuky - Ručný Ramanov spektrometer na detekciu výbušnín a Ručný FTIR spektrometer na detekciu výbušnín
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.07.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad (NO)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.07.2021
16:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Galéria umelcov Spiša, SNV
Klimatizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Predĺženie pešej zóny Sch. Trnavského v MČ Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.08.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Vybudovanie Parkoviska -II-III
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Mesto Rajecké Teplice
Zákazka na nákup potravín (03100000-2 poľnohospodárske a záhradnícke produkty, 03200000-3 obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie, orechy, 15100000-9 živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, 15200000-0 spracované a konzervované ryby, 15300000-1 ovocie, zelenina a súvisiace výrobky, 15400000-2 živočíšne a rastlinné oleje a tuky, 15500000-3 mliečne výrobky, 15600000-4 mlynárske výrobky, škrob a škrobové výrobky, 15800000-6 rôzne potravinárske výrobky)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.08.2021
12:00
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky, IČO: 160229
Servis, opravy a údržba plastových okien
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
10:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44. 821 08 Bratislava, IČO: 00607304
Školenie Počítačové siete pre začiatočníkov
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Windows Server
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Počítačové siete II.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie Počítačové siete III.
Zákazka s nízkou hodnotou
02.08.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
VTR - Individuálna identifikácia elektronických komponentov motorových vozidiel v podmienkach Policajného zboru
Zákazka s nízkou hodnotou
11.08.2021
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 21
Zákazka s nízkou hodnotou
28.07.2021
16:00
Bratislavský samosprávny kraj
Zimná záhrada, multifunkčný priestor - rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Pracovná zdravotná služba
Zákazka s nízkou hodnotou
09.08.2021
09:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Revitalizácia dopravného ihriska – dopravné značenie ZŠ Karloveská 61
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Prieskum trhu "Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice-Sídlisko Ťahanovce" (obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 29. 7. 2021 do 14.00 hod)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.08.2021
15:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zobrazených: 1 - 25 / 759 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20