Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stavebné úpravy oblúkovej haly na maštaľ pre voľné ustajnenie HD č. 738/2, Svetlice, k.u. Svetlice
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č. 373/8, Zbojné , k.ú. Humenský Rokytov
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 305, k.ú. Zbudský Rokytov
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.609, Pichne, okr. Snina
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.611, Pichne, okr. Snina
Prieskum trhu
03.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Linka na formovanie a pečenie slaných a ochutených tyčiniek
Prieskum trhu
30.09.2022
15:00
DRU a.s., Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen
Ultrazvukový prístroj pre neonatologickú kliniku
Verejná súťaž
30.09.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023
Verejná súťaž
03.10.2022
08:00
Centrum sociálnych služieb AMETYST, Tovarné 117, 094 01 Tovarné
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov spoločne. Termín obhliadky: 23.9.2022 o 11:00. Kontaktnou osobou na účely obhliadky je: Ing. František Váhovský, zamestnanec verejného obstarávateľa, email: frantisek.vahovsky8@psk.sk, tel.: 051/7081 328)
Verejná súťaž
10.10.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu eurobus, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Banská Bystrica, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prešov, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Obstaranie poštových schránok, pokladničiek, schránok a trezorov
Verejná súťaž
12.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Echokardiografický USG systém
Verejná súťaž
10.10.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
10.10.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-560-16/2022 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
INOVÁCIA VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE LOVČICA - TRUBÍN (stavebné úpravy jestvujúceho objektu v obci Lovčica-Trubín)
Prieskum trhu
04.10.2022
10:00
Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín, Lovčica - Trubín, 966 23 Lovčica - Trubín
Banská Bystrica OO PZ, novostavba garáže (zabezpečenie vstupných podkladov pre potreby spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenie projektovej prípravy stavby - realizačný projekt ktorý bude využitý pre potreby rozhodnutia o umiestnení stavby a pre stavebné povolenie, zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu počas výstavby) (obhliadka miesta dodania predmetu zakázky sa uskutoční dňa 30.09.2022 o 10.00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 29.09.2022 do 10.00 hod. prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru Banská Bystrica, Okružná ul. 18, Banská Bystrica)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2022
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A - zabezpečenie klimatizácie priestorov 5.NP (obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr 20.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel.: 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Prezídia Policajného zboru, Budyšínska 2/A, 831 01 Bratislava)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20