Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obnova parku pri Kalvárii - prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Zákazka s nízkou hodnotou
30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kas. Kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní v b. č. 3 - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia plynovej kotolne na Sklenárovej ul. č. 5, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubrá, b. č. 38 v TP - oprava poškodených konštrukcií v zmysle statického posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sanácia komína, vstupov do objektu MŠ - Piesočná 2
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Realizácia výťahu v Starej radnici
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
16:00
Mesto Pezinok
Interreg – Youmobil – Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
23:59
Mesto Brezno
Oprava podláh učební - SPŠD Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
SPŠ dopravná Košice
Extenzívna vegetačná strecha, okres: Bratislava IV, obec Bratislava-Karlova Ves – realizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Vykonanie finančného auditu za rok 2020, 2021 a 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Hologramy
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
09:00
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
Projekt, dodávka a inštalácia záložného napájania elektr.energiou na covid pavilon LDCH
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2021-2022
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, b.č. 99, 60 - prestavba ovládania el. most. žeriavov Uherský Brod 32t, Vihorlat Snina na diaľkové ovládanie
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Mrazené potraviny 2021 -2022
Zákazka s nízkou hodnotou
07.03.2021
23:59
Hotelová akadémia Košice
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2
Obchodno-verejná súťaž
22.03.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Dodanie zberných nádob na kuchynský odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
12:00
Mesto Lučenec
Zateplenie telocvične ZŠ Mlynská, Senec a úprava priestorov na rozcvičovňu
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Mesto Senec
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, KaMC - oprava potrubia vzduchotechnickej jednotky a napustenie systému nemrznúcou zmesou
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Licencie na program AutoCAD LT 2021 na 3 roky pre MIB
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
12:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20