Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Príprava a rozvoz stravy
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká - modernizácia skladu zbraní
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Močiar, Kasárne, b. č. 1 veliteľská budova a ubytovňa - oprava 2 ks elektrického kotla formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oprava časti stropu kuchyne
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Microsoft Office 365
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - úprava budovy č. 074 - prechodník a zmena účelu využívania predmetnej budovy na psinec
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - objekt na Mukačevskej ulici b.č.1 - oprava mäkkej strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - oprava striech vrátane klampiarskych prác v objekte D
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávky čistiacich, pracích prostriedkov a bezplatný prenájom dávkovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Potraviny: cestoviny
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
11:00
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: mäso, mäsové výrobky a mrazené ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
10:00
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: slepačie vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: olej na varenie, mlynské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:30
SOŠ technická Michalovce
Potraviny: mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
10:00
SOŠ technická Michalovce
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Realizácia parku Rozvodná – Vlárska
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Nákup PC zostáv (PC + monitor + klávesnica + myš) a notebookov
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
12:00
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Agentúra správy majetku - Zvolen, Kasárne SNP budova č.60 - oprava dlažby vonkajšieho schodiska
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, b. č. 141 -oprava ohrevu vstupného vzduchu do špeciálnej klimatizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávka chleba a pečiva pre VZ Virt 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre VZ Virt 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Dodávka nápojov (Barebells, Vitamin Water) 24112020
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
12:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 845 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20