Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31432-WYP Výmena interiérových dverí v administratívnej budove ÚPV SR a práce s tým súvisiace
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
31458-WYP Prestavba a nadstavba materskej školy Malý Lapáš
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2023
08:00
Obec Malý Lapáš
31459-WYP Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš – hr. kraja BSK/TTSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
09:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
31460-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Obci Semerovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Obec Semerovo
31461-WYP Modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry v obci Stará Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
08:00
Obec Stará Bystrica
31470-WYP Podpora športu v MČ Bratislava-Vrakuňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
31471-WYP Kaštieľ obnova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
31304-WNT SMART infraštruktúra, programovanie - Holíčsky zámok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Mesto Holíč
31316-WNT Meracie prístroje
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:00
Národný ústav detských chorôb
31405-WNT „Umývačka riadu“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
31411-WNT Potraviny - pekársky tovar
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
12:00
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
31413-WNT Kalendáre a diáre LESY SR, š.p. rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31429-WNT Potraviny - ovocné šťavy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
12:00
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
31430-WNT Nákup náhradných dielov na vysokokapacitné zariadenia HYTRANS
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
31431-WNT Potraviny - zelenina, ovocie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
12:00
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
31454-WNT Koncentrát II
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
08:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
31455-WNT Hydinové výrobky II
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
08:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
31456-WNT Oprava povrchu chodníka na psinci
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
13:00
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31457-WNT Úžitkové vozidlo - sklopný valník dvojkabína pre potreby MsÚ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Komárno
31469-WNT Jednomiestna hyperbarická komora
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
31302-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Modernizácia ZŠ a športového areálu Lietava
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
16:00
Obec Lietava
31403-WNS Štúdia realizovateľnosti cyklistickej komunikácie spolu s posúdením vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31404-WNS Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31414-WNS Pilotný projekt implementácie komunikačnej platformy C-ITS v riešení inteligentnej mobility
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
31427-WNS Rekonštrukcia budov Domova sociálnych služieb v Osadnom vrátane bezbariérového osobného výťahu - PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
10:00
Centrum sociálnych služieb Zátišie
Zobrazených: 501 - 525 / 1028 Stránky:  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30