Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28344-MSS Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
28346-MST OPERAČNÉ MIKROSKOPY
Verejná súťaž
UVO 07.07.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
28347-MST VYŠETROVACIE JEDNOTKY NA AMBULANTNÚ A LÔŽKOVÚ ČASŤ
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
28350-MST Služobná rovnošata
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
28351-MSS Dodávka a výmena elektrických ochrán rozvodne R110kV a transformátorov 110/6,3kV
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
28352-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Systém monitorovania pacientov
Verejná súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28353-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 – Lekárske dýchacie prístroje
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28354-MST MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
28361-MST Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 8,5 m
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
09:00
ARRIVA Trnava, a.s.
28362-MUT Nákup IKT pre potreby SPU
Užšia súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28364-MSS Výstavba bytových domov – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 09.07.2021
09:00
Mesto Brezno
28365-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 25.06.2021
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28366-MSS Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách a zabezpečenie výjazdovej očkovacej služby pre región BSK
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
28370-MST Mobilná platforma - zariadenie pre potreby nových výskumno-vývojových prístupov spojených s mapovaním v lesnom prostredí
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
28378-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
28382-MST Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Verejná súťaž
UVO 29.06.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
28387-MSS Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného informačného systému MH SR
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28389-MUT Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb
Užšia súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28411-WYP Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Janovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
09:00
Obec Janovce
28419-WYP Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota - rekonštrukcia budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
09:00
GEMERSKO-MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE
28421-WYP Nováky, MS – modernizácia oplotenia technického priestoru - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28433-WYP Elimináciou tepelných strát šetríme aj životné prostredie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
28441-WYP Rekonštrukcia mosta M1608 cez rieku Laborec v meste Michalovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
28442-WYP Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Námestove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
09:00
Mesto Námestovo
28444-WYP Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Jarovce
Zobrazených: 476 - 500 / 829 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29