Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41766-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
41767-MST Softvérová podpora Software Assurance pre prevádzkované informačné systémy
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41768-MST Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Sedmokrásková
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
41775-MST ENVIROLAB 1
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
41776-MST POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Mesto Žilina
41777-MST Chemikálie a spotrebný materiál
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
41778-MST Nábytok
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
41780-MSS PRÍPRAVA PROJEKTOV GES PRE ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ A NEMOCNICE
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
41781-MSS ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
41818-WYP Komunitné centrum v obci Varadka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
16:00
Obec Varadka
41820-WYP Rekonštrukcia kultúrneho domu Turčianske Teplice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
09:00
Mesto Turčianske Teplice
41821-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Veľký Meder
41823-WYP Rekonštrukcia budovy škôlky - Ľ.FULLU v Topoľčanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Topoľčany
41824-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Obec Moravský Svätý Ján
41825-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v obci Chotín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Obec Chotín
41828-WYP Rekonštrukcia strechy SF
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
09:00
Slovenská filharmónia
41852-WYS Servisné a konzultačné služby pre infraštruktúru Openshift
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2021
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
41853-WYP Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
41916-WYP Recyklácia podkladu za studena na mieste ciest II. a III. triedy SC KSK a výmena krytu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
41917-WYP Komunikácia Dúbie - Hurbanova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
08:30
Mesto Kysucké Nové Mesto
41922-WYP Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Domov sociálnych služieb
41923-WYP Zámok Kunerad - 2. etapa komplexnej rekonštrukcie NKP - trvalé zastrešenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2021
13:00
SAMEMA s.r.o.
41941-WYP GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa, výmena zasklených stien a podlahy v telocvični
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Gymnázium Andreja Sládkoviča
41972-WYP Prístavba pracoviska lineárneho urýchľovača Elekta Infinity, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie FN Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
41973-WYP Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Mesto Zlaté Moravce
Zobrazených: 476 - 500 / 934 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29