Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29287-MSS Zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Verejná súťaž
UVO 15.07.2022
09:00
Mesto Prievidza
29288-MUS Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva na obdobie 48 mesiacov
Užšia súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29294-MSS Upratovacie služby
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
10:00
Národný onkologický ústav
29295-MSP Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Mesto Košice
29370-WYP Rekonštrukcia objektu "ECOvčielka- materská škola pri EUBA"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
29374-WYP Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Mesto Košice
29382-WYP Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
12:00
Mesto Košice
29395-MSS Zabezpečenie bezpečnostnej a strážnej služby, ochrana nehnuteľného a hnuteľného majetku a osôb
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29396-MST Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica II
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29398-MSP Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra - II.
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Mesto Nitra
29404-MUT DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT
Užšia súťaž
UVO 15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29405-MST Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29407-MUT Špeciálne prepravné motorové vozidlá
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
29410-MST „Obstaranie strojnotechnologického vybavenia zberného dvora“ v Tvrdošovciach
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
14:00
Obec Tvrdošovce
29418-MST Úžitkové vozidlo do 3,5 t furgón 7 miestny
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29423-MST Rozvoj výskumnej infraštruktúry IT
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
10:00
Ústav informatiky SAV, v. v. i.
29425-MSS Poskytovanie mobilných dátových služieb pre WiFi zariadenia v dopravných prostriedkoch.
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29435-WYP I/54 Moravské Lieskové - most 107
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Slovenská správa ciest
29436-WYP Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
09:00
Obec Sebechleby
29446-WYP LM, Ondrašová - rekonštrukcia 2. poschodia, budova č.1 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29452-WYP Opravy malieb a náterov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
29519-WYP Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií v obci Rabča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Obec Rabča
29528-WYP Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - Jánoštelek - Opatovský Sokolec, km 30,287 - 36,259
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
29529-WYP Materská škola – obnova a nadstavba II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:30
Mesto Sečovce
29554-WYP Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mesto Košice
Zobrazených: 476 - 500 / 917 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29