Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3761-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Holčíkovce
3762-WYP Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Pernek
3763-WNS Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
10:00
Mesto Trnava
3764-WNP DSS Čeláre-Kirť – Bezbariérovosť pavilónu BREZA s vybudovaním prístavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Domov sociálnych služieb
3765-WNP Rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
14:00
Mesto Poltár
3781-WYT NÁKUP ZÁHRADNEJ TECHNIKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
10:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
3788-WYP Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.02.2022
09:00
Štátny komorný orchester Žilina
3791-WYP Kruhové mólo v Trnave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.02.2022
09:00
Mesto Trnava
3833-WYP Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
15:00
Mesto Nitra
4247-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Lomnička
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Lomnička
4248-WYP Obec Svätuš – obecný vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
13:00
Obec Svätuš
4253-WNS Znalecké posudky 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
4254-WNS Geodetické služby 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
4256-WNP Vytvorenie hmlovej fontány vrátane dodávky a montáže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
15:00
Hlavné mesto SR Bratislava
4277-WYP Sanácia zosuvu na ceste II/587 Roštársky kopec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4279-WYP Štadión Sereď- rekonštrukcia a dostavba – búracie práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Správa majetku Sereď, s.r.o.
4280-WYP Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica – Nový Dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
08:00
Obec Veľká Lomnica
4309-WYP Rozšírenie kapacity a zlepšenie podmienok v materskej škole Korňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Korňa
4506-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
4507-MST Mobilné kontajnery - III.
Verejná súťaž
UVO 25.02.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4508-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica
4509-MST Nákup techniky 2022
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
4510-MUS SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM
Užšia súťaž
UVO 22.02.2022
09:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
4511-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI LOVČA
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
15:00
Obec Lovča
4512-MSS Zber, preprava, uloženie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob a vyložených biodergadovateľných sáčkov
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
11:00
Mesto Prievidza
Zobrazených: 476 - 500 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26