Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14415-MST Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 2. časť
Verejná súťaž
UVO 12.04.2021
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14422-MSS Služby hodnotenia, štúdií a expertíz v oblasti štrukturálnych fondov pre potreby MH SR
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14425-MUT Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky
Užšia súťaž
UVO 26.03.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14426-MST Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Snina, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 30.03.2021
10:00
Nemocnica Snina, s.r.o.
14435-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
14440-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Víťaz
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Víťaz
14441-WYP Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy v obci Mojmírovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Mojmírovce
14442-WYP Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) cez rieku Laborec v obci Veľopolie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
14445-WYT Stomatologické súpravy - 5 ks
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
14463-WNP Rekonštrukcia okien a dverí v objekte ZŠ F.E. Scherera Piešťany, pavilón C – 2. časť, časť pavilónu B, časť pavilónu E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
12:00
Mesto Piešťany
14474-WYP Rekonštrukcia Domu smútku Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
14476-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie stavby Parkoviská na sídlisku F, Topoľčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
13:00
Mesto Topoľčany
14477-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14478-WYP Rekonštrukcia školského internátu SOŠ HSaO Jabloňová 1351 Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
09:30
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
14483-WYT Parkovacie automaty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.03.2021
09:00
Mesto Prešov
14526-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.04.2021
10:00
Obec Lesenice
14527-WYS Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Mesto Trnava
14535-WNP Oprava - výmena odkvapových žľabov a zvodov - zadná časť hlavnej budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
10:00
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
14542-MST Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
08:00
SAD Prešov, a.s.
14548-MSS Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO)
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14552-MST Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
13:00
Mesto Dubnica nad Váhom
14563-WYT Digitálny mobilný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
14:00
Detská fakultná nemocnica Košice
14565-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
18:00
Obec Oponice
14566-WYP Obnova športového areálu pri ZŠ v obci Zohor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
11:00
Obec Zohor
14567-WYP Bytovy´ dom v obci Hrabovec 2 x 6 b.j., bezˇny´ sˇtandard
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Obec Hrabovec
Zobrazených: 476 - 500 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25