Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
18199-WYP Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2023
09:00
Mesto Dunajská Streda
18236-MST Katetrizačné systémy pre náhradu aortálnej chlopne bioprotézou s príslušenstvom vrátane poskytovania služieb
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
18258-MST Prístrojové vybavenie psychiatrie
Verejná súťaž
UVO 14.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18259-MST Dodávka PTP pre potreby havarijnej výmeny na ESt SEPS
Verejná súťaž
UVO 21.06.2023
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18261-MST Nákup osobných motorových vozidiel pre podporu terénnych sociálnych služieb
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18262-MST Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti NsM Centrálne úložisko
Verejná súťaž
UVO 23.06.2023
08:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
18278-MST Parkovacie automaty
Verejná súťaž
UVO 15.06.2023
08:00
Mesto Žilina
18283-MST USG prístroj pre celotelové aplikácie
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
18284-MST Oftalmologický operačný stôl s kreslom pre operatéra
Verejná súťaž
UVO 15.06.2023
08:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
18285-MST PROPAGAČNÝ MATERIÁL
Verejná súťaž
UVO 15.06.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18292-MST Prvky virtuálnej reality
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18293-MST Nákup osobných automobilov a SUV
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18295-MST Vodná elektráreň Gabčíkovo - návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 T
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
18297-MSS Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
18298-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie - projekt Obnova budov 4 základných škôl v Banskej Bystrici
Verejná súťaž
UVO 20.06.2023
10:00
Mesto Banská Bystrica
18311-MSS Služby podpory a rozvoja Ekonomického informačného systému BSK
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
18238-MUT Kompozitné izolátory VN a VVN III - PCI
Užšia súťaž
UVO 16.06.2023
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
18260-MUT Potraviny
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
18299-MRS Opravy dieselmotorových jednotiek a ich hlavných agregátov radu 861
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 20.06.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
18249-WYP Realizačné práce na stavebnom objekte SO 082 Prekládka dátových káblov ŽSR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2023
10:00
Valaliky Industrial Park, s. r. o.
18395-MST Dávkové podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18400-MST Motorové vozidlá
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18401-MST Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky Tatra
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18417-MST I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – realizácia interiéru
Verejná súťaž
UVO 21.06.2023
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
18418-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - respirátor FFP2, návlek vysoký
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zobrazených: 476 - 500 / 1147 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29