Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47880-MST Kompenzátor magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
47882-MST "Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká"
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
47884-MSS Údržba a oprava miestnych ciest, chodníkov, parkovísk, verejných spevnených plôch, dažďových vpustí a dopravného značenia na území mesta Nové Zámky
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
11:00
Mesto Nové Zámky
47902-WNP Nemecká, Sklady, b. č. 5 - oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47930-WYP Komunitné centrum obec Varadka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2022
09:00
Obec Varadka
47932-WYP Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou - Cesta Osloboditeľov, Brezno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
08:00
Mesto Brezno
47982-MST Nákup tonerov a print spotrebného materálu pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
47983-MSP Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
47984-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 15.12.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
47989-MST Hygienické potreby
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47990-MST Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
47991-MST Potraviny 2023
Verejná súťaž
UVO 11.12.2022
10:00
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
47993-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
12:00
Mesto Stará Ľubovňa
47994-MST Vybavenie SOŠ Medzilaborce- Zariadenia na obrábanie kovov, dreva a zváračské zariadenia.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
47995-MST Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa –Technológie - opakované VO
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
48002-MST Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
10:00
Mesto Trnava
48003-MSS Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
48004-MSS Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
48005-MSS Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na LPM Ulič, š.p. na rok 2023
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
10:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
48006-MSS Ťažba dreva na rok 2023.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Technická univerzita vo Zvolene
48038-WNT Nákladné vozidlo špeciálne – nosič výmenných nadstavieb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
12:00
Technické služby mesta Levoča
48056-WYP Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
48057-WYP Rozšírenie kapacity MŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2022
09:00
Obec Kočovce
48058-WYP Revitalizácia lesoparku, PROGRAM SK-KLÍMA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2022
10:00
Mesto Šaľa
48074-MST Potraviny 2023
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
12:00
Mesto Humenné
Zobrazených: 476 - 500 / 891 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29