Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41535-MST Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
Nitriansky samosprávny kraj
41536-MST Dodanie zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
Nitriansky samosprávny kraj
41538-MST Systém pre videomanagement operačných sál
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
41592-MST Potraviny pre školské jedálne 2021-2023
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
41597-MST Laparoskopická zostava
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
41601-MST Záznamové a vyšetrovacie prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
41603-MST Rádioterapeutické prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
41604-MST Zobrazovacie zariadenia pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
41633-WYP Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Obec Varhaňovce
41652-WYP Komplexná obnova časti objektu kaštieľa Ladce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
12:00
Silvia Da Col Heisar s.r.o.
41700-WYP Oprava zatečených tried v budove školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
08:30
Základná škola Košice
41701-WYP Stavebné práce pre projekt: "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
16:00
Obec Slavošovce
41713-MSP Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
41714-MSS ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA ZAMESTNANCOV A DOPLNKOVÉHO PITNÉHO REŽIMU VYBRANÉMU OKRUHU ZAMESTNANCOV FORMOU ELEKTRONICKÝCH STRAVOVACÍCH KARIET
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
41715-MSS ZMLUVNÝ VÝSKUM V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM DEZINFEKČNÝCH NADSTAVIEB
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
41716-MSS Hromadné zasielanie SMS správ
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
13:00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
41717-MST Linka na spracovanie ovocných štiav
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
BIOPLANT, s.r.o.
41718-MST Infraštruktúra potrebná pre výskum bioaditívnej výroby a vývoj personalizovaných chirurgických navádzacích systémov
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
10:00
Technická univerzita v Košiciach
41725-WYT Hasičské ochranné kukly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.10.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41728-WYP Modernizácia umelej trávy v areáli MŠK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Mesto Námestovo
41749-WYP Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany - 3. časť objekt SZ prístavby s vežou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Ústav ekológie Lesa SAV
41761-MSS SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
13:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
41763-MSS Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
41764-MSS Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a prenájom zberných nádob
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Mesto Šaľa
41765-MST Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zobrazených: 451 - 475 / 929 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28