Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29154-MUT Nákup softvérových licencií
Užšia súťaž
UVO 07.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29162-MST Multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiagrafické a intervenčné zákroky s plochým detektorom
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
29165-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre ŠI Zvolen
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
11:00
Školský internát
29168-MSS Likvidácia odpadu
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
08:30
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO
29172-MST Laboratórne vybavenie pre pokročilé vedecko-výskumné aktivity na poli hodnotenia povrchov materiálov v biologicky agresívnom prostredí
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
29174-MST Nákup troch osobných motorových vozidiel triedy M1
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29176-MSS Dodávka združenej elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
29180-MSS KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29181-MSS Elektronické komunikačné služby
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
29182-MST "Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ Púchov"- gumárenské a plastikárske zariadenia
Verejná súťaž
UVO 08.07.2022
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
29187-MST Centrálna rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29188-MST Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29211-WYP „Zberný dvor Tvrdošovce“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
14:00
Obec Tvrdošovce
29224-WYP Drienica - Zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
13:00
Obec Drienica
29248-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 15.07.2022
09:00
Mesto Malacky
29253-WYP Kalná nad Hronom - zberný dvor odpadov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
10:00
Obec Kalná nad Hronom
29255-WYP REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY FELCÁNOVA - SVÄTÝ JUR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
14:00
Mesto Svätý Jur
29259-WYP Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Brezno
29260-WYP MATERSKÁ ŠKÔLKA PEZINSKÁ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
14:00
Mesto Svätý Jur
29281-MST Prístroje pre prípravu klinických vzoriek a digitalizáciu hmotnostno - spektrometrických dát pre projekt dlhodobého strategického výskumu LISPER
Verejná súťaž
UVO 14.07.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
29282-MST T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
22:00
Slovenské elektrárne, a.s.
29283-MST Nákup náhradných dielov a zabezpečenie servisu pre nakladače JCB na obdobie 48 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
29284-MST VET21003 Modernizácia uzáverov privádzača PVE Ružín TG1 a TG2
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
12:00
Slovenské elektrárne, a.s.
29285-MSS Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
Obecný podnik Važec
29286-MRT IPR EBO 10410 DOPLNENIE BARIÉR FO TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTOV JE V2 V SE-EBO
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 25.07.2022
12:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Zobrazených: 451 - 475 / 917 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28