Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28046-MUT Spotrebný materiál do laboratórií
Užšia súťaž
UVO 22.06.2021
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
28054-WYP Modernizácia – Lineárny urýchľovač a Brachyterapia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2021
10:00
Národný onkologický ústav
28166-MSS Nákup a pozáručný servis náhradných dielov Tarifno - Informačných systémov vo vozidlách MHD
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28167-MST Servoventilátor so závesným systémom
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28168-MST Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
28169-MST Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe – učebné pomôcky a didaktické prostriedky
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
09:00
Stredná odborná škola technická
28170-MST Výpočtová technika
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
28175-WYP DOSTAVBA ZŠ I. BUKOVČANA 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28176-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kráľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Obec Kráľ
28177-WYP Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2021
09:00
Mesto Krompachy
28221-WYT Dodávka pevných palív – koksu a plynu – propán s nadzemnými zásobníkmi s regulátorom tlaku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28237-WYP Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku (4)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
10:00
Obec Sirk
28239-WYS Služby Call centra_DNS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28273-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
28274-WYP REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV V OKRUHU KOTOLNE K4 V ŠAMORÍNE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
28280-WYP Zosilnenie povrchu cesty III/2084 Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2021
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
28281-WYP SPEVNENÉ PLOCHY A ICH ODVODNENIE V AREÁLI ZŠ A MŠ ODBORÁRSKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28282-WYP „Realizácia stavby – Oddychová zóna v areáli ŠD UKF Zobor“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
28283-WYP REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28292-WYP Považská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28307-WYS Tlmočnícke a prekladateľské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28309-WNP MAĽOVANIE PRIESTOROV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
28315-WYT Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Ružinov počas pandémie COVID - 19
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
28341-MST Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
10:00
BK PARKET, s. r. o.
28343-MSP Hokejová akadémia - stavebné práce
Verejná súťaž
UVO 12.07.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazených: 451 - 475 / 829 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28