Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.12.2020
12:00
Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o Skalica, Kráľovská 9, 909 01 Skalica
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Habura
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
15:00
Obec Habura
Inovácia, digitalizácia a automatizácia výrobného procesu spoločnosti MILK-AGRO, spol. s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
23:59
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov
Stavebné úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
10:00
Mesto Tisovec
Výmena výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
10:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Delenie materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.12.2020
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavedenie inovovaného produktu ALU Systém (Stavebnicový systém z ALU profilov) – Formy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.12.2020
13:00
DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Plaveč
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.12.2020
12:30
Obec Plaveč
Dokumentácia EIA a poradenstvo pre zabezpečenie procesu posúdenia vplyvov navrhovaných činností projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS na životné prostredie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
12:00
Bratislavský samosprávny kraj
Automatická jednobodová lepička
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.12.2020
10:00
Karton.sk, s. r. o., Severná ulica I. 2529/37, 971 01 Prievidza
Audioknižné štúdio 2
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
23:59
Richard Petro – Vydavateľstvo Šarkan, Štítnická 204/16, 048 01 Rožňava
Cesta za vôňou dreva v obci Babín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.12.2020
10:00
Obec Babín
Dodanie motorového vozidla s náhonom štyroch kolies
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.12.2020
09:00
Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava
Logické celky pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti Cronson
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 02.12.2020
10:00
Cronson, s.r.o., Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného procesu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.12.2020
09:00
P R O B U G A S a. s., Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Obstaranie marketingových služieb-CBS spol, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
15:00
CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lastovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.12.2020
23:59
Obec Lastovce
ZBERNÝ DVOR V OBCI DOLINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
10:00
Obec Dolinka
Vodozádržné opatrenia v obci Pušovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
16:00
Obec Pušovce
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci Unín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.12.2020
14:00
Obec Unín
Technológia praženia sladu – Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 07.12.2020
23:59
Sladovňa SESSLER, a.s., Pri Kalvárii 17 917 01 Trnava
Spotrebný materiál a pipeta pre projekt LYNCH
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.12.2020
14:00
Slovgen s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Vybavenie kuchyne MŠ Čičava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.12.2020
10:00
Obec Čičava
Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chrenovec - Brusno
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.12.2020
11:00
Obec Chrenovec – Brusno
Zobrazených: 451 - 475 / 828 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28