Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31228-MST Dodávka zemného plynu pre rok 2024.
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
10:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31233-MST Nákup elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Jelšava
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Mesto Jelšava
31242-MST Nákup traktorov a malotraktorov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31245-MST Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31246-MST Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
UVO 31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31247-MST Kúpa autobusu_VO3
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31248-MST Kúpa autobusu_VO2
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31275-MST Dodávka elektriny
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Službyt Nitra, s.r.o.
31231-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu IS mesta Brezno
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
09:00
Mesto Brezno
31232-MSS Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Hnúšťa
Verejná súťaž
UVO 13.10.2023
10:00
Mesto Hnúšťa
31249-MSS Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31251-MSS Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po DÚR stavby Rýchlostná cesta R4 Rakovčík – Radoma, rozšírenie na 4-pruh“
Verejná súťaž
UVO 18.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31257-MSS „Prístavba a stavebné úpravy Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
31256-MSP „Rekonštrukcia pavilónu B „NITRAVA“, ZSS Nitra“ - stavebné práce
Verejná súťaž
UVO 12.10.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
31263-MSP Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
10:00
Prešovský samosprávny kraj
31214-WYT ČOV - pochôdzna lávka a oceľové rúrkové zábradlie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2023
08:00
T-servis Teplička, s.r.o.
31178-WYP Výstavba zberného dvora v obci Lúč na Ostrove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
09:00
Obec Lúč na Ostrove
31179-WYP Modernizácia izieb a apartmánov rekreačného zariadenia Smrekovec Donovaly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
09:00
Centrum účelových zariadení
31210-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ a MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2023
10:00
Mesto Poprad
31211-WYP Stavebné úpravy a udržiavacie práce športových ihrísk a detského ihriska v Stupave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
10:00
Mesto Stupava
31212-WYP Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry SDM Domino
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino
31213-WYP Prístavba triedy a hygieny k škole Obec Jablonec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
08:00
Obec Jablonec
31175-WNT Denná dávka potravín pre kempingové vybavenie modulov.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31218-WNT Dodávka elektrickej energie na roky 2024 a 2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
15:30
Mesto Piešťany
31172-WNS Projektová dokumentácia - "Komplexná rekonštrukcia budovy – ul. SNP 13, Sliač“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:00
Mesto Sliač
Zobrazených: 451 - 475 / 1027 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28