Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13807-MST Lieky ATC skupiny B01AC21
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
13808-MST Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné automobily
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
13815-MSS Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
13816-MSP Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Bánov
13829-MSS Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava
13878-WYP Kanalizácia obce Ruskov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Obec Ruskov
13879-WYP Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Budimír
13888-WYT Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
13901-MST RTG skiagrafický prístroj
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13903-MST Nákup svietidiel verejného osvetlenia – Balík 01
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
13910-MST Endoskopické zostavy
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
13911-MSS Zabezpečenie leteckej dopravy na pracovné/služobné cesty a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13917-MST Tlač prepravných dokladov
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13918-MST Základné medicínske zariadenia
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Svet zdravia, a.s.
13948-WYP "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Obec Kúty
13949-WYP Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
13951-WYT Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
13952-WYP „Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Mesto Levoča
13953-WYP Vranov n. T. – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
13954-WYP Opláštenie športovej haly - Vavrečka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
08:30
Obec Vavrečka
14027-WYT Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť prevádzky a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
WOOD LIFE s.r.o.
14036-WYT Vybavenie pre modernizáciu odborných učební 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Mesto Leopoldov
14037-WYP Výstavba Materskej školy v obci Roztoky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Roztoky
14038-WYS Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Mesto Martin
14039-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sady nad Torysou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Sady nad Torysou
Zobrazených: 451 - 475 / 666 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27