Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47617-WYP NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VOLKOVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
08:30
Obec Volkovce
47671-WYP Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
47691-WYP CYKLOTRASA PEZINSKÁ - PADZELEK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
09:00
Mesto Malacky
47743-MST Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
47744-MST Diagnostiká pre biochemické analyzátory a výpožička analyzátorov
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb
47745-MSS Udržiavacie stavebné práce, služby.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47746-MUT Antineoplastické činidlá
Užšia súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
47749-MST Softvérové licencie pre virtualizačnú platformu
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:30
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
47752-MST Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a služby spojené s ich dodávkou
Verejná súťaž
UVO 21.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
47753-MST Chemikálie pre projekt OPENMED II.
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
47754-MSS Manipulácia dreva na ES 2023 - 2026
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
08:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
47755-MSS Generálny projektant externej infraštruktúry pre Strategické územie Valaliky
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
12:00
Valaliky Industrial Park, s. r. o.
47756-MSS Výkon stavebného dozoru na stavbe: Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
47757-MSS Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany - kanalizácia
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
47758-MSS Informačný systém Operačného centra vnútrozemskej plavby
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
10:00
Dopravný úrad
47764-WYP Dodanie a montáž rozvádzačov na mestskú plaváreň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
13:00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
47787-WYP Rekonštrukcia miestnosti aktívneho príjmu a priestorov v okolí miestnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
47848-MSS SLA EVIDENCE
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47850-MSS Stravovacie služby OR PZ Trebišov
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47851-MRT HW a SW prostriedky privátneho cloudu
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 12.12.2022
12:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
47854-WYP Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
09:00
Mesto Spišské Podhradie
47856-WYP Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2022
09:00
Mesto Krompachy
47857-WYP Rozvoj, prevádzka a údržba Metropolitnej optickej siete v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
47876-MST Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
47878-MST Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 451 - 475 / 898 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28