Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47489-MST Stan s pevnou konštrukciou
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47490-MST Roboty do medicínskeho prostredia
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
47491-MSS Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
47492-MST Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá
Verejná súťaž
UVO 08.12.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
47493-MST Varovný a vyrozumievací systém pre bezpečný život v obci Zákamenné
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
13:00
Obec Zákamenné
47494-MST Varovný a vyrozumievací systém obce Oravské Veselé
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
13:00
Obec Oravské Veselé
47495-MST ISO kontajnery a špeciálne záchranárske ISO kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47498-MST Nákup koncových IT zariadení
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
47499-MST Obstaranie zariadenia, vybavenia v rámci projektu
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
47500-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
47501-MST Zariadenia kompostárne Mesta Levice_opakované VO_2022
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
12:00
Mesto Levice
47502-MST DODANIE TONEROV
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
47503-MST Monitorovací systém pre Kardiologickú JIS a Infekčné oddelenie
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
47504-MST RTG prístroje
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
47505-MST Nákup polymérnych organických flokulantov
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
47506-MSS Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky
Verejná súťaž
UVO 08.12.2022
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
47507-MSS POSKYTOVANIE SERVISNEJ PODPORY PRE ZÁLOHOVANIE KIS POMOCOU SW IBM SPECTRUM PROTECT
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
47508-MSS Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47511-MST Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu - Angiografický systém s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
47512-MST Dodanie hardvéru a licencií
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
47513-MST Energie pre TTSK a jeho organizácie na rok 2023
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
14:00
Trnavský samosprávny kraj
47514-MSS Zabezpečenie servisnej podpory leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - energetických systémov a náhradných zdrojov elektrickej energie VzS
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47516-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
47525-WYP Open Sports Center – Multifunkčné centrum
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
09:00
Mesto Snina
47616-WYP Revitalizácia okien a dverí fasádnych konštrukcií Manželských internátov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Zobrazených: 426 - 450 / 898 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27