Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
39346-WYP Realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy SHMÚ Jaslovské Bohunice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.12.2020
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 14.12.2020
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konzervy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
38750-MST Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov
Verejná súťaž
eZakazky 18.12.2020
09:30
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sterilizované ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 29.01.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Procurio - 34/2020 Uskutočnenie stavebných prác pre projekt „Rekonštrukcia Bystrickej ulice – časť 2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.11.2020
10:00
Obec Marianka
147/2020/ZNL Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.12.2020
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
43123-MST Didaktická technika - Výskumná infraštruktúra - dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 17.12.2020
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
AOS-300/23-172/2020 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
SZ-008 Stavebné a inštalačné úpravy RTG pracoviska SMART FUJI
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
EPS 2020 Liptovské múzeum v Ružomberku - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline - Oprava EPS a vonkajšie rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.11.2020
11:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
Rekonštrukcia komunikácie - ul. Strážska cesta
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.11.2020
18:00
Mesto Zvolen
Mrazená zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
42559-WYP CYKLOTRASA STARÁ MYJAVA - LIPOVČEKY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.11.2020
10:00
Obec Stará Myjava
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.11.2020
12:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
43660-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.12.2020
09:00
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
28/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok”
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 31.12.2020
09:00
Obec Iža
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.12.2020
10:00
Obec Boťany
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 02.11.2030
09:41
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Slovenské čerstvé slepačie vajcia L
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 03.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
Zobrazených: 426 - 450 / 848 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27