Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41029-MSS Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
08:30
Verejné prístavy, a. s.
41034-MSS UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY
Verejná súťaž
UVO 12.10.2021
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
41114-MST Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
41127-MUT Dodanie živých kvetov, umelých kvetov a dekoračného materiálu pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Užšia súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
41128-MST OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
41147-WYP Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
41194-MST Softvér OAD-FBS
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41197-MST "Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií"
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
08:30
Nitriansky samosprávny kraj
41278-MSP Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
41279-MST Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks)
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
41290-MST OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
41291-MSS Komplexné ošetrenie stromov – Jégeho a Štefánikova ulica
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
09:30
Hlavné mesto SR Bratislava
41367-WYT Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Obec Zemplínske Hámre
41497-MSP Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V2 Mesto
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
15:00
Žilinská teplárenská, a.s.
41502-MST Laboratórne suroviny
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
09:00
Herb-Pharma Corporation s.r.o.
41503-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
12:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
41504-MST CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov: lepené lamelové drevo, preglejka, drevotrieska, MDF (VO3)
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
13:00
Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE
41505-MST POTRAVINY PRE ORGANIZÁCIU V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK LIKAVA - CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
41507-MSS I/66 Poprad - Kežmarok II. etapa, 1. úsek Veľká Lomnica - Huncovce
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
10:00
Slovenská správa ciest
41508-MSS Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy - r.2021
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
41509-MSP Rekonštrukcia vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica km 20,526 – km 22,000
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
41521-MSS Prevádzkové služby informačného systému
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
Trnavský samosprávny kraj
41531-MSS Zabezpečenie zneškodňovania odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
10:00
Mesto Trebišov
41533-MSS Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Kontrolného informačného systému NKU SR
Verejná súťaž
UVO 23.09.2021
09:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
41534-MST Nákup potravín LUMEN 2021 II.
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
08:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Zobrazených: 426 - 450 / 929 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27