Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
2213-WYT Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Obec Čachtice
2214-WYS Upratovacie služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
2215-WYP Zberný dvor Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Čachtice
2216-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu vrátane zatepľovania, Nová Bašta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Obec Nová Bašta
2217-WYP Ždiar - zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
10:00
Obec Ždiar
2218-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry obce Plešivec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
14:00
Obec Plešivec
2253-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa vyhlášky 85/2020 ÚPV o riadení projektov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
2279-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
2343-WYT Teleskopický nakladač s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Obec Holice
2354-WYT Integrovaný digitálny analyzátor a štvordetektorový alfa spektrometer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
2359-WYT D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bošáca
2361-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
10:00
Obec Bracovce
2425-MUT Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP IV.
Užšia súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
2457-MST Lieky RVO/1835/2021 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ, ANTIHORMÓNA pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
2467-MSP Stavebné úpravy cesty II/533 Gemerská Poloma- SNV-Harichovce-D1 (Jánovce Jablonov)
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
2950-WYP Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2976-MSS Stravné poukážky
Verejná súťaž
UVO 22.02.2022
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
2977-MST Nákup IT- koncových zariadení a ich dodanie do miesta plnenia
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2978-MUT DNS Nákup sieťovej infraštruktúry
Užšia súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
2980-MSS Oprava zapúzdrenej rozvodne R 400 kV VE Gabčíkovo po 30 rokoch prevádzky
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
2981-WYP Zosilnenie povrchu cesty III/2094 Divina- Lúky spojené so zatrubnením priekopy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
2995-WYT Linka na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
09:00
Mesto Lučenec
2997-WYP Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
2998-WYP Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Tekovská Breznica
2999-WYP Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Uzovce
Zobrazených: 426 - 450 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26