Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
KO-OVS-094-23 Zhotovenie stavby: BA, Výmena strešnej krytiny AB III.
Obchodná verejná súťaž
spp 19.06.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
JN-VPP-130-23 Rekonštrukcia strechy prístavby administratívnej budovy SPP v Nitre
Výzva na predkladanie ponúk
spp 16.06.2023
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
12479-WNS Vízia areálu SAV
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 23.06.2023
15:00
Slovenská akadémia vied (SAV)
16482-MST RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
17092-MST Uzavretý systém na podávanie cytostatík
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
12:00
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17098-MST Pracovné odevy
Verejná súťaž
UVO 07.08.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17127-MST Termobielizeň
Verejná súťaž
UVO 21.08.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17121-MSS Opravy osobných automobilov
Verejná súťaž
UVO 13.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17079-MUT Nákup smetných košov, prepraviek a nádob a ich súčastí
Užšia súťaž
UVO 14.06.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17138-WYP Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie, III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.06.2023
06:00
Mesto Michalovce
17449-MST Dodanie Hardweru, Software a podpory pre potreby zálohovania dát pre obchodno - ekonomický dispečing
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
23:59
Železnice Slovenskej republiky
17456-MSP "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023"
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
17454-MUT Nákup automobilov.
Užšia súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
17493-MST Technika pre projekt - Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
Obec Streda nad Bodrogom
17494-MST Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
17495-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
11:00
BREZNO ENERGIA, s. r. o.
17735-MST Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie 2024-2025
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
17738-MST Chirurgický šijací materiál a prostriedky na zastavenie krvácania
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
17739-MST Implantovateľné kariostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17740-MST Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 14.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17741-MST Vybavenie poľnej nemocnice
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17742-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 20.06.2023
09:00
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
17743-MST Softvérové vybavenie pre projekty SPU Nitra 2023
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
17732-MSS Služby komplexného nakladania s odpadmi 2023-2025 – Mesto Tornaľa II.
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Mesto Tornaľa
17734-MSS Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zobrazených: 426 - 450 / 1174 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27