Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
27056-WYP Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
09:00
Obec Seňa
27173-MST Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27177-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - VF, RACOM a TESLA
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
27178-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - THERMO, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (TNE), NUVIA a S.E.A.
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
27179-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - CANBERRA PACKARD, BERTHOLD, RADOS, MIRION, BERGHOF, POL-EKO-APARATURA SP.J., BIOMETRIC, CARBOLITE
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
11:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
27186-MST Kancelárske potreby
Verejná súťaž
UVO 22.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27187-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 23.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27205-MST TECHNOLÓGIA PRE REMESELNÚ VÝROBU Z DREVA
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Stolárstvo Sovík, s.r.o.
27207-MST Vybavenie elektrotechnických laboratórií
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
12:00
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
27367-MSS Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023)
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Mesto Pezinok
27368-MST Obstaranie licencií a licenčnej zmluvy
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
27374-MSS Geodetické práce – meranie deformácií vodných stavieb pre potreby TBD
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27375-MST Mobilné kontajnery - II.
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27381-WYP Vodozádržné opatrenia v Obci Vinica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Obec Vinica
27433-MRT Grafitové komponenty GCN-317
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 18.06.2021
13:00
Slovenské elektrárne, a.s.
27434-MSP Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 2. časť
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
27435-MSP Revitalizácia verejného priestranstva - Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie
Verejná súťaž
UVO 22.06.2021
10:00
Mesto Prešov
27436-MSS Komerčné zdravotné pripoistenie 2021
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
27437-MSS ŠTATUTÁRNY AUDIT KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VYBRANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK VEREJNEJ SPRÁVY A ŠTATUTÁRNY AUDIT KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ÚSTR. SPRÁVY ZOSTAVENÝCH ZA ROK 2019, 2020 A 2021
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
27438-MSS Online procesy eZdravia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
27439-MST Endoskopické zostavy
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
09:00
Univerzitná nemocnica Martin
27440-MST Interiérové vybavenie - nábytok
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27441-MST Spotrebný materiál a reagencie
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
Lambda Life a.s.
27442-MST Laboratórne prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27443-MST Založenie štúdia na úpravu audiovizuálnych materiálov v spoločnosti Digipress, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 16.06.2021
10:00
Digipress, s.r.o.
Zobrazených: 376 - 400 / 829 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25