Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30375-MST Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR
Verejná súťaž
eZakazky 04.08.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
SZM/2022/8 Bezihlová spojka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:20
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28/ME/2022 "Ucelená oprava miestnych komunikácií"
eZakazky 06.07.2022
09:00
Mesto Komárno
29625-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Stará Myjava
eZakazky 08.07.2022
10:00
Obec Stará Myjava
Výkon stavebného dozoru na stavbu“ Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 06.07.2022
18:00
Obec Rohožník
Inovácia výrobného procesu MD-MAX s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 21.07.2022
10:00
MD-MAX s. r. o., Robotnícka 4357, 017 01 Považská Bystrica
Inovatívne technológie v procese výroby Strojárne SK, s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 20.07.2022
10:00
Strojárne SK s.r.o., Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Rehabilitačné liečebné prístroje
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 08.07.2022
12:00
Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku č.4, 921 12 Piešťany
Inteligentné rezné nástroje pre automatizované opracovanie kompozitov a Al zliatin
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 03.10.2022
10:00
COMMERC SERVICE spol. s r. o., Ku Surdoku 35 , 080 01 Prešov
Tlačiarenský stroj - Flexotlačový rotačný stroj
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 06.07.2022
15:00
ALUPRINT, s.r.o., Dielenská Kružná 24, 038 61 Vrútky
Zmluvný výskum (realizácia vedeckých analýz pre projekt: „Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV“ a projekt „„Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravotného personálu prvej línie a prevádzky zdravotných zariadení v čase šírenia ochorenia Covid-19“. Základom bude identifikácia, rešerš dostupných odborných zdrojov, analýza a zber poznatkov.)
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 15.07.2022
10:00
GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina
Čas pomoci - zariadenie sociálnych služieb komunitného typu v obci Kuraľany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.07.2022
23:59
Čas pomoci, n. o., Bernolákovo námestie 119/3, 940 58 Nové Zámky
Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnej pamiatke Zochov dom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 15.07.2022
12:00
Obec Cerovo
Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775-1- 3, obnova objektu - prípravné a projektové práce pre obnovu strechy, krovu a fasád
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.07.2022
12:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 24.08.2022
12:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Tepelné čerpadlo 2
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 11.07.2022
10:00
Heloro s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
LO-VPP-154-22 BA, výmena audio video vrátnikov
Výzva na predkladanie ponúk
spp 11.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
CR-OVS-171-22 Rekonštrukcia klimatizácie Lučenec, Pavlova ul.
Obchodná verejná súťaž
spp 11.07.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
VI-OVS-159-22 Služby online marketingu
Obchodná verejná súťaž
spp 19.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
JN-VPP-185-22 Dodávka vodíka a zásobníkov pre H2 ČS stanicu HyQube500
Výzva na predkladanie ponúk
spp 08.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Zobrazených: 376 - 400 / 916 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25