Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.12.2022
10:00
Mesto Snina
1/2022/Chotín/po Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Verejná súťaž
eZakazky 23.12.2022
10:00
Obec Chotín
73/ME/2022 Rozvoj spoločnosti Botanic Food Logický celok č. 2 Dvojsekcionálny kotol
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 30.11.2022
09:00
Botanic Food s.r.o.
ID: 61002025 Stojisko polopodzemných kontajnerov a kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad na ulici Prachatická vo Zvolene
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2022
13:00
Mesto Zvolen
AOS-81/5-111/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie k: „Rekonštrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika “ III
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.12.2022
14:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
48101-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie (PD), výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť (IČ)
Verejná súťaž
eZakazky 16.01.2023
09:00
Mesto Žilina
647/2022 Dodanie a montáž nábytku do prezliekarní údržby na ŠD Mladosť
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.12.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
46055-MST SIEŤOVÉ PRVKY PRE SOFTVÉROVO DEFINOVANÉ SIETE FIIT
eZakazky 12.12.2022
07:30
Slovenská technická univerzita v Bratislave
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
eZakazky 13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
663/2022 Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B2 na ŠD Mladosť
eZakazky 05.12.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
48746 - WNT Batéria do UPS / 2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 06.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SPR 1855/22 Právny systém SK - 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 08.12.2022
12:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
SZM/2022/9 Obväzy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2022
12:40
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
003 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2022
12:00
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb
Dom/suš Sušiareň dreva (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.12.2022
09:00
DomA s.r.o., r.s.p.
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2022
09:00
Mesto Lučenec
AOS-81/5-127/2022 Kancelárske potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47011-MST Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu
Verejná súťaž
eZakazky 09.12.2022
10:00
Slovenský zväz biatlonu
AOS-81/5-126/2022 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47262-MSS S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Verejná súťaž
eZakazky 06.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
eZakazky 13.12.2022
11:00
Mesto Žilina
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zobrazených: 376 - 400 / 1032 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25