Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
11337-MST Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
11339-MSP Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-125 Trenčín, pravý most
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11370-MSP Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 1. časť
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
11390-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) Domaniža – 3. a 4.ETAPA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11391-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11392-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11960-MST Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
13:00
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
11961-MST Defibrilátory
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12134-MST Výrobná technológia na spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby peliet
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
12:00
MKU s.r.o.
12135-MST Zariadenie na rekanalizáciu chronických oklúzií tepien pomocou excimer laseru
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12136-MSS Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
09:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12137-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 3. ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12139-MST Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12140-MST ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12141-MST Germicídne žiariče
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12150-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 4.ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
12673-MST EKG prístroje
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12678-MST Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
12679-MST Zariadenia pre pekárenskú výrobu
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
PEKÁREŇ, s.r.o.
12684-MST Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
12685-MSS Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Slovenská národná akreditačná služba
12686-MST Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Mesto Lučenec
12698-WYP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12722-WYP Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Zobrazených: 376 - 400 / 666 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25