Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
788-MRT Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 08.02.2022
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
789-MST Ultrazvukové prístroje
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
790-MST Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
795-MST Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
08:00
SAD Prešov, a.s.
796-MRP Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 14.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
815-WYP „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Parchovany
940-MSS Administratívny informačný systém
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
941-MSS Manažment údajov pre Národné športové centrum
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národné športové centrum
942-MSS Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v elektronickej forme
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
957-MST Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
ONGRID s.r.o.
958-MST Laserové rezacie centrum- KOVO spol. s r.o.
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
KOVO spol. s r.o.
959-MST Ľudský fibrinogén
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
962-WYT MT vybavenie pre triedený zber KO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Melčice - Lieskove
984-WYT Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
14:00
Obec Ilija
1195-MST Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
1196-MST Nákup potravín VIA LUX 2022
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
08:00
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
1247-WYP Obytná zóna Sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Štvrtok na Ostrove
1285-WYT MT vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mníchova Lehota
1287-WYT Komunálne stroje a veľkokapacitné kontajnery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
15:00
Obec Kotešová
1300-WYP Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Nižný Klátov
1514-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
1522-MSS Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
08:00
Národné osvetové centrum
1523-MSS Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
Verejná súťaž
UVO 22.02.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
1524-MST POTRAVINY (2022/2023)
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
1528-WYP Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
23:59
Obec Sokoľ
Zobrazených: 376 - 400 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26