Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202031630 Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
13:55
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202031631 Nákup hardvéru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
12:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031634 Monitor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031635 Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
13:55
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202031636 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031637 Servis meteostaníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:00
Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031638 Nástroje pre zabezpečenie a automatizovanú kontrolu virtuálneho prostredia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
13:59
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202031639 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031640 PC zostava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:01
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202031641 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031643 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031644 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.12.2020
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202031645 Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031646 Čistiace prostriedky a výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031647 noradrenalín 1 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031648 tikagrelor 90 mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
14:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202031649 Ryža, strukoviny, sójové výrobky, obilniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
11:00
Prešovský, Slovenská republika
Z202031652 Tlačiarenské služby - tlač knihy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202031653 Práčovnícke zariadenie - Priemyselný veľkokapacitný bubnový sušič s parným ohrevom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202031655 Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
10:00
Veľký Šariš, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202031656 Mikrovlnový ablačný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
16:40
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202031658 Tromboagitátor s inkubátorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Centrum sociálnych služieb TAU
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 27.01.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
43243-WYS Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.11.2020
10:00
Obec Pružina
Zobrazených: 376 - 400 / 828 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25