Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
AOS-300/24-117/2021 Odborná prehliadka komína
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
33758-WYP Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.09.2021
10:00
Slovenský zväz biatlonu
52/ME/2021 „Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
AOS-300/24-118/2021 Testovacie vzorky poľných dávok potravín - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Procurio-32/2021 Stavebné práce - Výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov pre MRK v obci Lastomír
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.09.2021
12:00
Obec Lastomír
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Vybudovanie garáže pre hasičskú techniku v obci Bošáca
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
08:00
Obec Bošáca
Žabokreky, spevnené plochy - chodník, na parcele EKN1012-5
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.09.2021
23:59
Obec Žabokreky
Technologická zostava na výrobu kovových dielcov a plieškov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 15.10.2021
12:00
PRINTY s. r. o., Bytčianska 492, 010 03 Žilina
Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 23.09.2021
10:00
RENOST, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
Rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Nová Lesná a parkovisko pri materskej škôlke Nová Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
13:00
Obec Nová Lesná
Rozšírenie kapacity existujúcej kompostárne v obci Imeľ
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 20.09.2021
12:00
Obec Imeľ
Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Tŕňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.09.2021
23:59
Obec Malá Tŕňa
Dodávka inovatívnej techológie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.10.2021
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Obec Ozdín časť Bystrička – budovanie vodovodu MRK – prvá etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
Obec Ozdín
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
18:00
Obec Tarnov
Stavebný dozor na stavbe Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 20.09.2021
12:00
Trnavský samosprávny kraj
Automatické robotické zváracie pracovisko
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
09:00
V I KO spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
Zmena palivovej základne - KD Večelkov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 21.09.2021
15:00
Obec Večelkov
Obnova Domu smútku Tisovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
23:59
Mesto Tisovec
Výmena okien v objekte HOSPIC ĽUBIETOVÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.09.2021
23:59
SENIOR DOBRÁ NIVA n.o., Ul. Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva
Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR – odborná jazyková príprava
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zobrazených: 376 - 400 / 929 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25