Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12685-MSS Poskytnutie typizovaných SLA (Service Level Agreement) služieb prevádzky a údržby aplikačných modulov KIS SNAS a súborového úložiska
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Slovenská národná akreditačná služba
12686-MST Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Mesto Lučenec
12698-WYP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12722-WYP Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo - hr. okr. LC/RS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
13018-WYP Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe-Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
11:00
Obec Kamenná Poruba
13191-MUS Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13192-MUT Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13195-MST Infúzna technika
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13196-MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13197-MST Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13198-MST Operačná lampa
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13212-MSS Výber mobilného operátora
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
10:00
Železnice Slovenskej republiky
13215-MSP Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13223-MST Strojový park pre dielňu strojového obrábania kovov
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
10:00
Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová
13224-MST Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13225-MST Umelá pľúcna ventilácia
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13229-MST Mobilné kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13230-MST Nákup papierových cestovných lístkov a kotúčov do automatov na tlač cestovných lístkov
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13269-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Štrba – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Štrba
13290-WYP Michalovce - modernizácia mestskej plavárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
13:00
Mesto Michalovce
13346-MST Automatický dezinfektor na endoskopy
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13348-MST Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13352-MSS Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
13355-MST SK-1_DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR OBCE ŠTIAVNIK
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
12:00
Obec Štiavnik
13356-MST POTRAVINY - Pekárenské výrobky
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
Zobrazených: 351 - 375 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25