Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SPR 1900/22 Notebooky s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 13.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
NZ 4522 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 07.12.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
33704-MSP Vodovod a kanalizácia Bzince pod Javorinou a Hrušové
Verejná súťaž
eZakazky 12.12.2022
09:00
Obec Bzince pod Javorinou
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zníženie energetickej náročnosti Slavia Production Systems a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 19.12.2022
10:00
Slavia Production Systems a.s. Dúbravy, Areál PPS 48, 90 501 Detva
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Obchodná verejná súťaž
partnerska_dohoda 21.12.2022
10:00
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Prístroje na skúšky oderu a žmolkovania textílií
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Elektrické analytické váhy na stanovenie dĺžkovej hmotnosti
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Elektricky poháňané vijáky na priadzu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Zákrutomery
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Technológie do výrobného procesu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.12.2022
10:00
RUBBER 24, s.r.o., Remenárska 1220, 956 18 Bošany
Priemyselný odvlhčovač vzduchu (dodanie 12 ks odvlhčovacích zariadení v nasledovných množstvách na jednotlivé strediská SŠHR SR: 4 ks stredisko SŠHR SR Vígľaš, 4 ks stredisko SŠHR SR Kysuce, 2 ks stredisko Čachtice, 2 ks stredisko Ľupča)
Zákazka s nízkou hodnotou
SHR 08.12.2022
10:00
Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-VPP-344-22 Vypracovanie PD - BA, Úpravy AB VI.
Výzva na predkladanie ponúk
spp 05.12.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
43977-MSS Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v TTSK, región Trnava
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
45268-MSP ŽST Krompachy, Obnova výhybiek (OV) č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
45690-WYP Zelená stena na objekte MsKC 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
45695-WYP Spevnená plocha pred MsKC 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Zobrazených: 351 - 375 / 891 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24