Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
208-MSS Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
209-MSS SLA pre systém SlovRIS
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný úrad
210-MSS Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy v Senci
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
08:55
Mesto Senec
221-MRP Tepelný napájač Nováky
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
222-MSS Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
14:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
223-MST Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
224-MST Ultrazvukové prístroje - II. etapa
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
15:30
Univerzitná nemocnica Martin
225-MSS Zabezpečenie leteniek v ústredí MZVEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2021
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
226-MST Lieky a liečivá 2021-191
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
227-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – PREŠOVSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
228-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – TRNAVSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
240-WYP Ochrana cesty II/584 pred padajúcimi kameňmi v ckm 23,500 – 23,550 a vyčistenie zárubného múru v úseku Huty – Liptovské Matiašovce v ckm 23,500 – 23,550
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
449-WYP „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
13:00
Mesto Komárno
493-WYP Stavebné úpravy a zmena účelu využitia časti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
13:00
Obec Lokca
494-WYP Rekonštrukcia fasády na objekte MZVEZ SR Hlboká 2, Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
495-WYP Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:45
Obec Gemerská Poloma
496-WYP Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
13:00
Obec Hrušov
497-WYP Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Drienov
498-WYP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Mesto Poprad
499-WYP Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
500-WYP Výstavba domu sociálnych služieb v Leopoldove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
12:00
Mesto Leopoldov
526-MSS MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
527-MSS Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
728-WYP Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Skalité - Prevádzkáreň
727-WYP Novostavba materskej školy v obci Toporec - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Toporec
Zobrazených: 351 - 375 / 630 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24