Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42643-WYP Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.10.2021
10:00
Obec Golianovo
Prieskum verejnej mienky k službám a potrebám obyvateľov mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.09.2021
10:00
Mesto Žilina
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.10.2021
10:00
Obec Veľký Grob
Procurio-30/2021 Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná - stavebná časť_2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.09.2021
09:00
Obec Košolná
42151-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž
eZakazky 28.09.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
AOS-300/24-111/2021 Rekonštrukcia KJB
Verejná súťaž
eZakazky 23.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
42495-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Verejná súťaž
eZakazky 06.10.2021
09:00
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 23.09.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
43101-WYS On line PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
40598-WYP Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.09.2021
09:00
Obec Radôstka
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
42902 - WYP Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.09.2021
10:00
Obec Pažiť
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
10:00
Mesto Žilina
PTK_01_2021 Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie
eZakazky 17.09.2021
10:00
Záhradnícke a rekreačné služby
38203-MST Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
41129-MSS Komplexné upratovacie služby na FEI STU
Verejná súťaž
eZakazky 28.09.2021
10:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zobrazených: 351 - 375 / 934 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24