Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29500-WYP Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
eZakazky 07.07.2022
10:00
Domov pri kríži
443960 Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom technologickom veľtrhu GITEX 2022, ktorý sa bude konať v termíne 10. – 14. október 2022 v meste Dubaj, Spojené arabské emiráty
eZakazky 18.07.2022
10:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
6 Trvanlivé potraviny - opakovaná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:30
Domov sociálnych služieb Méta
30660-WYP Rozšírenie zberného dvora – Obec Pečovská Nová Ves
eZakazky 25.07.2022
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
2022ZNH011 Grafické spracovanie a tlač propagačných materiálov projektu "Koľajnice nás spájajú
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
09:05
Kysucké múzeum
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
eZakazky 21.07.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
29658-WYP Telocvičňa pri ZŠ v Habovke
eZakazky 07.07.2022
10:00
Obec Habovka
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 06.04.2032
13:48
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9679-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov
Dynamický nákupný systém
eZakazky 28.02.2024
00:00
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30802-WYS Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť
eZakazky 18.07.2022
10:00
Mesto Žilina
727 opakovaný PT Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž
eZakazky 12.07.2022
10:00
Mesto Žilina
28371-WYP MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NA ŽELEZNIČNEJ STANICI PÚCHOV
eZakazky 07.07.2022
10:00
Mesto Púchov
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2023
10:36
Slovenská inovačná a energetická agentúra
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
NZ 1222 Organizačno-technické zabezpečenie podujatí „Roadshow so Žiť energiou“
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
ID: 89316766 VÝSTAVBA DETSKÝCH INKLUZÍVNYCH IHRÍSK – RODINKA
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.07.2022
13:00
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej škôlky Stavbárska - Žilina
eZakazky 11.07.2022
09:00
Mesto Žilina
MB/Vis/2022 Obec Višňov – Kanalizácia- dostavba
eZakazky 25.07.2022
10:00
Obec Višňov
1 Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - Aktualizácia rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
Hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.07.2022
12:00
Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.07.2022
10:00
Mesto Ružomberok
5 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:15
Domov sociálnych služieb Méta
2022ZNH013 Tlač propagačných materiálov – letákov a pozvánok projektu Nová stála expozícia "Dejiny Čadce a okolia“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
Zobrazených: 351 - 375 / 917 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24