Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30256-MST Nákup a dodanie transportérov
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
30259-MST Služobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
30262-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Zvolen Záhonok
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30250-MSS Zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Prievidza
30264-MSS Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
15:00
Slovenské banské múzeum
30265-MSS Vypracovanie PD k modernizácií a obnove výškových budov – blok B VMĽŠ Mlyny - UK BA
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
30267-MSS Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
13:00
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
30268-MSS Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v kompetenčnom území Správy TANAPu – Tatranská Javorina_2
Verejná súťaž
UVO 04.10.2023
10:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
30261-MSP Komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – št. hranica (Marchegg)
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
08:30
Železnice Slovenskej republiky
30518-WYP Komplexná rekonštrukcia budovy MSÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
10:00
Mesto Fiľakovo
30663-MST Združená dodávka elektrickej energie 2024 - 2027
Verejná súťaž
UVO 04.10.2023
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
30623-WYP Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít IV. materskej školy na Námestí SNP č. 17 v Detve
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
Mesto Detva
30671-WYP Prešov, Sokolovské kasárne - rekonštrukcia budovy č. 32, KJB – R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30627-WNT Spútavacie donucovacie prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30746-MST ROZŠÍRENIE BACK UP DISKOVÉHO POĽA IBM FS5035
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
30759-MST IKT - modernizácia vybavenia stredných odborných škôl
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
30760-MST IKT pre Kreatívne centrum Trnava
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
30761-MST Riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT-mediálnej infraštruktúry vrátane zálohovacieho zariadenia
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
30762-MST Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B - 1. etapa modernizácia výťahu
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
30763-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
30799-MST Infúzne roztoky
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
08:30
Nemocnica Poprad a. s.
30800-MST Dodávka zemného plynu na rok 2024
Verejná súťaž
UVO 12.10.2023
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
30804-MST Nákup motorových vozidiel pre SHMÚ
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
13:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
30749-MSS Udržiavacie stavebné práce, služby II.
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30764-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Sever, časť 19 - VC Turčianske Teplice I. na obdobie 2024 – 2026
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zobrazených: 351 - 375 / 1115 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24