Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Regeneračno-rehabilitačné laboratórium na testovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Vybavenie zázemia laboratórnych priestorov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
JFcon, s. r. o., Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Chemicko-výskumné komponenty (Vyzva na predlozenie ponuky_chemicko-vyskumne komponenty_PTEC (1))
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.06.2021
12:00
POWERTEC s. r. o., Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava
Rekonštrukcia budovy – denný stacionár HUMANITY Nová Vieska
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.06.2021
14:00
Obec Nová Vieska
Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Utekáč s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 28.06.2021
12:00
Obec Utekáč
Zníženie energetickej náročnosti osvetlenia v administratívnych a výrobných priestoroch v areáli ŽOS Vrútky, a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.07.2021
23:59
ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Stanovenie chemických analýz v surovinách a produktoch
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 18.06.2021
12:00
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky
Inovácia výrobného procesu HOLZWOOD s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.06.2021
10:00
HOLZWOOD s.r.o., Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače
Inteligentné inovácie v spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.06.2021
13:00
ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
NA-OVS-127-21 Poskytovanie upratovacích služieb v objektoch SPP
Obchodná verejná súťaž
spp 17.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
KO-OVS-096-21 Zhotovenie stavby „BA, Úprava parkoviska pred AB I a AB II“
Obchodná verejná súťaž
spp 17.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
PA-ZVO-117-132-21 Spracovanie Projektového portfólia IPCEI vrátane Funding GAP Questionaire - projektu Smart - Hydra
Výzva na predkladanie ponúk
spp 14.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-VPP-086-21 Servis pre plniacu stanicu CNG Banská Bystrica
Výzva na predkladanie ponúk
spp 16.06.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
JN-VPP-152-21 Maľovanie kancelárskych a skladových priestorov - areál SPP KE Rozvojova
Výzva na predkladanie ponúk
spp 21.06.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
17343-MSS Poskytovanie mýtnych Služieb
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25975-MST Podpora tradičných lokálnych výrobkov formou výroby prírodného fermentovaného bylinného nápoja
Verejná súťaž
UVO 22.07.2021
23:59
pavan s.r.o.
26369-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
26761-MSS Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26776-MST „Pátrací modul - GSM mobilná BTS“
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Horská záchranná služba
26939-MST Polymérne organické flokulanty
Verejná súťaž
UVO 16.06.2021
09:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26942-MST Kanyly
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26967-WYP Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
10:00
Slovenská správa ciest
27014-MST Koncové prvky bezpečnostného systému v objekte Severných hradieb a Žigmundovej brány
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Zobrazených: 351 - 375 / 829 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24