Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37551 - WYP Rekonštrukcia zasadačky FG – B 4.03
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2023
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
37067 - WNT Dodávka elektrickej energie pre rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.11.3023
10:00
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján
36993 - MST Nákup náhradných dielov na štvorkolky POLARIS
Verejná súťaž
UVO 19.12.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
36939 - MST Dezinfekčné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
37004 - MST Dodávka elektrickej energie 01/2024 až 12/2025
Verejná súťaž
UVO 14.12.2023
09:00
Mesto Humenné
37012 - MST Strava pre pacientov – Ovocie a zelenina (opakované vyhlásenie)
Verejná súťaž
UVO 20.12.2023
10:00
Národný onkologický ústav v Bratislave
36926 - MST Dodávanie vína
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
13:00
Slovenské národné divadlo
36979 - MST Kompozitná tlaková nádoba s poistným ventilom na stlačený vzduch k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom (2023)
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
36992 - MST Automatizovaný skríningový systém určený k identifikácii SMA, SCID zo suchej kvapky krvi
Verejná súťaž
UVO 21.12.2023
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
36906 - MSS Tlačiarenské a grafické služby 2024 -2025
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
36954 - MSS Zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z územia obce Plešivec
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
09:00
Obec Plešivec
36957 - WYP Prístavba materskej školy v Obci Zlatná na Ostrove - rozšírenie kapacity (VO2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
09:00
Obec Zlatná na Ostrove
36791 - MST Dodávka potravín (2024)
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
36884 - MST Dodávanie alkoholických nápojov
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
10:00
Slovenské národné divadlo
36885 - MST Dodávanie pekárskych a lahôdkarských výrobkov
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
12:00
Slovenské národné divadlo
36789 - MST Všeobecné potraviny pre ŠJ
Verejná súťaž
UVO 14.12.2023
09:00
Technická univerzita v Košiciach
36801 - MSS Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Ladomirová - Hunkovce, rozšírenie na 4-pruh
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
36859 - MSS Telekomunikačné služby
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
36876 - MSS Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 18.12.2023
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
36770 - MSS Odvoz a likvidácia odpadov
Verejná súťaž
UVO 15.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trnava
36806 - WYP Obnova objektu č. 13 - slobodáreň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2023
08:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
36802 - WYP Obnova Pavilónu P1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
36847 - WNT Dodávka elektrickej energie pre ZŠI pre žiakov s NKS Jamník
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.12.2023
08:00
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42
36568 - MST Nákup originálnych náhradných dielov značky NISSAN
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
36567 - MST Výroba, dodávka a montáž nábytku do študentských izieb a kuchyniek v študentskom domove Zobor (blok H a blok A)
Verejná súťaž
UVO 18.12.2023
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zobrazených: 326 - 350 / 987 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23