Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41600-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.09.2021
10:00
Obec Bernolákovo
AOS-300/24-115/2021 Výmena silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov - Internáty B
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
42646-WYS Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42224-WYP Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 29.09.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
41149-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií, ul. Dlhá, ul. 29. augusta a ul. kpt. Nálepku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.09.2021
09:00
Obec Kalná nad Hronom
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.09.2021
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
15/21 Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.09.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
29818-WYP Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.10.2021
10:00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž
eZakazky 30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
41779 Technológie
Verejná súťaž
eZakazky 21.10.2021
10:00
SITNO PHARMA s. r. o.
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Jednorazové záhradnícke práce
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.09.2021
10:00
Mesto Žilina
41365-WYP Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.09.2021
10:00
Obec Jablonica
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
eZakazky 12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
43238-WYP Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.10.2021
09:00
Mesto Čadca
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž
eZakazky 01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž
eZakazky 23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
41238-WYP Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.09.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.09.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
AOS-300/24-116/2021 Odborná prehliadka vonkajšieho požiarneho schodiska
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
41537-MST Plávajúce ostrovy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 04.10.2021
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
42689 - MNA Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, 2021
eZakazky 19.11.2021
17:00
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 326 - 350 / 929 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23