Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti Xepap, spol. s r.o.
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 21.06.2021
10:00
Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.06.2021
10:00
PROFIFOREST s.r.o., I.Lihoveckého 1805/12, 960 01 Zvolen
Výmena okien a dverí v objekte hospicu Ľubietová
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.06.2021
17:00
SENIOR DOBRÁ NIVA n.o., Slobody 364/122, 962 61 Dobrá Niva
Marketingové služby
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
12:00
Mojmír Krutý - CML, Pribišova 3033/29, 841 05 Bratislava
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
12:00
FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
09:00
Obec Hencovce
Revitalizácia centra – Obec Odorín
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
18:00
Obec Odorín
AUTOSAMPLER AS1020E
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.06.2021
23:59
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Vodozádržné opatrenia v obci Pavlovce nad Uhom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.06.2021
12:00
Obec Pavlovce nad Uhom
Úprava spevnenej plochy na p.č. 2395_1, na ul. Slobody v Poltári
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
14:00
Mesto Poltár
Spracovanie odborných analytických výstupov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie CIZS BK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.06.2021
12:00
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n. o., Pod záhradami 2570/47, 941 31 Dvory nad Žitavou
Chemický filter a filtračné zariadenie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
12:00
Confal, a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Výrobné zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
12:00
Confal, a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI JAKLOVCE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
09:00
Obec Jaklovce
Rekonštrukcia cyklochodníka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 29.06.2021
14:00
Obec Kružlov
Zníženie energetickej náročnosti IZOSTAV, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.06.2021
10:00
IZOSTAV, spol. s r.o., Haburská 49/E, 821 01 Bratislava
Rekonštrukcia kotolne (3. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.06.2021
23:59
BIOMIN, a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – SLOVEN v Slavnici“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu v rámci projektu „Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.06.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 21.06.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Zobrazených: 326 - 350 / 829 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23