Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
11391-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11392-WYP Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11959-MUS Podpora prevádzky a služby rozvoja informačného systému Elektronických služieb MZVEZ SR
Užšia súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
11960-MST Materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk školy
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
13:00
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
11961-MST Defibrilátory
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
11962-MST Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
11963-MSS Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
12134-MST Výrobná technológia na spracovanie ihličnatej a listnatej vlákniny a výroby peliet
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
12:00
MKU s.r.o.
12135-MST Zariadenie na rekanalizáciu chronických oklúzií tepien pomocou excimer laseru
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
12136-MSS Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
09:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12137-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 3. ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12138-MSS Zabezpečenie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
12139-MST Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12140-MST ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12141-MST Germicídne žiariče
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12142-MST Zákazka Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik.
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
14:00
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
12150-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 4.ETAPA
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12280-WYP Trebišov, kas. kpt. Nálepku - rekonštrukcia budovy č. 2 - elektroinštalácia a sociálne zariadenia - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
12315-WYP Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
12673-MST EKG prístroje
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12674-MSS Zneškodnenie odpadov
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Technické a záhradnícke služby Michalovce
12678-MST Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
12679-MST Zariadenia pre pekárenskú výrobu
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
PEKÁREŇ, s.r.o.
12684-MST Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Slovak Business Agency
Zobrazených: 326 - 350 / 610 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23