Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
ID 824 Inštalácia klimatizačných zariadení v objekte VSSK, Gajary 1047, Gajary
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
37/ME/2022 Vývoj mobilnej aplikácie pre OS Android /iOS pre odpadový manažment s centrálnym senzorickým systémom
eZakazky 12.07.2022
18:00
Mesto Dunajská Streda
DPK/442/2022 Odstránenie havarijného stavu zatekania a podtekania prístavby s následkom jeho zavlhnutia
eZakazky 11.07.2022
10:00
Domov pri kríži
28603-MST Terénne odevy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 08.07.2022
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Kreatívne trhovisko Žilina - dočasná stavba
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.07.2022
10:00
Mesto Žilina
4 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
28594-MSS Hodnotiace správy – konzultačné služby pre MSP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 11.07.2022
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
30570-WYP Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022, ktorý sa bude konať v termíne 25.10.-28.10.2022 v meste Hannover, Nemecko
eZakazky 14.07.2022
13:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
29984-MSS Vybudovanie nových monitorovacích vrtov
Verejná súťaž
eZakazky 02.08.2022
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
782 Zdravotnícky spotrebný materiál, lekárničky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
26/2022 Odberové vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu prístrojov
eZakazky 14.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
18643-MSP VEREJNÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE A INTENZIFIKÁCIA ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 14.07.2022
09:00
Obec Veľké Zálužie
25/2022 Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 06.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
SPR 1011/22 Kancelárske potreby 2/2022
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Nové motorové úžitkové vozidlo 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.07.2022
10:00
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Procurio - 16/2022 Zvýšenie energetickej účinnosti blokovej kotolne na sídlisku JUH
eZakazky 08.07.2022
09:00
Obec Kalná nad Hronom
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
2022ZNH010 Tlač propagačných materiálov – skladačiek projektu "Pod patronátom sv. Floriána"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
30032-WYP Stavebná úprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku I. v Čadci
eZakazky 12.07.2022
09:00
Mesto Čadca
29117-MST Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Verejná súťaž
eZakazky 13.07.2022
23:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14/2022 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
28368-WYP Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
eZakazky 08.07.2022
10:00
Obec Kamenná Poruba
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
Zobrazených: 326 - 350 / 917 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23