Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
7613-MSS Výkon stavebného dozora a inžiniering pri výstavbe Futbal Tatran arény v Prešove
Verejná súťaž
UVO 05.03.2021
10:00
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
7624-MST Inovácia výrobného procesu obrábania kovov v spoločnosti Strojmacher, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Strojmacher s.r.o.
8427-WYT Inovatívne technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Falkor technology s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
23:59
Falkor technology s.r.o.
8524-MST Nákup parciálnych trolejbusov pre DPMP
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
8528-MSS Upgrade informačného systému Štatistický zberový portál
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
8530-MST Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu
Verejná súťaž
UVO 09.04.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8531-MST Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu
Verejná súťaž
UVO 09.04.2021
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
8532-MST Angiografický prístroj
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trnava
8534-MST Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vybavením kompletného pracoviska kontroly, diagnostiky a opráv foriem mikronaváraním
Verejná súťaž
UVO 05.03.2021
09:00
SLER, s. r. o.
8535-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Sobrance na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 05.03.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
9368-MST Sanácia havarijného stavu IS KIS3G – dodanie HW a SW komponentov a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
9370-MST Technológia pre inováciu výroby obuvi v spoločnosti SALTRA, s.r.o
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
10:00
SALTRA, s.r.o.
9372-MST Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
9373-MST Echokardiografický USG systém
Verejná súťaž
UVO 05.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
9374-MST Dodávka gastrotechnológie
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Finerg International, s.r.o.
10510-WYP Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
12:00
Slovenské národné múzeum
10850-WYP Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
08:00
Školský internát
11294-MST Električky pre Bratislavu – nákup 10 ks obojsmerných električiek
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
11296-MST Monitor na monitorovanie hemodynamických parametrov
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
11298-MST Nasal High Flow systém pre deti a dospelých
Verejná súťaž
UVO 05.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
11300-MST Gynekologický morcelátor
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
11302-MST Gynekologická laparoskopická zostava
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
11321-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
11331-MST Zariadenie pre zberný dvor – Rožňava
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Mesto Rožňava
11337-MST Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zobrazených: 301 - 325 / 617 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22