Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59764-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MATERIÁLNO- TECHNICKÉHO VYBAVENIA v SOŠs v KNM
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
59766-MST Služby podpory, prevádzky SAS 9.4, SAS VIYA a príslušných modulov
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
59774-WYP Rozšírenie vodovodu v obci Markušovce_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Obec Markušovce
59781-WYP Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v obci Košické Oľšany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Košické Oľšany
59881-MRS Lízing prevádzkových vozidiel
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
11:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
59882-MSP Národné tréningové centrum Košice
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
NTC Košice, a. s.
59884-MSS Čistenie hraničného pruhu na štátnych hraniciach SR
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
59886-MST Multifunkčné zariadenie HRA+OCT
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
59916-WYP Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
59956-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 –Dýchacie prístroje 2
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
59957-MST Dezinfekčné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
59958-MST Medicinálne, technické , špeciálne plyny a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
59968-MST Analytický nástroj
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Národný bezpečnostný úrad
59970-MST Reagencie k plnoautomatickému hematologickému analyzátoru
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národný onkologický ústav
59973-MSS SMS GATEWAY
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
59982-MST IT technológie – Kreatívne centrum RTVS Košice
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
60114-WYP Dostavba základnej školy v Bernolákove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bernolákovo
60115-WYP Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
10:00
Obec Zemianska Olča
60147-WYP Energetická úspora budovy A
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
60092-WYP Veľkoplošné opravy mestských komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Správa mestských komunikácií Poprad
60185-WYP Mašková – Zásobné a rozvodné vodovodné potrubie E.1 Vodovodné prípojky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mašková
60187-WYP VECTOR INVEST s.r.o. – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Vector Invest, s.r.o.
60188-WYP Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
COM-therm, spol. s r.o.
60286-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Bačkov
60287-WYP Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
09:00
Obec Lenartov
Zobrazených: 301 - 325 / 630 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22