Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29237-WYP Kalná nad Hronom, ulica Kpt. Nálepku, rekonštrukcia kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:30
Domov sociálnych služieb Méta
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.07.2021
10:00
Mesto Sliač
29172-MST Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6
Verejná súťaž
eZakazky 07.07.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
2 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.06.2021
10:00
Obec Boťany
2020_11_01 Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.07.2021
10:00
Obec Selce
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
ODP_UD_05_2021 Technické služby v obci Udiča.
Verejná súťaž
eZakazky 07.07.2021
10:00
Obec Udiča
Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.06.2021
14:00
TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Dodávka a montáž výťahov v AB budove ŽOS Vrútky a.s.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
23:59
ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884-23, Detva – stavebné práce - opakované
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.06.2021
10:00
Mesto Detva
Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
14:00
Mesto Levoča
Vykurovací systém
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
09:00
MATADOR Industries, a. s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Novostavba informačného centra
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.06.2021
10:00
Obec Oravská Lesná
Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Parchovany 3
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
10:00
Obec Parchovany
DOPLNKOVÝ ZDROJ CHLADENIA, KÚRENIA HOTEL KARPATIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.06.2021
23:59
MS systém s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice
Výzva na prieskum trhu – Nájom priestorov v meste Žilina
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 23.06.2021
15:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava
Zobrazených: 301 - 325 / 829 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22