Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
369/2022/ZNL Nákup pohonných hmôt na r. 2023-2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.12.2022
09:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 16.01.2023
09:00
Mesto Lučenec
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47452-WYP MATERSKÁ ŠKOLA, NOVOSTAVBA, DOLNÝ LIESKOV, nový pavilón MŠ
eZakazky 13.12.2022
10:00
Obec Dolný Lieskov
48607-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž
eZakazky 23.12.2022
10:00
Mesto Gelnica
Mestský park Banská Bystrica
eZakazky 31.01.2023
12:00
Mesto Banská Bystrica
47751-MST Nákup krabicového SW-HPC aplikácie
Verejná súťaž
eZakazky 12.12.2022
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
MTZ/2022/1 Klinik boxy
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
1288/2022/FIN Dodávka zemného plynu na rok 2023 v meste Poltár
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 14.12.2022
10:00
Mesto Poltár
76/ME/2022 Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.12.2022
09:00
„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17/2022 Mrazená hydina pre CSS Horelica, Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.12.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
TO/2022/11 Tlakový injektor MRI
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.12.2022
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
47488-MST DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBJEKTY UMB V BANSKEJ BYSTRICI NA ROK 2023
Verejná súťaž
eZakazky 07.12.2022
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SPR 1896/22 Právnická literatúra v elektronickej forme
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 13.12.2022
11:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
48560-WYP Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre
eZakazky 09.12.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
1315_1 PDÚ Michalovce - rekonštrukcia kotolne - zhotovenie stavebných prác (havarijný stav)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.12.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
48102-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
eZakazky 19.12.2022
09:00
Mesto Žilina
46492-WYP MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
eZakazky 08.12.2022
10:00
Mesto Žilina
49240-WYP Rekonštrukcia a prístavba škôlky - Udiča
eZakazky 28.12.2022
09:00
Obec Udiča
48000-MST IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica - časť IoT Smart Manažment mesta
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 13.12.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Dodávka zemného plynu pre ZŠ a MŠ Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
09:00
ZŠ a MŠ Žilina Trnové
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.12.2022
10:00
Mesto Žilina
Vývoz komunálneho odpadu v obci Pružina_
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 08.12.2022
10:00
Obec Pružina
Sliač 01/2022 Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 13.12.2022
10:00
Mesto Sliač
Zobrazených: 301 - 325 / 891 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22