Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
OBOB-1/4/2022 Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
eZakazky 21.07.2022
09:00
Obec Most pri Bratislave
011706/2022 "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
eZakazky 07.07.2022
09:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
13/PVO/2022 Oprava havarijného stavu strechy-blok D administratívnej budovy ŠUKL
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
784 Vypracovanie a dodanie “Štúdie uskutočniteľnosti rekonštrukcie obvodového plášťa administratívnej budovy na ulici Dolné Rudiny 1 Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
29343-WYP INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA
eZakazky 12.07.2022
10:00
Obec Udiča
30289-WYP Novostavba a zateplenie objektu MŠ v obci Báb
eZakazky 08.07.2022
09:00
Obec Báb
30913-WYP Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
eZakazky 18.07.2022
09:00
Obec Vyškovce nad Ipľom
30415-WYP Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne - VnT-Opakovanie
eZakazky 15.07.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
30978-MSS Služby hardvérovej a softvérovej podpory IT infraštruktúry finančnej správy
eZakazky 08.08.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 12.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
2022ZNH012 Propagačný materiál – magnetky a plátenná taška z projektu "Koľajnice nás spájajú"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.07.2022
09:00
Kysucké múzeum
30836 - WNS Poskytovanie služieb patentového zástupcu pre EŠIF projekty
eZakazky 20.07.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Zákazka malého rozsahu
eZakazky 06.07.2022
10:00
Žilina Invest, s.r.o.
2/2022/SPF Nákup notebookov a príslušenstva
eZakazky 12.07.2022
14:00
Slovenský pozemkový fond
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
test pp 04
Dynamický nákupný systém
eZakazky 09.12.2022
10:44
eBIZ a. s.
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu pre investície a nehnuteľnosti EXPO REAL 2022, ktorý sa bude konať v termíne 04. – 06.10.2022 v Mníchove, Nemecko
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.07.2022
11:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
30198-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektu OP KŽP – „Monitoring svahových deformácií"
Verejná súťaž
eZakazky 20.07.2022
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na medzinárodnom veľtrhu pre elektrotechniku Electronica Mníchov, ktorý sa bude konať v termíne 15. - 18. novembra 2022, v Mníchove, Nemecko
eZakazky 11.07.2022
12:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
33/ME/2022 MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder
eZakazky 15.07.2022
09:00
Mesto Veľký Meder
16567-MSP „OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
TO/2022/7 Servis vzduchotechnických jednotiek KNsP Čadca
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.07.2022
13:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
29719-WYP Sverepec – základná škola s materskou školou
eZakazky 08.07.2022
10:00
Obec Sverepec
16566-MSP OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 301 - 325 / 917 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22