Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Procurio- 37/2020 Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky 3 - stroje
Verejná súťaž
eZakazky 06.07.2021
09:00
Obec Čierny Balog
28418-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Rosina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.06.2021
13:30
Obec Rosina
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
SEA 1/2021 Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 08.07.2021
10:00
Slovenská ekologická agentúra n.o.
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
21363-WYP KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.06.2021
10:00
Obec Nitrica
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.06.2021
15:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
28388-MSS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie poistných služieb - Združenie obcí – Južný región
Verejná súťaž
eZakazky 29.06.2021
09:00
Združenie obcí - Južný región
28837-MST Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
28633-WYT Varňa medoviny s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 24.06.2021
10:00
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
3 Trvanlivé potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
11:30
Domov sociálnych služieb Méta
001/NLZ/2021 EYOFF 2022_dodanie športového oblečenia a príslušenstva
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.06.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 21.06.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
26801-WYT Kyber-fyzikálne modely
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 276 - 300 / 829 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21