Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57890-MSS Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
10:00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
58496-MST Obuv športová
Verejná súťaž
UVO 17.03.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
58801-MSS Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
58808-MRP Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
10:00
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
58811-MRP Základný zdroj tepla pre mesto Prievidza – kogeneračná jednotka
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
11:00
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
58917-MSP „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
59153-MSP Zosilnenie povrchu ciest a výmena bezpečnostných zariadení na ceste II/584 v ckm 54,194 – 55,950 a 56,020 – 56,950 v k.ú. Demänovská Dolina
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
59211-MSP ŽST Barca, obnova výhybiek č. 1-20
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
59319-MSP „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
59334-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
59363-WYP Environmentálne centrum v obci Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Obec Imeľ
59504-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
59505-MST Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb RVO/2183/2021
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
59507-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu kardiológiu
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
59539-MSP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
59540-MSS Informačný systém verejnej správy Elektronická registratúra.
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
59544-WYP Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Utekáč
59658-MSS Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
59668-MST Nákup zásahových odevov pre hasičov typ: Ľahký
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
59669-MSP Zateplenie pavilónov - ACCORD
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
59670-MSS Služby technickej podpory pre licenčné softvérové produkty SAP
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
59725-MST Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS: technické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
10:00
Mikroregión 11 PLUS
59737-MSP Rekonštrukcia elektroinštalácie v demänovských jaskyniach
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
59762-MST „Nákup zariadenia a softvéru pre potreby nezávislého výskumu a vývoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
59763-MST Fotovoltaika
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
09:00
LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.
Zobrazených: 276 - 300 / 630 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21