Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
10:00
Obec Vyšný Žipov
Nákup mobilných telefónov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Logický celok pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti ESKol
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
ESKol s.r.o., Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča
Technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.03.2021
15:00
Juraj Románek ml., Vážska 3567/23, 92101 Pieštany
Multifunkčný traktorbáger
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
12:00
VIDA Company s. r. o., Tatranská 1154/29A, 059 07 Lendak
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
Lukov - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.03.2021
18:00
Obec Lukov
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
Modernizácia zdroja tepla KC a Múzea v Turanoch s využitím OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Turany
Vysvetľovanie k zákazke: Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Kapušany
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky administratívnej budovy podniku PRP, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.03.2021
23:59
PRP, s.r.o., Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla športového centra v meste Veľký Šariš využitím aerotermálnej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Veľký Šariš
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Petrovce nad Laborcom
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE PROJEKT “Rekonštrukcia posluchární pre FMFI a PRIF UK Bratislava”
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
14:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
Uzávery a čistenia jaskýň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Hraň
Rekonštrukcia miestnych chodníkov a výstavba lávky v obci Slavkovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.03.2021
10:00
Obec Slavkovce
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.03.2021
09:00
Obec Hencovce
Obstaranie učebných pomôcok – 3D merací stroj, drsnomer
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
14:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov
44175-MSS Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
45331-WNS Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
1001-WNT Požičovňa e-bicyklov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
18:00
CoolTour.sk s.r.o.
1506-WNS Územný plán obce Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Obec Bernolákovo
3085-MSS Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách na obdobie školských rokov 2021/2022 – 2022/2023
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
12:30
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4534-MST Sonograf pre oddelenie OIAM, Urgentný príjem, Novorodenecké oddelenie
Verejná súťaž
UVO 08.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 276 - 300 / 610 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21