Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20214381 Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
16:00
Z20214382 OOPP - rukavice vyšetrovacie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
14:45
Z20214383 Robotizovaný laserový prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
08:45
Z20214384 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
14:30
Z20214385 Filtre do vzduchotechnických zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
15:00
Z20214388 Odborné prehliadky, škúšky a revízie elektrických zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Z20214389 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
10:00
Z20214390 Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
15:50
Z20214392 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
08:30
Z20214393 Web kamera, Slúchadlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
16:15
Z20214394 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:30
Z20214395 Dodávka licencii Microsoft
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.03.2021
16:28
10380-WYP Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
09:00
Obec Slovenský Grob
AOS-300/24-8/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
13490-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
008/2021/ZNL Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
08/2021 Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
ZsNH/2021/006 Nákup tonerov pre SHMÚ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.03.2021
15:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 15.03.2021
09:00
Mesto Lučenec
2021/S 046-115572 SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD
eZakazky 12.03.2021
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.03.2021
10:00
Obec Boťany
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
13020-WYS Online PPC kampane a súvisiace služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zobrazených: 251 - 275 / 671 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20