Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202112408 Nákup reagencií pre biochemické analyzátory cobas c6000 - e601
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
14:30
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
Z202112409 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
14:50
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202112410 Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:00
Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202112412 Ochranné rúško - jednorázové - čierne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112414 Čistiace a hygienické potreby alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
14:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202112416 Originálne tonery pre Canon i-SENSYS MF643Cdw
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
16:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202112460 Biela magnetická popisovacia tabuľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
16415-WYP Výstavba telocvične
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.06.2021
09:00
Obec Bošany
27664-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.06.2021
09:00
Mesto Čadca
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.07.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.06.2021
10:00
Mesto Žilina
01/2021-NaL Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektov OP KŽP
Verejná súťaž
eZakazky 20.07.2021
10:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27663-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.06.2021
10:00
Obec Vinica
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.06.2021
10:00
Obec Boťany
I/8-VO-1-13/2021 Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
28841-MSS Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 06.07.2021
13:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
27729-WYP Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
09:00
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
29295-WYP DOM SMÚTKU – NOVOSTAVBA KALNÁ NAD HRONOM
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.07.2021
10:00
Obec Kalná nad Hronom
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zobrazených: 251 - 275 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20