Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
5368-MSP Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 01.03.2022
10:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 21.02.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
57425-WYP KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY – III. ETAPA-3.časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Obec Lužianky
4709-WYP VODOVOD DRŽENICE.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2022
10:00
Obec Drženice
SD_12_2021_STK_VSV Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“
Verejná súťaž
eZakazky 09.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
PTK_01_2021 Rekonštrukcia krematória-1.etapa, Kremnička 60, Banská Bystrica- dokončenie
eZakazky 31.01.2022
23:00
Záhradnícke a rekreačné služby
59771-WYS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
57901-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Verejná súťaž
eZakazky 28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.01.2022
10:00
Mesto Žilina
82/ME/2022 „Kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 01.03.2022
09:00
Centrum účelových zariadení
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
59019-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T..
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
4/22 Ultrazvukový prístroj
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.02.2022
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Obnova a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica Zvolen
Koncesia
eZakazky 31.03.2022
11:00
Mesto Zvolen
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
13:00
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1522, 962 12 Detva
Zateplenie stavebných konštrukcií striech - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 – Autobusová zastávka pri bytových domoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Bzovík
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
(Realizácia stavebných prác) Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.02.2022
14:00
Občianske združenie LIBETHA, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Muránska Dlhá Lúka
Stavebný dozor „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
23:59
Mesto Brezno
Autobusové prístrešky Michalová
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
11:00
Obec Michalová
Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH - PRINT, a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 02.02.2022
10:00
CH - PRINT, a.s., nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Zobrazených: 226 - 250 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20