Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
DPMPB_02_2021_OA Obstaranie 5 ks autobusov
Verejná súťaž
eZakazky 29.03.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
10:00
Mesto Žilina
AOS-300/24-7/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
04/21 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
09:00
Mesto Žilina
14646-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
12:00
Mesto Banská Bystrica
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
OBOB-1/3/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Materská škola Most pri Bratislave
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 08.03.2021
09:00
Obec Most pri Bratislave
01/2021 Konzervované ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
10:15
Centrum sociálnych služieb Horelica
06/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
11:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
13453-WYP Zariadenie pre seniorov Spišský Hrhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.03.2021
10:00
Obec Spišský Hrhov
14201-MSS Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru
Verejná súťaž
eZakazky 23.03.2021
10:00
Mesto Žilina
I/8-VO-1-5/2021 Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
11:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
07/2021 Mrazené ryby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
03/2021 Slepačie vajcia, čerstvé, podstielkový chov, veľkosť L
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
11:15
Centrum sociálnych služieb Horelica
14364 - WYT Osvetľovacia technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 18.03.2021
11:00
Vysoká škola múzických umení
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.03.2021
10:00
Obec Boťany
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
5/ME/2021 Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.03.2021
09:00
Mesto Kolárovo
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.04.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Zobrazených: 226 - 250 / 615 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20