Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
5367-MSS Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.02.2022
10:00
Mesto Revúca
59188-WYP Nájomné byty, Ďumbierska, Banská Bystrica – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
5369-MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Verejná súťaž
eZakazky 02.03.2022
10:00
Obec Pribeta
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
3790-WYP Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.02.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
VVS_KUZ_12_2021 Kuzmice - kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
84/ME/2022 „Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.02.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
58782-WYP Rekonštrukcia a obnova 102 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
TS_PU_01_2022 Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Verejná súťaž
eZakazky 04.02.2022
10:00
Obec Lysá pod Makytou
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 14.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.01.2022
10:00
Obec Veľký Grob
1289-WYP Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 02.02.2022
10:00
Centrum Právnej Pomoci
56452-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.02.2022
10:00
Mesto Sliač
80/ME/2021 Dodávka elektriny pre Špecializovaný trestný súd
Rokovacie konanie so zverejnením
eZakazky 25.02.2022
09:00
Špecializovaný trestný súd
Procurio - 36/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce “_2
Verejná súťaž
eZakazky 27.01.2022
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
2996-WYT Dodanie 4 ks magnetrónov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
5359-MSS Zabezpečenie opráv a pravidelnej údržby letiskových meteorologických systémov a zariadení AWOS v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.02.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
58859-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Mesto Revúca
Prepravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 26.01.2022
12:00
Mesto Žilina
35484-MUT Laboratórne prístroje
Dynamický nákupný systém
eZakazky 15.01.2024
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
001/NLZ/2022 Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 201 - 225 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20