Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
AOS-300/24-8/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy Internátu A2
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
10:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
13490-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
008/2021/ZNL Stravovanie zamestnancov a študentov na roky 2021-2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 15.03.2021
09:00
Mesto Lučenec
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
AOS-300/24-5/2021 Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.03.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12328 - WYP Rekonštrukcia budovy národnej kultúrnej pamiatky za účelom vytvorenia detských jaslí Lienka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.03.2021
10:00
ETRO
13020-WYS Online PPC kampane a súvisiace služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
14:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
7/ME/2021 Údržba trávnatých plôch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.03.2021
13:00
Mesto Žilina
05011/2021/DEKS Plnenie povinnosti oprávnenej osoby
Interný postup
eZakazky 19.03.2021
13:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
10:00
Mesto Žilina
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
02/2021 Mrazená zelenina, zemiakové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 10.03.2021
10:05
Centrum sociálnych služieb Horelica
011902/2021 Rekonštrukcia sociálnych zriadení na MŠ Suvorovova
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.03.2021
09:00
Mesto Žilina
11350-MST POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.03.2021
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 09.03.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
5793-MSS Poskytovanie servisu pre skenery typ Cruse CS350ST-MS1100-HDT a Cruse CS155ST-VR1100-HDM
Verejná súťaž
eZakazky 18.03.2021
10:00
Múzeum Slovenského národného povstania
11340-MSS Enviro for NAEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 18.03.2021
10:00
Národné environmentálne centrum n.o.
AOS-300/24-9/2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu diela na rekonštrukciu skladov a dielní
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 18.03.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
OBOB-1/4/20201 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií Most pri Bratislave
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 08.03.2021
09:00
Obec Most pri Bratislave
05/21 Nealkoholické nápoje
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Zobrazených: 201 - 225 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20