Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022541 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022542 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022543 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022544 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022545 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022546 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2022
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022547 Náhradné diely na autobusy Sor - podvozok EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2022
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022552 Čistiace potreby_január 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022588 „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne“ - Centrálny zmäkčovač vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2-140E/2021/ZNL 2- Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025 (NOVÁ)
Verejná súťaž
eZakazky 10.02.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Laboratórne reaktory
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.03.2022
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
4115/2021 Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.02.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
012022SN EYOF 2022_FAN zóna a CHILLOUT zóna
eZakazky 24.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
Procurio - 35/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
59530-MSS Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 18.02.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
4569-WYS Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.02.2022
13:00
Mesto Nová Baňa
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Oznámenie 2357 - WYT Zabezpečovací systém VŠMU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
09:00
Vysoká škola múzických umení
109-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice
57393-MSP Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
58892-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.02.2022
10:00
Obec Bernolákovo
58934-WYS EYOF 2022_Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
VSV_12_2021_RS Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 176 - 200 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20