Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby dieselagregátu pri CSS LIKAVA nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 2308/1 v k. ú. Likavka
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
07:00
Žilinský samosprávny kraj
47102-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
47263-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
48295-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
48477-MST Mlieko, mliečne výrobky a lahôdky pre organizáciu v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK – CSS Horný Turiec
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
48027-WNT Klimatická komora
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
48892-WNT Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
09:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Z202214303 UPGRADE SW ATTIS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214444 Príslušenstvo k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214581 Vozidlo s kĺbovo - teleskopickou pracovnou plošinou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214610 Brúsne nástroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214623 Tovar ku PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:45
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214626 Stavebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214630 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
08:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214684 Notebooky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214706 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214709 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214719 Skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:09
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214833 Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
16:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214835 Elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
16:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202214810 Sójový extrahovaný šrot
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214812 Glycomel - doplnkové krmivo pre prežúvavce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214813 Minerálne krmivo pre dojnice s Glycerene Plus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
15:00
Žikava, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika
Z202214337 Dodávka zemného plynu pre rok 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
10:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202213961 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1030 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20