Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Inovácia výrobného procesu spoločnosti ŽOS Trnava - technológie (tovary)
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 30.11.2021
23:59
ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, 917 21 Trnava
44134-MSP Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/584
Verejná súťaž
UVO 25.10.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
44296-MST OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 26.10.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
44756-MST Heparíny pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž
UVO 04.11.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
45027-MSP SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien
Verejná súťaž
UVO 02.11.2021
12:00
Žilinský samosprávny kraj
45891-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Verejná súťaž
UVO 08.11.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
46056-MSP SOŠ POLYTECHNICKÁ, DOLNÝ KUBÍN - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIELNÍ - ELEKTROINŠTALÁCIA
Verejná súťaž
UVO 09.11.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
47183-MSP Zvýšenie bezpečnosti a rekonštrukcia krytu vozovky II/487 Turzovka – Raková - ckm 46,285 – 48,350 a 55,492 – 56,875.
Verejná súťaž
UVO 12.11.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
46055-MST Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark
Verejná súťaž
UVO 09.11.2021
15:00
Žilinská teplárenská, a.s.
Z202119628 Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119629 LCD monitor k PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119638 Anestéziologický prístroj s anestéziologickým monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119665 Server
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119723 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119726 Tonery – originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119858 Zariadenia súvisiace s počítačmi a komponenty PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119859 Stolový počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119860 Grafický tablet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119864 Okuliare pre virtuálnu realitu s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
10:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119899 Web kamera, klávesnica, počítačová myš, router
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202119972 Tonery - originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120010 Tonery originál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.10.2021
12:30
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120016 Servis a pozáručné opravy chladiarenských zariadení, vrátane dodávky a montáže náhradných dielov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120024 Servis a oprava zariadení knihárskej dielne aj s náhradnými dielmi - znášačka, lepička, rezačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.10.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202120134 Zariadenia pre chladenie a mrazenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1081 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20