Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Automatický dezinfektor pre flexibilné endoskopy
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov, Skúšky prevádzkovej stálosti, rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
59886-MST Multifunkčné zariadenie HRA+OCT
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária G006 (32,02 m2) - Gaudeamus
Obchodná verejná súťaž
02.02.2022
10:00
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - kancelária F019 (53,60 m2) - Gaudeamus
Obchodná verejná súťaž
02.02.2022
10:00
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Zámena zbraní
Prieskum trhu
07.02.2022
11:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Architektonická štúdia Výstavba oddielu pre matky s deťmi v ÚVTOS Nitra Chrenová
Prieskum trhu
01.02.2022
15:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Literárne pomôcky k projektu - “Podpora čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Sándora Máraiho“ 4.5.2.Školiaci materiál a potreby – Literárne pomôcky
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
CLIMECO GAB – Výstavba cykloprístrešku so stojanmi
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2022
17:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - suchý tovar - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - potraviny pre celiatikov - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Lyžiarsky výcvik 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
10:00
Gymnázium Šrobárová KE
Z2022242 Pásový schodolez
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Handlová, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Čistiace potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
15:00
HARMONIA Strážske
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
3579-MSS Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
4256-WNP Vytvorenie hmlovej fontány vrátane dodávky a montáže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
15:00
Hlavné mesto SR Bratislava
4546-MSP Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20