Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235301 Služba súvisiaca so softvérom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
12:06
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235303 Upratovacie služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
12:26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235305 Služba súvisiaca so softvérom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
12:35
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235407 Implementácia nového FireWall perimetra Eximbanky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235415 Vysokotlakový čistič KÄRCHER HD 6/15 MXA Plus alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235456 Dodávka služieb technickej podpory pre vybrané komponenty existujúceho Informačného systému Generálnej prokuratúry SR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20234205 HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC (6S6J6EA)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20234901 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, spotrebičov a zdravotechniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235124 Krytia na rany, náplasti, cievky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235275 Zdravotnícke tlačivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:50
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235285 Vybavenie do kuchýň ŠJ - 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235404 IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
13:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235405 Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
13:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235460 Rotor a príslušenstvo k centrifúge Hermle Z36HK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235539 Laboratórne sklo, bandasky a vypúšťacie kohúty k bandaskám do študentského laboratória
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
19669-WNS Organizačné-logistické zabezpečenie FAM tripu 7 - 10/08/2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
10:00
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
19676-WNS Upratovacie a čistiace služby v prevádzkach BTB
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
11:00
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
18297-MSS Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
18311-MSS Služby podpory a rozvoja Ekonomického informačného systému BSK
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
19201-MSS Preložka cesty II/590, Malacky-severný obchvat -BIM, projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
19649-MSS "Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica – PD (BIM)"
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
19882-WNP Oprava časti zdravotného strediska Rovniankova, Petržalka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.06.2023
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z20234829 Prenájom licencií M365 EDU A3 v licenčnom programe Microsoft Enrollment for Education Solutions pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na obdobie 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:00
Bratislavský, Slovenská republika
17495-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
11:00
BREZNO ENERGIA, s. r. o.
18929-WYP Demontáž a likvidácia azbestu v objekte bývalej ubytovne Hviezda v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2023
10:00
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Zobrazených: 76 - 100 / 1142 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20