Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202313931 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:18
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314171 Stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
15:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314238 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
14:49
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202314243 Kontajnerové nadstavby pre zberný dvor v obci Nižný Hrušov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
16:45
Nižný Hrušov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
38414 - WNS Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2023
08:00
Obec Bánov
38602 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Beckove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.01.2024
15:00
Obec Beckov
33128-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
eZakazky 22.12.2023
10:00
Obec Bernolákovo
38308 - WYS Zber, odvoz a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu v obci Borský Svätý Jur
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2023
08:30
Obec Borský Svätý Jur
38642 - WYP Brehov - - Intenzifikácia vodovodu - 2. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.01.2024
23:59
Obec Brehov
38009 - WYP Zvýšenie kapacity MŠ Brezany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2023
09:00
Obec Brezany
37661 - WYP Obnova budovy Obecného úradu v obci Breznica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2023
10:00
Obec Breznica
38528 - MSS KOMPLEXNÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE BUDČA
Verejná súťaž
UVO 15.01.2024
08:00
Obec Budča
38336 - WNS Komplexná rekonštrukcia objektu Základnej školy v obci Doľany - Projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
16:00
Obec Doľany
38113 - WNT Kompostéry pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dvorianky“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Obec Dvorianky
38114 - WNT Technické vybavenie pre projekt „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dvorianky“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Obec Dvorianky
37847 - WYS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Hrabušice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Hrabušice
37544 - WYP Prístavba ZŠ a MŠ v obci Jablonov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2023
09:00
Obec Jablonov
36594 - MSS Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov v obci Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
10:00
Obec Jaslovské Bohunice
38406 - WNT Nákup nového špeciálneho vozidla so zdvíhacou plošinou
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 18.12.2023
14:00
Obec Kalná nad Hronom
37872 - WNS Zber a likvidácia odpadov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.10.2024
12:00
Obec Kľačno
37581 - WYP ObÚ Koškovce riešenie havarijného stavu – odklanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2023
10:00
Obec Koškovce
37705 - WYP Obstaranie stavebných prác - Novostavba materskej školy v obci Lechnica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2023
10:00
Obec Lechnica
37161 - WYP Stavebné práce pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.12.2023
10:00
Obec Močenok
38446 - WNS Zber a likvidácia odpadov v obci Novoť - rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.12.2023
12:00
Obec Novoť
38315 - WYP Ožďany – kanalizácia a Intenzifikácia ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.12.2023
09:00
Obec Ožďany
Zobrazených: 601 - 625 / 964 Stránky:  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34