Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
36866-WYP Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Gemerská Poloma (II)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.08.2022
10:00
Obec Gemerská Poloma
36800-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti budovy súp. číslo 1803 v obci Hencovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2022
08:00
Obec Hencovce
33714-MST Zintenzívnenie zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci
Verejná súťaž
UVO 23.08.2022
10:00
Obec Hrabkov
36446-WYP „Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
09:00
Obec Hranovnica
32617-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 22.08.2022
09:00
Obec Ivanka pri Dunaji
36989-WYP Iža – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.09.2022
00:01
Obec Iža
ZNH 08/2022 Vybavenie ZpS
eZakazky 30.08.2022
10:00
Obec Janova Lehota
35129-WYP Stavebné práce pre projekt: Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
10:00
Obec Jarovnice
37665-WNP Novostavba domu smútku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.08.2022
08:00
Obec Jarovnice
36711-MSS Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov
Verejná súťaž
UVO 12.09.2022
10:00
Obec Jasov
37473-WYP Komunitné centrum – Obec Jelka_Dostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.09.2022
12:30
Obec Jelka
36616-WNP Greenpoint Rozhľadňa Kluknava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.08.2022
12:00
Obec Kluknava
36868-WYP Revitalizácia barokového objektu Žrebčín - krídlo D
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.09.2022
10:00
Obec Kopčany
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Krásnohorská Dlhá Lúka
Zákazka s nízkou hodnotou
22.08.2022
10:00
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
36892-WNP Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Krásnohorská Dlhá Lúka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
10:00
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka
Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký Lieskovec
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.08.2022
10:00
Obec Kysucký Lieskovec
35433-WYP Dom smútku v Ľubici - prístavba a prestavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
08:00
Obec Ľubica
33442-WYP Zberný dvor Ludanice - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
10:00
Obec Ludanice
35766-WYP Cyklotrasa Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.08.2022
10:00
Obec Madunice
37651-WYP Dobudovanie a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Malý Slivník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.09.2022
11:00
Obec Malý Slivník
36990-WYP Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.09.2022
09:00
Obec Miloslavov
OBOB-1/4/2022 Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
eZakazky 18.08.2022
08:00
Obec Most pri Bratislave
37500-WNT Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2022
13:00
Obec Nedožery - Brezany
37501-WNT Dodávka plynu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.08.2022
13:00
Obec Nedožery - Brezany
ZsNH_08_2022 REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA A PLYNOVEJ KOTOLNE OBJEKTOV OBECNÉHO ÚRADU A DOMU KULTÚRY V NIMNICI
eZakazky 24.08.2022
09:00
Obec Nimnica
Zobrazených: 551 - 575 / 944 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32