Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59658-MSS Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
15-MUT DNS - Kvapaliny do vozidiel MHD
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
16-MUT DNS - Pneumatiky, protektory, disky
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
4749-WYS Renovácia historického autobusu IKARUS 280.08
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oprava havarovaných trolejbusov Škoda 31Tr, ev. č. 6820 a 6860
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Značenie montážnych kanálov v objektoch DPB a. s.
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
209-MSS SLA pre systém SlovRIS
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
09:00
Dopravný úrad
Z2022486 Obstaranie zariadenia/vybavenia (PLC sada, robotické rameno, spájkovacia stanica, digitálny multimeter)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
15:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022487 Obstarenie IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
15:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Vydanie online monografie (e-publikácie) 21012022 08:00 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Odvoz a likvidácia odpadu 21012022
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
136-WYP INOVAČNÉ CENTRUM KOMÁRNO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
15:00
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
58934-WYS EYOF 2022_Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
012022SN EYOF 2022_FAN zóna a CHILLOUT zóna
eZakazky 24.02.2022
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
2052-MST Technické a materiálne vybavenie záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
Spotrebný materiál pre pracovníkov údržby - maliari FN Nitra
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
Servis diesel agregátov vo FN Nitra (1x ročne + štvrťročné kontroly)
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
23-MST Ochranný oblek celotelový s návlekmi na obuv
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
08:00
Fakultná nemocnica Nitra
59505-MST Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb RVO/2183/2021
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
2457-MST Lieky RVO/1835/2021 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ, ANTIHORMÓNA pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
59956-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 –Dýchacie prístroje 2
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
59957-MST Dezinfekčné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
59958-MST Medicinálne, technické , špeciálne plyny a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 02.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
27-MST Stomatologické 3D CBCT zariadenie
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Dodávka a inštalácia vzduchotechniky pre štyri RTG pracoviská
Zákazka s nízkou hodnotou
04.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 51 - 75 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20