Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Bratislava, Budova na Špitálskej 22, Duklianske a Kutuzovove kasárne, VÚ1570 Vajnory, VÚ3030 Mierovo, VÚ4405 Viničné - oprava požiarneho vodovodu
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, budova č. 68 sklady a dielne súp. č. 1719 - oprava strešnej krytiny (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 21.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Vladimír BENDÍK, telefón 0960/452 471, e-mail: vladimir.bendik@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - oprava dilatácie a klampiarskych prvkov na muničných skladoch (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 22.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne, najneskôr však do 20.09.2021 (v prípade emailovej komunikácie treba zaslať kontaktné údaje: meno, priezvisko osoby, typ a EČV vozidla) s kontaktnou osobou: - Štefan MADAJ, telefón 0960/346 468, e-mail: stefan.madaj@mil.sk.)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Kalibrácie na meranie fyz. a mech. vlastností materiálov- Etalóny sily
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dopravné krídlo Kuchyňa - Kalibrácia a opravy meracích prístrojov
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dopravné krídlo Kuchyňa - Kalibrácia a opravy meracích prístrojov
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dopravné krídlo Kuchyňa - Kalibrácia a opravy meracích prístrojov
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stredisko prevádzky objektov Prešov - Veľká Ida-kas. kpt. Jaroša b.č.2 - výmena elektrických kotlov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
33805-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 29.10.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
42223-WYP Rekonštrukcia objektu budúcej kaplnky - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
41853-WYP Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
42353-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.09.2021 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Čermeľ
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest v k. ú. Slovenská Kajňa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Borský Peter
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Borský Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Šajdíkove Humence
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu - azbest - v k.ú. Jablonica
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Černochov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Malá Tŕňa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu - umiestneného v lokalite Gonzí, parc. č. 2545/4 " v k. ú. Suchohrad
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Opakovací výcvik týkajúci sa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1321/2014 požadovaný pre výkon funkcie riadenia zachovania letovej spôsobilosti a leteckých technikov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava, areál MV SR Šancová 1, rekonštrukcia poškodených oporných múrov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Týždeň otvoreného vládnutia 2021 - prenájom priestorov, technického zabezpečenia a občerstvenia (5.10.2021 - 7.10.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 476 - 500 / 934 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29