Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Kúpa autobusu_VO3
Verejná súťaž
13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Verejná súťaž
16.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad od roku 2024 (predpokladaný objem odobratej elektriny je 71 007,00 kWh)
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie drobných spomienkových predmetov pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach (100 ks medaily v drevenej kazete pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a 70 ks medaily v tmavomodrej kazete pre potreby Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach)
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Propagačné predmety s potlačou 6/23
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - Trenčianska Teplá
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
VTR - zariadenia na diagnostiku vozidiel
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3D tlačiarne
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzbrojný materiál
Verejná súťaž
07.11.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Tvrdošín, Trstená
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Vrútky
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborná prehliadka detektora LB-124 SCINT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier formátu A4
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 02_IKT bežná
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 3_IKT špeciálna
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení č. 2
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpilotné lietadlo (3 ks) na operatívne použitie pri zhoršených poveternostných podmienkach
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre A PZ 2024 DNS (pre rozpočtovú organizáciu Ministerstva vnútra SR Akadémia Policajného zboru v Bratislavena za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov, najviac trikrát (najneskorší dátum ukončenia Zmluvy je 31.12.2027)); (predpokladaný objem odobratej elektriny počas Zmluvného obdobia je 11 100,000 MWh)
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre A PZ 2024 DNS (pre rozpočtovú organizáciu Ministerstva vnútra SR Akadémia Policajného zboru v Bratislavena za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov); (predpokladaný objem odobratého plynu je 11 100,000 MWh)
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - OÚ Prievidza
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Licencie Microsoft produktov v rámci upgrade CA Spectrum IZS/ESISPZ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Proviantný materiál - vybavenie kuchýň a kuchyniek
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Jednorazový proviantný materiál
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 476 - 500 / 1115 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29