Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235533 Chemické svetlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
18757-WNS Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
19731-WNS Bezpečnostný projekt pre Informačný systém Centrálny register účtov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.06.2023
11:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
19108-WNS Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov MK SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
10:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
17098-MST Pracovné odevy
Verejná súťaž
UVO 07.08.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17127-MST Termobielizeň
Verejná súťaž
UVO 21.08.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17121-MSS Opravy osobných automobilov
Verejná súťaž
UVO 13.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17741-MST Vybavenie poľnej nemocnice
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17939-MST Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18293-MST Nákup osobných automobilov a SUV
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18436-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18437-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18438-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.09.2023
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18641-MSS Zemianske Kostoľany – rekonštrukcia tunelov 46 – 47 - PD
Verejná súťaž
UVO 21.06.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18621-WNP Malacky, LKM – b. č. 08 (kotolňa) – generálna oprava plyn. kotla.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18856-MUS Pranie a chemické čistenie
Užšia súťaž
UVO 23.06.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
19272-WYP Michalovce, Mestské kasárne - výstavba prejazdovej haly A12, budova č. 33 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.06.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
19564-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 19.07.2023
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18261-MST Nákup osobných motorových vozidiel pre podporu terénnych sociálnych služieb
Verejná súťaž
UVO 19.06.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19387-MSS Printová kampaň pre REACT EU
Verejná súťaž
UVO 30.06.2023
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19773-MSS SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému Rezortný informačný systém (RIS)
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
11:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Košice IBC a HS, výstavba objektov - vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta II
Verejná súťaž
28.06.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov - vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta II
Verejná súťaž
27.06.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dataprojektory 01/23 (16 ks)
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Laboratórne stoličky (16 ks) - plán obnovy a odolnosti
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 476 - 500 / 1141 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29