Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214834 IKT - osobné počítače, prenosné počítače, tablety a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
16:06
Moldava nad Bodvou, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o. - Mobilný kotol
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
12:00
MPconnect s.r.o., P. Pazmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
Z202214807 "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Prístroj pre meranie transfer faktora pľúc a spirometrie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
12:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214815 ŠZM - plášte jednorazové návštevnícke
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
13:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214881 ŠZM-rukavice sterilné operačné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214897 Obalový a jednorazový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214898 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214899 Bielizeň pre klientov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214900 Posteľná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 - zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 02.12.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 16.12.2022 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 05.12.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vnútorná inšpekcia plynovodu DN 700 PN80 Brodské-Dolní Bojanovice / In-line inspection of the DN 700 PN80 gas pipeline Brodské-Dolní Bojanovice
Obchodná verejná súťaž
12.01.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika
Z202214933 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:00
Námestovo, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica (návrh architektonicko-urbanistického riešenia)
Verejná súťaž
23.01.2023
17:00
Národná banka Slovenska
45781-MSP Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
47113-MSS Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
47982-MST Nákup tonerov a print spotrebného materálu pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zvýšenie spôsobilosti kybernetickej bezpečnosti v prostredí NCZI II (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Čiastková podpora pre IS Fabasoft (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
09:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
Dodávka zemného plynu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.12.2022
12:00
Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1
49052-WNT Dodávka a implementácia upgradu diskového poľa v zmysle opisu predmetu zákazky, vrátane 3 ročnej technickej podpory.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
11:00
Národné osvetové centrum
48884-WNT Diagnostické a rehabilitačné zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
20:00
Národné športové centrum
Zariadenia na diagnostiku a zlepšenie výkonnosti športovcov
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
20:00
Národné športové centrum, Junácka 14290/6, 83104 Bratislava
48745-WYS Predĺženie podpory zariadení a softvérov Checkpoint na rok 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
09:00
Národný bezpečnostný úrad
48756-WNS Predĺženie podpory licencií VMWare
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2022
09:00
Národný bezpečnostný úrad
49086-MST Dodávka zemného plynu a elektrickej energie na rok 2023
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Národný bezpečnostný úrad
Zobrazených: 476 - 500 / 891 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29