Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202031432 Vodokružná výveva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
12:30
Modra, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z202031577 Posteľná, hygienická a kuchynská bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.12.2020
09:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031584 Nemocničná bielizeň a ochranné odevy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
12:30
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202031341 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
09:00
Námestovo, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
37278-MST Nákup automatických liniek na spracovanie a balenie mincí vrátane servisu
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43129-MSS Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43697-WYP Obnova dvorany/átria
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.01.2021
11:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43263-MSS Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo, vypracovanie dokumentácie TP-DÚR, Zámer, SoH, DÚR, DSZ
Verejná súťaž
UVO 17.12.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
43485-MSP Oprava mosta ev.č. R1 – 191 Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
39328-MSS Zabezpečenie meraní a posudkov pre Národné centrum environmentálne n.o.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.11.2020
10:00
Národné centrum environmentálne n.o.
42769-WYP Stavebné úpravy BZ Stráž.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.12.2020
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
40688-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre zabezpečenie mimotelového obehu pre dospelých a detských pacientov
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
42623-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
43144-MSS Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Verejná súťaž
UVO 14.12.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
43716-MST Ablačné katétre pre kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
42640-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Komárno v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Prístroje na dezinfekciu a skladovanie endoskopov, Sterilizácia a Kardiologický USG
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
42641-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
42742-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levice v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Anestéziologický prístroj a RTG prístroj mobilný s C-ramenom
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
42643-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Sterilizácia, Mobilný RTG prístroj a Celotelový USG
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
42642-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - Gastroskopické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
42644-MST Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Zvolen v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 - RTG prístroj
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
43706-MSS Pranie nemocničnej bielizne
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
43848-WYT Zabezpečenie IKT infraštruktúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
09:00
Nemocnica Poprad a. s.
43717-MST Mamograf s priamou digitalizáciou
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
09:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
43026-MST Nákup potravín pre NsP v Bojniciach - bezlepkové potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
10:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zobrazených: 476 - 500 / 830 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29