Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Štandardizačné školenie examinátorov TRE
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie rádiovej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis, opravy a údržba fotografických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti pipiet používaných v DNA laboratóriach
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti laminárnych boxov v DNA laboratóriach
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detektor kovov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prievidza OR PZ, oddelenie dokladov a ODI, rekonštrukcia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční o 10.00 hod dňa 21.06.2021. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Príslušenstvo pre motorové píly
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Termopásky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Svidník OÚ, rekonštrukcia vstupu do objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Informačné tabule
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Striekačky s vláknom do prístroja TORION T9
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26761-MSS Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27375-MST Mobilné kontajnery - II.
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27838-MST Špecialne forenzné komparátory II
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28221-WYT Dodávka pevných palív – koksu a plynu – propán s nadzemnými zásobníkmi s regulátorom tlaku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28292-WYP Považská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28820-MST Detektory
Verejná súťaž
UVO 07.07.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29097-WNP Poprad OÚ, rekonštrukcia spevnených plôch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29106-WNP Humenné, Záchytný tábor, stavebné úpravy na bezbariérový priestor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29294-WNP Prievidza OR PZ, oddelenie dokladov a ODI, rekonštrukcia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27436-MSS Komerčné zdravotné pripoistenie 2021
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
27607-MUT Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu
Užšia súťaž
UVO 14.06.2021
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
28872-MST Nákup kitov na RT – qPCR detekciu COVID-19
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
28746-WYT Zariadenia do výrobnej prevádzky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
11:00
MLAĎ - PLASTY, s.r.o.
Zobrazených: 476 - 500 / 829 Stránky:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29