Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49079-WNS Monitoring médií
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
48611-MST Kancelárske potreby pre MPSVR SR
Verejná súťaž
UVO 28.12.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
48296-MST Plán obnovy a odolnosti – HyperV cluster – serverovská farma
Verejná súťaž
UVO 09.01.2023
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Plán obnovy a odolnosti - HyperV cluster – serverovská farma
Verejná súťaž
09.01.2023
10:00
Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava
Udržiavacie stavebné práce, služby
Verejná súťaž
12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Peter Matejovič, tel. 0961 305 443, e-mail: peter.matejovic@minv.sk , a to pri vstupe do objektu OR PZ Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra č. 1738/1, 955 01 Topoľčany)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SLA EVIDENCE (Softvérové podporné služby pre celoštátny informačný systém na správu expertíznych záznamov, spisov, skúmaných vzoriek a expertíz na obdobie od 07/2022 do 06/2026 (48 mesiacov))
Verejná súťaž
12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stravovacie služby OR PZ Trebišov
Verejná súťaž
12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Martin ORPZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.11.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ľubomír Ulrich, tel. 0961 405 402, e-mail: lubomir.ulrich@minv.sk tejto výzvy, a to pri vstupe do objektu ORPZ Martin, Komenského 2, Martin)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Šiltovky s nápisom POLÍCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
21.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 01.12.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ivan Kopásek, tel. 0961 405 412, e-mail> ivan.kopasek@minv.sk , a to pri vstupe do objektu ORPZ Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre účastníkov pracovnej porady
Zákazka malého rozsahu
05.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výmena detských defibrilačných elektród defibrilátory AED ZOLL-PLUS
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál na hasičský šport
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
46054-MST Prístrojová technika pre odvetvie trasológie
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47478-MSS Servisné podporné služby AFIS/Eurodac
Verejná súťaž
UVO 07.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47479-MSS Servisné podporné služby DNA/CODIS
Verejná súťaž
UVO 07.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47495-MST ISO kontajnery a špeciálne záchranárske ISO kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47745-MSS Udržiavacie stavebné práce, služby.
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47848-MSS SLA EVIDENCE
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47850-MSS Stravovacie služby OR PZ Trebišov
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
47878-MST Mikroskopy: Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom. Digitálny mikroskop s laserovým skenovaním povrchu s príslušenstvom.
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48076-MST Detekčná technika a prostriedky osobnej ochrany potrebné na dokumentáciu v kontaminovanom prostredí - II.
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48473-MST Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok II
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
48567-WNT Kynologický materiál pre služobných psov MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 451 - 475 / 898 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28