Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad od roku 2024 (predpokladaný objem odobratej elektriny je 71 007,00 kWh)
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výmena čerpadla a údržba reverzno - osmotickej jednotky SSRO50G
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie drobných spomienkových predmetov pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach (100 ks medaily v drevenej kazete pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a 70 ks medaily v tmavomodrej kazete pre potreby Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach)
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Propagačné predmety s potlačou 6/23
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - Trenčianska Teplá
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
VTR - zariadenia na diagnostiku vozidiel
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3D tlačiarne
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup spotrebného foto materiálu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzbrojný materiál
Verejná súťaž
07.11.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stavovacie služby (dňa 3.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 9 osôb; slávnostná večera v zložení: prípitok, polievka, hlavné jedlo, dezert, káva, nealkoholický nápoj; max. limit 45€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stavovacie služby (dňa 2.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 8 osôb; večera v zložení: predjedlo, hlavné jedlo, nealkoholický nápoj, káva; max. limit 19,60€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Tvrdošín, Trstená
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Vrútky
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborná prehliadka detektora LB-124 SCINT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier formátu A4
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 02_IKT bežná
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 3_IKT špeciálna
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení č. 2
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bezpilotné lietadlo (3 ks) na operatívne použitie pri zhoršených poveternostných podmienkach
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis špeciálneho skartovacieho zariadenia INTIMUS
Prieskum trhu
29.09.2023
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28795-MSP Bratislava, Šancová 1, rekonštrukcia poškodených oporných múrov
Verejná súťaž
UVO 28.09.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28950-MST Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29193-MSP Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29513-MST Ochranný protichemický oblek s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 04.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 451 - 475 / 1028 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28