Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Protilietadlová raketová brigáda Nitra - Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Letecké kasárne, západná časť - oprava vonkajšieho osvetlenia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 18.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Leteckých kasárni, ul. Československej armády, 962 31 Sliač. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prápor CSS Prešov - Školenie vodičov podľa ADR
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia budovy č. 92 - PD (Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre kvalifikované spracovanie cenovej ponuky dňa 24.6.2021 v čase od 9.00 do 11.00 hod. Kontaktná osoba zabezpečujúca obhliadku: Ing. BENDÍK Vladimír. Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb a vozidla do týchto objektov u kontaktnej osoby podľa bodu 6.2. tejto výzvy v termíne do 22.6.2021 do 9.00 hod. Záujemcom, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Zraz bude o 9.00 hod. pred hlavným vstupom do areálu kasárni Sliač.)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26369-MST Košele a blúzky
Verejná súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27186-MST Kancelárske potreby
Verejná súťaž
UVO 22.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27187-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 23.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27440-MST Interiérové vybavenie - nábytok
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27442-MST Laboratórne prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
27552-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 22.06.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28307-WYS Tlmočnícke a prekladateľské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28421-WYP Nováky, MS – modernizácia oplotenia technického priestoru - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28553-MUT II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
28890-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 12.07.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29296-WYP Trebišov, kas. kpt. Nálepku – modernizácia garáží budovy č. 16, 17 a 20 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2021
09:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29194-WYT Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.06.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Redizajn - rozvoj, používateľská podpora a správa aplikácií a webových serverov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
12:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29109-WYS Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oprava a údržba ručných svietidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Humenné, Záchytný tábor, stavebné úpravy na bezbariérový priestor
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Údržba a opravy motorových píl
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oprava a údržba fotografických zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oprava tlačiarne Epson SureLab D700
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poprad OÚ, rekonštrukcia spevnených plôch
Zákazka s nízkou hodnotou
30.06.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Destilácia Unisolu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 451 - 475 / 829 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28