Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Výroba a dodávka 2 ks čerpadiel pre IA : RK 2-3
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova ohrevov OH5,6 – výroba a dodávka kotla K3n (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 14.07.2022 do 12:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Geologická databáza
Výzva na predkladanie ponúk
15.07.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova RK2,3 – výroba a dodávka rekoncentračného kotla a výmenníkov / Restoration of RK2,3 - production and delivery of a TEG regenerator and exchangers (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 07.07. 2022, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com) (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (see “2”) at latest by 15 July 2022 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
22.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vzduchový chladič brídových pár CL2 pre IA : Obnova RK2,3
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Výmena chromatografov PGC8, PGC9 - dodávka na kľúč
Výzva na predkladanie ponúk
15.07.2022
13:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
31000-MUT Nákup programového vybavenia NASES
Užšia súťaž
UVO 01.08.2022
14:00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
29407-MUT Špeciálne prepravné motorové vozidlá
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
30210-MST Upgrade DWDM technológie
Verejná súťaž
UVO 21.07.2022
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
30275-WNT Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
15:00
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
29600-MSS Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (VS)
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
28256-MST Mobilný laserový skener
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
28921-MST Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:30
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29294-MSS Upratovacie služby
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
10:00
Národný onkologický ústav
30981-MST Prostriedky na vykonanie imunohistochemických vyšetrení IHC na farbiacom automate
Verejná súťaž
UVO 03.08.2022
10:00
Národný onkologický ústav
30522-WNT Kompresory, autoklávy a pomôcky pre zubnú ambulanciu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
30854-WNT Papierové utierky, WC papier - 2 mesiace
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
Rehabilitačné liečebné prístroje
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 08.07.2022
12:00
Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku č.4, 921 12 Piešťany
Z20227100 Sud pozinkovaný 200 L
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:42
Nemecká, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
30767-MSS Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Z20227112 Laboratórne diagnostické pomôcky a materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
12:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227248 Tonery, cartridge - mimo RD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
10:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227268 Odborná literatúra a časopisy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
08:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227277 Náhradné diely a príslušenstvo do stanov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
09:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227285 Zariadenia na ohrev vody a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 916 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28