Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022410 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Slovenská republika
Z2022412 Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Slovenská republika
Z2022438 Prísady do nápojových automatov vrátane nájmu 13 nápojových automatov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:30
Slovenská republika
Z2022441 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - NÚ.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Slovenská republika
Z2022444 Nákup a dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:30
Slovenská republika
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Laboratórne reaktory
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
4115/2021 Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.02.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spray coating systém
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.01.2022
11:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
788-MRT Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 08.02.2022
15:00
Slovenské elektrárne, a.s.
59530-MSS Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 18.02.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
58782-WYP Rekonštrukcia a obnova 102 monitorovacích objektov podzemných vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
2996-WYT Dodanie 4 ks magnetrónov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
5359-MSS Zabezpečenie opráv a pravidelnej údržby letiskových meteorologických systémov a zariadení AWOS v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.02.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-VPP-269-21 Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin
Výzva na predkladanie ponúk
spp 09.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
LO-OVS-355-21 Pripojenie na Internet pre Pult centrálnej ochrany
Obchodná verejná súťaž
spp 31.01.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-OVS-007-22 Úpravy Zámočníckej dielne a Depozitára, BA
Obchodná verejná súťaž
spp 08.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
2047-MST Samovýsypné nesamohybné tlačné člny II.
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
5137-WYP VHD Hať Zvolen - oprava drôtokamenného opevnenia rozdeľovacej nádrže, ľavá strana
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
59670-MSS Služby technickej podpory pre licenčné softvérové produkty SAP
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
09:00
Sociálna poisťovňa, ústredie
Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice
Z2022168 Okná, dvere, WC steny a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
09:37
Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach (súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 451 - 475 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26