Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
13269-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Štrba – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Štrba
14149-WYP Terňa - Vodovod, rozšírenie vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
14:00
Obec Terňa
13770-WYP Prestavba budovy súp.č. 88 na bytový dom, Trenčianske Mitice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
14:00
Obec Trenčianske Mitice
14474-WYP Rekonštrukcia Domu smútku Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
13954-WYP Opláštenie športovej haly - Vavrečka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
08:30
Obec Vavrečka
13588-WYP Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec s využitím OZE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
15:00
Obec Vechec
14609-WYP Denný stacionár stará pošta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
10:00
Obec Veľké Ripňany
14440-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Víťaz
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Víťaz
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
10:00
Obec Vyšný Žipov
6/ME/2021 „Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 09.03.2021
10:00
Obec Zemianska Olča
14566-WYP Obnova športového areálu pri ZŠ v obci Zohor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
11:00
Obec Zohor
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Výdajníky vody s pripojením na rozvod pitnej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Z20214154 Notebook Lenovo Thinkpad P15v Gen 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
12:00
Orechová Potôň, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
14355-WYP "Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor“ v rámci projektu „Červený kláštor - znovuzrodený“ financovaného ako preddefinovaný projekt s číslom CLTPP002 z programu z Grantov EHP“.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
12679-MST Zariadenia pre pekárenskú výrobu
Verejná súťaž
UVO 23.03.2021
10:00
PEKÁREŇ, s.r.o.
Z20213907 Úžitkové motorové vozidlo do 3,5t
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
08:30
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214051 Kancelársky papier multifunkčný_február_2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
13:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214169 Germicídne žiariče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
13:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z20214325 Hnojivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20214333 Agrochemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
13815-MSS Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2022
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 08.04.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Z20214047 Kompostéry do domácností
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:54
Polomka, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 666 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27