Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43261-MUT Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo 2021
Užšia súťaž
UVO 12.10.2021
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - ND do zbraní, zbraňových systémov a replík zbraní
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Hlohovec, RTH na kopci Šanec budova č. 1 - KJB + ubytovňa - obnova hygienických malieb a náterov (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: Ing. Gabriela CERVANOVÁ, telefón 0960/396 466, e-mail: gabriela.cervanova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Viničné - úprava budovy č. 074 - prechodník a zmena účelu využívania predmetnej budovy na psinec – projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 - oprava podlahovej krytiny (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.9.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do Kutuzovových kasární. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Viktor PAVLENDA, tel.: 0960/317 117, e-mail: viktor.pavlenda@mil.sk (kvôli zabezpečeniu vstupu je treba sa nahlásiť vopred, najneskôr do 9.9.2021 do 10:00. Je treba nahlásiť meno, adresu, menný zoznam zúčastnených, v prípade potreby vstupu s vozidlom aj ŠPZ a typ auta))
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač, kasárne letecké, VS b. č. 62, 1, 53, 81 - oprava výmenníka tepla PV 2UH (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 13.9.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární/brána č. 1. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Libor ŠIMO, tel.: 0960/452 230, 0903 803 672, e-mail: libor.simo@mil.sk (kvôli vstupom je nutné sa nahlásiť vopred, do 9.9.2021 do 12:00, meno, priezvisko, číslo OP. Nie je možné parkovať pred kasárňami. Pre vstup autom, tak typ auta a ŠPZ))
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SpVO Malacky - oprava elektroinštalácie celej budovy vrátane prípojky NN (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 13.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ľuboslav DANIHEL, telefón 0960/393 130, e-mail: luboslav.danihel@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - MS Ruskov, b. č. 11 - oprava betónovej podlahy (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 13.9.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu MS Ruskov. Treba sa vopred nahlásiť. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Monika STANKOVÁ, tel.: 0960/550 204, e-mail: monika.stankova@mil.sk. Je potrebné nahlásiť sa vopred do 10.9.2021 do 12:00 a poskytnúť číslo OP)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Hronsek, Vojenská polícia - rekonštrukcia a modernizácia strelnice (projektová dokumentácia) (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 13.09.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni Vojenského útaru Vlkanová - Hronsek. Záujem o obhliadku je potrebné vopred oznámiť e-mailom kontaktnej osobe. Kontaktná osoba: Ing. Pavel TOMASOVIČ, tel.: 0960/452 235, e-mail: pavel.tomasovic@mil.sk ; Ing. Petr VOLEK, tel.: 0960/412 328, e-mail: petr.volek@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, MS Sklené - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164 e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, K 4čsb. MS Sklené- odstránenie nedostatkov po OP a OS na elektroinštaláciách (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164, e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne 4.čsb., budova č. 1 - oprava odkvapového systému (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 14.septembra 2021 o 9,00 hod. pred vstupom do kasární 4.československej brigády, Jilemnického 6, Martin. Kontaktná osoba pre obhliadku: Elena GUROVÁ, tel.: 0960/483 501, e-mail: elena.gurova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Hlohovec - odstránenie nedostatkov z OP a OS VN transformátorov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Dukelská 3613/7, Hlohovec. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Eduard CÍSAR, tel.: 0960/396 461, e-mail: eduard.cisar@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Hlohovec- odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení budov - elektrické inštalácie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Kasárenská 1, Sereď. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Eduard CÍSAR, tel.: 0960/396 461, e-mail: eduard.cisar@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač - zameranie podzemných inžinierskych sietí (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je možné vykonať obhliadku miesta výkonu prác. Obhliadka je odporúčaná. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.9.2021 o 9:30 hod., zraz účastníkov bude pred vstupnou bránou č. 2 na LZ Sliač , ul. Československej armády, Sliač (48°37'19.9"N 19°08'15.0"E). O vstup je potrebné požiadať najneskôr do 14.9.2021 do 13,00 hod. zaslaním nasledovných údajov: meno, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, EVČ a typ vozidla. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Peter KLIŽAN, tel.: 0960/322 810, e-mail: peter.klizan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Zvolen - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Kasárni SNP Podborová, Borovianská cesta 59/28 Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom najneskôr do 13.9.2021 do 15,00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA, tel.: 0960/462 451, e-mail: jozef.jurecka@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa II. Martin - Opravy a údržba vojenských železničných vlečiek
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Levice, DK, b. č. 015 - údržba chátrajúcich budov (oprava vonkajších a vnútorných povrchov) - RŠÚ (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 17.septembra 2021 o 11,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika DOBROTOVÁ, tel.: 0960/430 450, e-mail: monika.dobrotova@mil.sk Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 16.septembra 2021 do 10,00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa II. Martin - Opravy zariadení na skladovanie PL
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - VÚ 3030 Mierovo - oprava obvodového systému ochrany objektu a reflektorov ku kamerovému systému, interkom, maják, osvetlenie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Mierovo. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš DŽUGAN, tel.: 0960/ 317 104, e-mail: lubos.dzugan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, Nováky, Sklad Trebianka - opravy a údržba protipožiarnych zariadení (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany dňa 16.9.2021 o 9,00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email mario.bartolen@mil.sk v termíne do 14.9.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup kuchynských liniek pre ubytovňu Taktického krídla Sliač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa III. Zemianske Kostoľany - Opravy a údržba vojenských železničných vlečiek (Obhliadka: Vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky je možné vykonať obhliadku, k získaniu všetkých potrebných informácií, ktoré budú potrebné pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadku je možné vykonať dňa 13.9.2021 o 9:00 na adrese: Zásobovacia Základňa III. Pod Horou, Zemianske Kostoľany 972 43 Pred vykonaním obhliadky je nutné nahlásiť termín vopred telefonicky na tel. č: z. Miloš HÁJOVSKÝ, 0960 346 387)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku, b. č. 8 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 22.septembra o 9,00 hod. pred vstupom do kasární kpt. Nálepku, ulica kpt. Nálepku č. 1, Trebišov. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika STANKOVÁ, tel.: 0960/550 204, e-mail: monika.stankova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 451 - 475 / 929 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28