Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia navigačných databáz a údajov zmenovej služby - Letecký navigačný plánovací systém
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
43778-MSS Nálezové opravy a servis 5 ks letiskových vlečných zametačov Overaasen RS 200 PL
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
43787-MST Nákup dezinfekčných prostriedkov
Verejná súťaž
UVO 22.12.2020
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
42202-MSS Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Microsoft Office 365
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ručný rádiový terminál
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kalibrácia nabíjača leteckých batérií UL60
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby podpory pre aplikáciu
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava, Budyšínska 2/A – zabezpečenie klimatizácie priestorov 4.NP
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Školenie sociálno-kultúrnych špecifikácií pre pracovníkov pomáhajúcich profesií
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
39992-WNT Kožené výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
40679-MUT Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
Užšia súťaž
UVO 30.11.2020
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42203-MST Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov kamerovým zabezpečovacím systémom_2
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42507-MST Diaľkovo ovládané mobilné technické zariadenia (roboty) na dezinfekciu a dezinfekčné brány s dezinfekčnou náplňou
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42738-MST Priemyslové pracie stroje a priemyslové bubnové sušičky
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43024-MST Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
Verejná súťaž
UVO 10.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43025-MST Fotoďalekohľady II.
Verejná súťaž
UVO 11.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43157-WYP Senica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43261-MST Ochranná hasičská zásahová prilba
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43392-WNT Microsoft Office 365
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43492-MST Dodávka a rozšírenie IKT infraštruktúry
Verejná súťaž
UVO 17.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
43851-WNT Mikrokvadrakoptéra so zoomovacou kamerou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.12.2020
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42836-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov MZVEZ SR formou stravovacích poukážok
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.12.2020
15:00
MISTER & SOMMER , s.r.o., Gorkého 2, 955 01 Topoľčany
40685-MST Olepovačka
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
09:00
MM interier, s.r.o.
Zobrazených: 451 - 475 / 830 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28