Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Hraň
14775-WYP Komunitné centrum – Obec Jelka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
13:00
Obec Jelka
13018-WYP Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe-Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
11:00
Obec Kamenná Poruba
Vysvetľovanie k zákazke: Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Kapušany
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice – DIDAKTICKÉ POMÔCKY.02
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
16:00
Obec Komjatice
14855-WYP Krásna Lúka – Nájomný bytový dom 8BJ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
09:00
Obec Krásna Lúka
14946-WYP Nájomný bytový dom - 12 b.j. v obci Krivany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.03.2021
10:00
Obec Krivany
14354-WYP Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Obec Krížová Ves
13948-WYP "Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
10:00
Obec Kúty
14526-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.04.2021
10:00
Obec Lesenice
Lukov - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodnej siete
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 11.03.2021
18:00
Obec Lukov
13751-WYT Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Malý Slavkov
14176-WYP Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku – Obec Medzianky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
11:00
Obec Medzianky
14441-WYP Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy v obci Mojmírovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Mojmírovce
14393-MSS NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE
Verejná súťaž
UVO 25.03.2021
12:00
Obec Nýrovce
14565-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
18:00
Obec Oponice
13581-WYP Telocvičňa pri ZŠ s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
13:00
Obec Oravská Jasenica
13768-WYP Prevádzková budova - hygienické zariadenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Pečeňady
14860-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Petrovce nad Laborcom
PD stavby: Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. – Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci
Zákazka s nízkou hodnotou
17.03.2021
12:00
Obec Petrovce nad Laborcom
PD stavby Kanalizácia Petrovce n/L – výtlačné potrubie a ČS
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
12:00
Obec Petrovce nad Laborcom
14037-WYP Výstavba Materskej školy v obci Roztoky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Roztoky
13878-WYP Kanalizácia obce Ruskov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
09:00
Obec Ruskov
14039-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sady nad Torysou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.03.2021
10:00
Obec Sady nad Torysou
Zobrazených: 426 - 450 / 671 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27