Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Kúpa autobusu_VO2
Verejná súťaž
13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kúpa autobusu_VO3
Verejná súťaž
13.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické vybavenie pre projekty ETC a GFFF-V pre HaZZ
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Verejná súťaž
16.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vodičské oprávnenie skupiny CE pre pracovníkov KEÚ PZ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie propagačného materiálu Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.09.2023
00:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky elektriny a distribučných služieb pre Dopravný úrad od roku 2024 (predpokladaný objem odobratej elektriny je 71 007,00 kWh)
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výmena čerpadla a údržba reverzno - osmotickej jednotky SSRO50G
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie drobných spomienkových predmetov pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach (100 ks medaily v drevenej kazete pre potreby Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a 70 ks medaily v tmavomodrej kazete pre potreby Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach)
Prieskum trhu
02.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Propagačné predmety s potlačou 6/23
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - Trenčianska Teplá
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
VTR - zariadenia na diagnostiku vozidiel
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.10.2023
23:59
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3D tlačiarne
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup spotrebného foto materiálu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzbrojný materiál
Verejná súťaž
07.11.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stavovacie služby (dňa 3.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 9 osôb; slávnostná večera v zložení: prípitok, polievka, hlavné jedlo, dezert, káva, nealkoholický nápoj; max. limit 45€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stavovacie služby (dňa 2.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 8 osôb; večera v zložení: predjedlo, hlavné jedlo, nealkoholický nápoj, káva; max. limit 19,60€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Tvrdošín, Trstená
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Vrútky
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborná prehliadka detektora LB-124 SCINT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier formátu A4
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 02_IKT bežná
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 3_IKT špeciálna
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení č. 2
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 426 - 450 / 1021 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27