Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
49008-WNP Rekonštrukcia schodiska, zábradlia a bočnej rímsy ul. Švábska rep.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2022
09:00
Mesto Prešov
Poistenie motorových vozidiel (na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
12:00
Mesto Prievidza
48439-WNS Sadzba a tlač rožňavských novín
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
08:00
Mesto Rožňava
48541-WNT Potraviny - Trvanlivé, Mliečne, Mrazené
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
08:00
Mesto Rožňava
STAVEBNÝ DOZOR PRE ZÁKAZKU „SMART TECHNOLÓGIE MESTA RUŽOMBEROK“
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
09:00
Mesto Ružomberok
Uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, predmetom ktorej je odplatné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného užívania bližšie neurčenej osobe a to, nebytového priestoru (pozostávajúci z dvoch miestností) so samostatným vchodom o výmere cca 84,15 m nachádzajúci sa na prízemí vľavo do hlavného vchodu budovy mestského kultúrneho strediska postavenej na parcele č. 989/2 evidovanej na LV č. 2800 Okresného úradu Senec
Obchodná verejná súťaž
30.11.2022
12:00
Mesto Senec
48572-WNS Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
12:00
Mesto Sereď
48752-WNS Údržba verejnej zelene 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
12:00
Mesto Sereď
Sliač 01/2022 Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 07.12.2022
10:00
Mesto Sliač
46034-MSS Softvérové služby pre projekt: Zlepšenie eGov služieb v meste Snina
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
12:00
Mesto Snina
46312-MST Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
10:00
Mesto Snina
47525-WYP Open Sports Center – Multifunkčné centrum
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
09:00
Mesto Snina
Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.12.2022
10:00
Mesto Snina
47854-WYP Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
09:00
Mesto Spišské Podhradie
47993-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
12:00
Mesto Stará Ľubovňa
48401-WNT Dodávka zemného plynu na rok 2023 (Opakovanie)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
14:00
Mesto Stará Turá
47929-WYT Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.12.2022
10:00
Mesto Šaľa
48058-WYP Revitalizácia lesoparku, PROGRAM SK-KLÍMA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2022
10:00
Mesto Šaľa
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín
Verejná súťaž
01.12.2022
10:00
Mesto Trenčín
Predaj hnuteľného majetku "Autobus Iveco Crossway Low Entry"
Obchodná verejná súťaž
05.12.2022
09:00
Mesto Trenčín
Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
15.12.2022
11:00
Mesto Trenčín
47004-MST Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín
Verejná súťaž
UVO 01.12.2022
10:00
Mesto Trenčín
47256-MST Audiovizuálna technika a scénické osvetlenie
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
13:00
Mesto Trenčín
Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Verejná súťaž
05.12.2022
10:00
Mesto Trnava
Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)
Verejná súťaž
23.12.2022
10:00
Mesto Trnava
Zobrazených: 426 - 450 / 1051 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27