Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
221-MRP Tepelný napájač Nováky
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 11.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
796-MRP Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 14.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
4508-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica
1524-MST POTRAVINY (2022/2023)
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
10:00
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya
17445-MST Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.03.2022
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Z202274 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:30
Rajec, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022483 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:57
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022323 Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
10:00
Rozhanovce, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
59982-MST IT technológie – Kreatívne centrum RTVS Košice
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Rozhlas a televízia Slovenska
Z2022276 Nákup 2 ks sanitiek VW Transporter s pohonom 4x4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
11:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2022331 Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2022436 Respirátor typ FFP3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2022
09:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z2022406 Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
14:50
Sabinov, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
795-MST Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému - Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
08:00
SAD Prešov, a.s.
Z2022101 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2022509 Kancelársky papier A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022511 Drobné kancelárske potreby,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
11:00
Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022513 Hygienické pomôcky a čistiace potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022514 Stolový počítač HP 290 G4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
Softvér na úpravu fotografií a dokumentov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
3755-WYS Poskytnutie poisťovacích služieb
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2022
12:00
Slovenská agentúra životného prostredia
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 21.02.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
59771-WYS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – dvojdňové konferencie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.01.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
PTK 0120 Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dopravných prostriedkov s pohonom vodíka a príslušnej palivovej infraštruktúry
eZakazky 31.12.2030
23:59
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zobrazených: 426 - 450 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26