Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17023-MST Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Verejná súťaž
UVO 22.11.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28783-MST Obstaranie odpadkových košov, skladovacích jednotiek, kadí, škatúľ a boxov prostredníctvom nadlimitnej zákazky pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29404-MUT DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT
Užšia súťaž
UVO 15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29405-MST Veľkokapacitná hala s príslušenstvom a nafukovacie stany s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30056-MSS Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO
Verejná súťaž
UVO 11.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30181-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Jedľové Kostoľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30184-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Šaľa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30185-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu k. ú. Komárno, časť Nová Osada
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30192-MST Zábrany a oplotenie
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30393-MST Zariadenia na vykonávanie statických skúšok na autonómnych dýchacích prístrojoch a protichemických oblekoch s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30617-MST Vozíky a rudle
Verejná súťaž
UVO 01.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30622-MSS Multitenantné riešenie pre emailovú komunikáciu vo forme SaaS
Verejná súťaž
UVO 03.08.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30833-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Šajdíkove Humence
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30835-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Senica (Výhybne)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30838-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Senica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30839-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Borský Svätý Jur
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30840-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Rybky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30842-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v k. ú. Cerová-Lieskové
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30892-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – k. ú. Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30898-WNS Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu – k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30964-MST PNR - Softvér, hardvér a telekomunikačná technika II.
Verejná súťaž
UVO 01.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28777-MST Centrálne obstarávanie bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet pre potreby MŽP SR a jeho podriadené organizácie
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30850-WNS Prekladateľské služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
eZakazky 21.07.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Test automatických správ
Výzva na predkladanie ponúk
11.07.2022
18:05
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 426 - 450 / 917 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27