Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43020-MSS Arboristické práce v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava - Ružinov
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
43175-WYP Zvýšenie kapacity Základnej školy Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Príprava a rozvoz stravy
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Systém na automatické rozpoznávanie EČV vozidiel, kontrolu platnosti parkovania, spracovanie zberaných dát, vytváranie a evidenciu hlásení nepovolených parkovaní
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Novácia technológie delenia materiálu a otryskávania
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
10:00
MIDOPO s.r.o., Robotnícka 4354, 017 01 Považská Bystrica
40674-MST Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 04.12.2020
15:00
MIHOPOL, s.r.o.
Z202031202 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
09:30
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Inovácia, digitalizácia a automatizácia výrobného procesu spoločnosti MILK-AGRO, spol. s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.11.2020
23:59
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov
42629-MSS Strážna služba
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nemecká - modernizácia skladu zbraní
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Močiar, Kasárne, b. č. 1 veliteľská budova a ubytovňa - oprava 2 ks elektrického kotla formou výmeny
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - 12 mm brokovnica
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - úprava budovy č. 074 - prechodník a zmena účelu využívania predmetnej budovy na psinec
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - objekt na Mukačevskej ulici b.č.1 - oprava mäkkej strešnej krytiny
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Viničné - oprava striech vrátane klampiarskych prác v objekte D
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku - Zvolen, Kasárne SNP budova č.60 - oprava dlažby vonkajšieho schodiska
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ženijný prápor 1.mb Sereď - Zabezpečenie zmluvného stravovania PrV a zam. MO SR - príslušníkov Ženijného práporu 1.mb formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej v Ženijnom prápore 1.mb vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dopravné krídlo Kuchyňa - Hnojivá, pesticídy a semená
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, b. č. 141 -oprava ohrevu vstupného vzduchu do špeciálnej klimatizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup obojstranných pílových listov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup membránových filtrov
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Sliač, Kasárne letecké, b. č. 53 - oprava elektroventilu hlavného uzáveru pary
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
11:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava -Bratislava, KK budova č. 6, 9, 24 - vybudovanie spevnených plôch pre bicyklové státie
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubrá, technický priestor - dobudovanie zábradlí na rampy a schody
Zákazka s nízkou hodnotou
11.12.2020
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup silikónovej hmoty Roadsaver Silicone SL 34903 EN, alebo ekvivalentu
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 426 - 450 / 830 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27