Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 25.10.2021
10:00
Mesto Žilina
Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.09.2021
10:00
Mesto Žilina
41761-MSS SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
13:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
42788-WYP Novostavba MŠ Teplická
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
41592-MST Potraviny pre školské jedálne 2021-2023
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
41768-MST Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Sedmokrásková
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
42668-WYP Vodozádržné opatrenia Vajnory - lokality BUDOVA MÚ VAJNORY, MATERSKÁ ŠKOLA KONIARKOVA a PARK POD LIPAMI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Zimná údržba – prieskum trhu
Prieskum trhu
30.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Dodávka 60 ks parkových lavíc
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Revitalizácie predzáhradiek, verejných priestranstiev a výsadby záhonov do verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Prenájom úžitkového motorového vozidla - operatívny leasing
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Rača
Stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia administratívnej budovy MU
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Prechodné apartmánové bývanie pre potreby školy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
43241-WYT Klzisko zo syntetického ľadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
09:00
Mestské lesy v Bratislave
Dodávka inovatívnej techológie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.10.2021
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Z202118132 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118286 Dodávka zemného plynu na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118288 Dodávka elektrickej energie na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118471 Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia ostatných odpadov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118542 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
15:04
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118676 Pneumatika 18x7,5-8
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202118756 Opravy hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2021
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 426 - 450 / 934 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27