Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)
Verejná súťaž
23.12.2022
10:00
Mesto Trnava
47103-MST Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
10:00
Mesto Trnava
48002-MST Kamerový systém pre CMZ (centrálnu mestskú zónu)
Verejná súťaž
UVO 23.12.2022
10:00
Mesto Trnava
49168-WNS Prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer OC MAX, PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.12.2022
10:00
Mesto Trnava
49013-WNS Zabezpečenie komplexných poistných služieb pre mesto Vráble
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2022
08:30
Mesto Vráble
ID: 53759600 Periodická tlač v podobe mesačníka Zvolenské noviny 2023-2024
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.12.2022
10:00
Mesto Zvolen
48416-WNP Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Želiezovce - sídlisko na ul. Fučíkovej, sídlisko v lokalite pri Vrbovci
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2022
08:30
Mesto Želiezovce
Kompostovateľné vrecká 240l
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
PD_Rekonštrukcia I.ZŠ Žiar nad Hronom z "Plánu obnovy" - určenie PHZ
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
09:00
Mesto Žiar nad Hronom
45690-WYP Zelená stena na objekte MsKC 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
45695-WYP Spevnená plocha pred MsKC 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
45706-WYP Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štafenovský dvor- Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 08.12.2022
10:00
Mesto Žilina
48102-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
eZakazky 19.12.2022
09:00
Mesto Žilina
46492-WYP MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
eZakazky 08.12.2022
10:00
Mesto Žilina
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.12.2022
10:00
Mesto Žilina
48101-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie (PD), výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť (IČ)
Verejná súťaž
eZakazky 16.01.2023
09:00
Mesto Žilina
49036-WYS Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
eZakazky 13.12.2022
11:00
Mesto Žilina
48854-WNP Výstavba inkluzívneho detského ihriska Rodinka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
48855-WNP Oprava havarijných stavov vozoviek
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.12.2022
09:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
49154-WNS Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.12.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Rača
49251-WNP Rekonštrukcia elektroinštalácie ubytovne Kadnárová 94-100
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.12.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Rača
48558-WYT Športové a detské ihriská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
48559-WYS Upratovanie objektu administratívnej budovy miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
49172-WNP Revitalizácia areálu muničného skladu – grilovací pavilón 3
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2022
08:00
Mestské lesy v Bratislave
Zobrazených: 401 - 425 / 898 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26