Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30311-WNP Bratislava, Duklianske kasárne, b. č. 2 - oprava strešnej krytiny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30318-WNP Opravy a údržba zariadení na skladovanie pohonných látok - Zemianske Kostoľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
07:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30325-WNS Kalibrácie meradiel na meranie geometrických veličín - PA AGD-1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30345-WNS Kalibrácie špeciálnych meradiel - UKAMP - IVD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30416-WNS Kalibrácie meradiel na meranie fyz. a mech. veličín materiálu - ADR FM 10
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30837-WNP Ružomberok, Považské kasárne, b. č. 2 a 13 – oprava sociálnych zariadení a oprava rozvodov vody, odpadu a elektriny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30961-MSS Poskytovanie služieb telefónne prípojky
Verejná súťaž
UVO 08.08.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
28588-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 05.07.2022
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29446-WYP LM, Ondrašová - rekonštrukcia 2. poschodia, budova č.1 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
29712-WYP Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 45 – hala HARD - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
30464-WYP Nemšová, HK - zateplenie budovy č. 15 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
30405-MSS Mobilné telekomunikačné a dátové služby
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
29129-MST Náplne a spotrebný materiál do tlačiarenských zariadení
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29174-MST Nákup troch osobných motorových vozidiel triedy M1
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30315-WYP Servis okien a tieniacej techniky v budove MPSVR SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30321-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Dedina Mládeže 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30884-WYS Servisné služby na produkty QES Signer
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30401-MSS Informačný systém obchodného registra a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Nákup prezentačného stolíka s potlačou nevyhnutného pre plnenie úloh KMV
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie prevádzky Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup QSCD zariadení - čipové karty pre vydávanie mandátnych certifikátov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cateringové, konferenčné a ubytovacie služby
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Považská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obnova subskripcií pre potreby prevádzkovania projektu Objektívnej zodpovednosti
Zákazka s nízkou hodnotou
11.07.2022
09:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 401 - 425 / 917 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26