Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20214351 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
12:30
Nová Dubnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20214106 Výpočtová technika s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
08:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20213998 Notebooky s príslušenstvom , tašky na notebook, chladiace podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
17:15
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213815 Uzavretý odberový systém krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213922 Trvanlivé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
13:00
Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
14942-WYP Stavebné práce v ZPB
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
12:00
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
13816-MSP Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Bánov
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
Miestna komunikácia Benkovce (Ondavská ulica)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Benkovce
1506-WNS Územný plán obce Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Obec Bernolákovo
14945-WYP NOVOSTAVBA MŠ V BOŤANOCH_Opakovanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 26.03.2021
10:00
Obec Boťany
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.03.2021
10:00
Obec Boťany
Rekonštrukcia infraštruktúry v obci Breznica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
23:59
Obec Breznica
13879-WYP Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Budimír
14234-WYP Domaňovce – Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Domaňovce
14843-WYP Stavebné práce pre projekt: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
23:59
Obec Družstevná pri Hornáde
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.03.2021
09:00
Obec Hencovce
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HOSŤOVCE - MODERNIZÁCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
07:00
Obec Hosťovce
14567-WYP Bytovy´ dom v obci Hrabovec 2 x 6 b.j., bezˇny´ sˇtandard
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Obec Hrabovec
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Hraň
14775-WYP Komunitné centrum – Obec Jelka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
13:00
Obec Jelka
13018-WYP Výstavba 10 + 2 bytových jednotiek nižšieho štandardu v radovej zástavbe-Kamenná Poruba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
11:00
Obec Kamenná Poruba
Vysvetľovanie k zákazke: Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Kapušany
Modernizácia učební pre ZŠ Komjatice – DIDAKTICKÉ POMÔCKY.02
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
16:00
Obec Komjatice
Zobrazených: 401 - 425 / 666 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27