Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31977-WNP Kúria Grünfeld - stabilizačné práce
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
32259-WNT Požiarna zbrojnica – výmena časti dverí a okien
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
32254-WNS Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho 11
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
32256-WNS Projektová dokumentácia pre zvýšenie energetickej efektívnosti a obnova budovy ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
23:59
Mesto Pezinok
31218-WNT Dodávka elektrickej energie na roky 2024 a 2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
15:30
Mesto Piešťany
31486-WNP Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Mesto Podolínec
31210-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ a MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2023
10:00
Mesto Poprad
32274-WNS PD - Cyklochodník ul. Štúrova - Radlinského
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Prešov
30250-MSS Zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Prievidza
31528-WNP Rekonštrukcia letného kúpaliska Púchov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
10:00
Mesto Púchov
31114-WYP Poliklinika Sabinov n.o - Prístavba ambulancií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
13:00
Mesto Sabinov
32331-WYP Obnova budovy MŠ zateplením – materská škola Senica, Robotnícka 114
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.10.2023
09:00
Mesto Senica
31989-WNP Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
12:00
Mesto Sereď
31764-MSS Prevádzka a údržba informačného systému samosprávy mesta Stará Ľubovňa
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
31211-WYP Stavebné úpravy a udržiavacie práce športových ihrísk a detského ihriska v Stupave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
10:00
Mesto Stupava
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
31887-WNP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
31558-WYP Materská škola Budovateľská, Šaľa - zníženie energetickej náročnosti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Šaľa
31639-WNP Projekt športovísk mesta Šaštín - Stráže
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Šaštín - Stráže
31951-WYP Projekt športovísk Mesta Šaštín - Stráže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Mesto Šaštín - Stráže
Dodávka elektriny na rok 2024 (predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 5 674 977 kWh (vrátane práva zmluvného nadodberu 10 % za zmluvnú cenu))
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Mesto Trenčín
32011-WNT MŠ Medňanského - nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
13:00
Mesto Trenčín
31084-MST Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Trnava
32140-MSS Komplexné poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 24.10.2023
09:00
Mesto Trnava
32224-WNP MZ-3-23_Detské ihriska a športoviska
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
09:00
Mesto Želiezovce
Zobrazených: 401 - 425 / 1115 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26