Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Hasičská zbrojnica Trebišov
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Mesto Trebišov
41531-MSS Zabezpečenie zneškodňovania odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
10:00
Mesto Trebišov
42941-MSS Nakladanie s odpadom v meste Trenčianske Teplice
Verejná súťaž
UVO 14.10.2021
09:00
Mesto Trenčianske Teplice
42475-WYP Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J. Halašu v Trenčíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Mesto Trenčín
42623-WYP Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Mesto Turany
43127-WYP Obnova kultúrneho centra Turany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
10:00
Mesto Turany
41820-WYP Rekonštrukcia kultúrneho domu Turčianske Teplice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
09:00
Mesto Turčianske Teplice
Stavebné úpravy Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha v Turzovke – Plynová prípojka a rozvody vykurovania
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Mesto Turzovka
Dodanie náučných a voľnočasových hier do priestorov školy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.09.2021
23:59
Mesto Veľké Kapušany
Dodanie náučných a grafických polepov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.09.2021
23:59
Mesto Veľké Kapušany
41821-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Veľký Meder
40171-MSS Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Veľký Šariš
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
10:00
Mesto Veľký Šariš
42323-WYP Cyklo Alej Veľký Šariš_
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
42202-WYP REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ VO VRÁBĽOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
08:30
Mesto Vráble
42622-WYP Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
42627-WYP Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
09:00
Mesto Vranov nad Topľou
42271-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie 11/2021- 10/2023.
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Mesto Vrútky
42549-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Vysoké Tatry
41973-WYP Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Mesto Zlaté Moravce
41776-MST POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA
Verejná súťaž
UVO 22.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42345-WYP Stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2021
08:00
Mesto Žilina
PD, OAD, IČ pre stavbu: Prístavba a stavebné úpravy budovy Mestského divadla Žilina- debarierizácia a zelené opatrenia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 24.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Jednorazové záhradnícke práce
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Prieskum verejnej mienky k službám a potrebám obyvateľov mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.09.2021
10:00
Mesto Žilina
42670-WYT Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
10:00
Mesto Žilina
Zobrazených: 401 - 425 / 929 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26