Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022351 Diagnostiká pre Imunogenetiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022353 Skúmavky QNF - Plus 4 - Tubes set
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022379 Diagnostické súpravy pre bunkovú imunitu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022537 Vrecia na biologický odpad a vrecia na kontaminované prádlo-rýchlorozpustné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
11:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
60288-MST Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
10:00
POLYFORM, s.r.o.
Z2022474 Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:08
Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202239 Antibakteriálne liečivá - Kolistín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2022153 Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
13:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022152 Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Prešove formou stravných poukážok a elektronických stravných kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022262 Oplachové roztoky 3 000 ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
13:58
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022333 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022342 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:43
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022361 Z-z ručníky papierové skladané,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:01
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022409 Tonery, tonerové náplne, príslušenstvo kopírovacích strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.01.2022
15:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022442 Infúzny stojan
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022446 Resuscitačný vozík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022473 Zimná údržba v areáli FNsP J. A. Reimana Prešov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022480 Vybavenie oddelenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022488 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z2022493 Nákup podpory pre SUSE Linux Enterprise Server
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Oprava a údržba služobných motorových vozidiel značky Škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Procurio - 35/2021 Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
57901-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Verejná súťaž
eZakazky 28.01.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
58808-MRP Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
10:00
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
58811-MRP Základný zdroj tepla pre mesto Prievidza – kogeneračná jednotka
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 31.01.2022
11:00
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
Zobrazených: 401 - 425 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26