Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43852-WYS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trebišov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
13:00
Mesto Trebišov
33777-MST Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
10:00
Mesto Trenčín
Stavebnica LEGO DUPLO
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
12:00
Mesto Trnava
Rekonštrukcia MK a vybudovanie cestičky pre cyklistov Botanická a Ovocná ulica
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2020
10:00
Mesto Trnava
39331-MSS Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava
Verejná súťaž
UVO 23.12.2020
10:00
Mesto Trnava
42946-WYP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zelený kríčok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.01.2021
10:00
Mesto Trnava
43297-WNS Nízkouhlíková stratégia v meste Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
09:00
Mesto Trnava
43584-MSS Mestská autobusová doprava II
Verejná súťaž
UVO 23.12.2020
09:00
Mesto Trnava
39931-WYP Kanalizácia IŽOP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
10:00
Mesto Veľký Meder
42663-WYP Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.12.2020
13:00
Mesto Zvolen
43488-MST Stravné lístky 2021-2023
Verejná súťaž
UVO 17.12.2020
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
42737-MSS Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Verejná súťaž
UVO 07.12.2020
09:00
Mesto Žilina
43649-WYP Modernizácia osobných výťahov ZpS – Úsmev na ul. Osiková, v Žiline.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2020
09:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Mesto Žilina
012311/2020 Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.12.2020
09:00
Mesto Žilina
Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 07.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár (Opakovaná)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.12.2020
10:00
Mesto Žilina
Realizácia parku Rozvodná – Vlárska
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dopravné značenie v mestskej časti Bratislava-Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Dodávka výpočtovej techniky.tlačiarne
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Odstraňovanie porúch, závad a havarijných stavov vodovodných a kanalizačných systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
40672-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024 v správe Mestskej časti Bratislava Ružinov a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 30.11.2020
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
43020-MSS Arboristické práce v rámci verejnej zelene v mestskej časti Bratislava - Ružinov
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
43175-WYP Zvýšenie kapacity Základnej školy Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2020
12:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zobrazených: 401 - 425 / 828 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26