Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59544-WYP Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Utekáč
2999-WYP Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Uzovce
3107-WYP Prestavba budovy na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
16:00
Obec Veľká Lehota
4280-WYP Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica – Nový Dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
08:00
Obec Veľká Lomnica
3179-WYP Výstavba zberného dvora a stojísk a umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Veľké Dvorníky
3790-WYP Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.02.2022
09:00
Obec Veľké Leváre
3001-WYP Rozsˇi´renie CˇOV vo Velˇkom Bieli z 2200 na 5000 EO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Obec Veľký Biel
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.01.2022
10:00
Obec Veľký Grob
Umelecké služby
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Obec Vysoká nad Kysucou
60115-WYP Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
10:00
Obec Zemianska Olča
3760-WYP DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Žbince
1782-WYT Ždiar – zberný dvor, Technické vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Ždiar
2217-WYP Ždiar - zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
10:00
Obec Ždiar
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"
Prieskum trhu
03.02.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
12:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Výmena a oprava technologickej linky
Výzva na predkladanie ponúk
28.01.2022
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Nákup a dodanie plechov HARDOX
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
5358-MSS Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
957-MST Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
ONGRID s.r.o.
Z202125298 Vybavenie autodielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
09:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Z2022588 „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne“ - Centrálny zmäkčovač vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Technológia do šijacej dielne
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2022
23:59
Peter a Lucia s. r. o., Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník
Materiál pre textilnú produkciu
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
23:59
Peter a Lucia s. r. o., Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník
Z2022552 Čistiace potreby_január 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:00
Pezinok, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022348 Parenterálne lieky 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
11:30
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 376 - 400 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26