Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31989-WNP Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
12:00
Mesto Sereď
31172-WNS Projektová dokumentácia - "Komplexná rekonštrukcia budovy – ul. SNP 13, Sliač“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:00
Mesto Sliač
31110-WNP Zavedenie nových služieb a podpora udržania Domu kultúry v Starej Ľubovni
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
31764-MSS Prevádzka a údržba informačného systému samosprávy mesta Stará Ľubovňa
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
31211-WYP Stavebné úpravy a udržiavacie práce športových ihrísk a detského ihriska v Stupave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
10:00
Mesto Stupava
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
30687-WNP Multifunkčná športová oddychová zóna – Prašné ihrisko
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
31632-WNP MATERSKÁ ŠKÔLKA PEZINSKÁ
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
31887-WNP Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom dvoj garáže v objekte na Ul. Stropkovskej s. č. 1353 (doba nájmu na dobu určitú, maximálne 5 rokov)
Obchodná verejná súťaž
29.09.2023
12:00
Mesto Svidník
31558-WYP Materská škola Budovateľská, Šaľa - zníženie energetickej náročnosti stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
10:00
Mesto Šaľa
31639-WNP Projekt športovísk mesta Šaštín - Stráže
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Mesto Šaštín - Stráže
31951-WYP Projekt športovísk Mesta Šaštín - Stráže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
09:00
Mesto Šaštín - Stráže
31315-WNP MŠ Veľké Bedzany-zateplenie kuchyne a kotolne
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
09:00
Mesto Topoľčany
Dodávka elektriny na rok 2024 (predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 5 674 977 kWh (vrátane práva zmluvného nadodberu 10 % za zmluvnú cenu))
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
Mesto Trenčín
32011-WNT MŠ Medňanského - nábytok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
13:00
Mesto Trenčín
31084-MST Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Trnava
31471-WYP Kaštieľ obnova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
32049-WNP Siete okolo ihrísk v MČ Solinky, Vlčince, Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
09:00
Mesto Žilina
27330-MSS Poistenie motorových vozidiel
Verejná súťaž
eZakazky 02.10.2023
09:00
Mesto Žilina
31495-WYT Kamerový systém pre potreby Devínskej Novej Vsi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.10.2023
09:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
30950-WNS Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
29957-WNS Zmeny a doplnkyč.1 Územného plánu zóny Tehelná
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.10.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
31199-WNS Projekt organizácie dopravy pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v MČ Bratislava-Nové Mesto presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Kramáre
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
32101-WNT Nákup licencií Office 365 bussines basic pre potreby Miestneho úradu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
12:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zobrazených: 376 - 400 / 1027 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25