Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41975-WYP Revitalizácia územia Kalvárie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
42322-WYP Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Mesto Sabinov
42324-WYP Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Mesto Sabinov
Oprava striech na bytových domoch na ulici Okružnej v Sečovciach (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa uskutoční 08.09.2021 o 10:00 hod. na adrese: Okružná ulica, Bytový dom s.č. 1693/1, Bytový dom s.č. 1695/3, Bytový dom s.č. 1698/6. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 07.09.2021 do 13:00 hod emailom alebo telefonicky: Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefanko Telefón: 0918 995 530 Email: peter.stefanko@secovce.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
13:00
Mesto Sečovce
Rekonštrukcia chodníkov a cesty
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
13:00
Mesto Sečovce
Vypracovanie architektonickej štúdie – Rekonštrukcia polikliniky, Senec
Prieskum trhu
27.09.2021
12:00
Mesto Senec
Parkovisko Sotinská ulica, Senica
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:30
Mesto Senica
Reklamné predmety mesta Senica a Europe Direct Senica s potlačou
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
23:59
Mesto Senica
42462-MSS Komunálne služby v meste Sereď
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Mesto Sereď
41762-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.09.2021
10:00
Mesto Skalica
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 23.09.2021
10:00
Mesto Sliač
42341-WYP Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC Neo zóna
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2021
08:00
Mesto Spišská Nová Ves
42181-WYP Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Mesto Stropkov
Rekonštrukcia dvoch bytových jednotiek
Prieskum trhu
17.09.2021
11:00
Mesto Svätý Jur
Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhá 2. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Modernizácia miestneho rozhlasu v meste Svidník
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Oplotenie vojenského cintorína vo Svidníku - 1. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Mesto Svidník
Obnova pomníka padlým vojakom v 1. a 2. sv. vojne, 2 kolo
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Mesto Šaľa
41764-MSS Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a prenájom zberných nádob
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Mesto Šaľa
42862-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
13:00
Mesto Šaľa
Obnova Domu smútku Tisovec
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
23:59
Mesto Tisovec
41823-WYP Rekonštrukcia budovy škôlky - Ľ.FULLU v Topoľčanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
10:00
Mesto Topoľčany
42514-WYP Rekonštrukcia budovy škôlky - Ľ.FULLU v Topoľčanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Mesto Topoľčany
42618-WYT Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
10:00
Mesto Topoľčany
42738-WNP Obnova budovy na tenisových kurtoch v mestskom parku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
13:00
Mesto Topoľčany
Zobrazených: 376 - 400 / 929 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25