Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
11:00
Mesto Humenné
Mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
11:00
Mesto Humenné
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
11:00
Mesto Humenné
43903-WYP Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2020
12:00
Mesto Kolárovo
Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
10:00
Mesto Košice
Cyklistická cestička Jána Pavla II. - Popradská, Košice - projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2020
10:00
Mesto Košice
42630-MSS Poisťovacie služby
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
10:00
Mesto Košice
43155-WYT Vybavenie pre modernizáciu odborných učební
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2020
09:00
Mesto Leopoldov
42536-MST Zariadenia kompostárne Mesta Levice
Verejná súťaž
UVO 09.12.2020
12:00
Mesto Levice
43487-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a obnovu kultúrneho domu Družba
Verejná súťaž
UVO 17.12.2020
13:00
Mesto Levice
43651-WYT USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2020
13:00
Mesto Lipany
Vypracovanie projektovej dokumentácie kolumbária a urnového hája na cintoríne v Liptovskom Mikuláši
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2020
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
42482-WYP Michalovce - ZŠ T. J. Moussona - Florbalová hala
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2020
12:00
Mesto Michalovce
35470- MSS Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a mestského rozhlasu a správa a údržba zariadení verejného osvetlenia vrátane mestského rozhlasu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
41181-MSS Komunálne služby v meste Myjava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.12.2020
10:00
Mesto Myjava
43593-MSS Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
12:00
Mesto Piešťany
43373-WYS Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 03.12.2020
10:00
Mesto Považská Bystrica
43693-WNS Spracovanie podrobnej diagnostiky mosta na Škultétyho ulici v Prešove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
09:00
Mesto Prešov
Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
09:00
Mesto Rožňava
Energetický audit pre projekt: „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
23:59
Mesto Rožňava
43019-MSS Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 16.12.2020
09:00
Mesto Rožňava
43023-MST Vozidlá pre zber a nakladanie komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
09:00
Mesto Rožňava
42486-WYP Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2020
09:00
Mesto Spišská Nová Ves
42900-WYP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.12.2020
10:00
Mesto Spišské Vlachy
43658-WYP Vodozádržné opatrenia v Meste Šahy - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.01.2021
09:00
Mesto Šahy
Zobrazených: 376 - 400 / 830 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25