Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023 (obdobie dodávania predmetu Zákazky je od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Verejná súťaž
05.12.2022
14:00
Mesto Dolný Kubín
47106-MST Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
14:00
Mesto Dolný Kubín
Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom
Verejná súťaž
30.11.2022
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Elektronické stravovacie karty 2023 (od 1.1.2023 do 31.12.2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
46082-MSS Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti mesta Dubnica nad Váhom
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
47099-WYP Stavebné úpravy nájomných bytov a bytového domu Okružná 293, Dubnica nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2022
09:00
Mesto Dubnica nad Váhom
48469-MST Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby
Verejná súťaž
UVO 22.12.2022
10:00
Mesto Galanta
48607-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž
eZakazky 23.12.2022
10:00
Mesto Gelnica
48438-WNS Mechanicko biologická úprava zmesového komunálneho odpadu, zo zberu prostredníctvom klasických kontajnerov a zberných nádob v meste Hlohovec, v trermíne od 01.01.2023 do 31.03.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
11:00
Mesto Hlohovec
Vypracovanie PD pre stavbu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Humennom“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.12.2022
12:00
Mesto Humenné
48074-MST Potraviny 2023
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
12:00
Mesto Humenné
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
eZakazky 13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
Veterinárna asanačná služba – zber uhynutých zvierat (VŽP) na území mesta Košice (lehota na poskytnutie predmetu zákazky : 01.01.2023-31.12.2026 (48 mesiacov))
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
09:00
Mesto Košice
45737-MSS MS Licencie 2023
Verejná súťaž
UVO 08.12.2022
09:00
Mesto Košice
48350-WNT Dodanie 2 multifunkčných športových povrchov s položením do tréningovej haly v Steel aréne a do exteriéru v Parku mládeže s položením
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
10:00
Mesto Košice
46072-MST Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
10:00
Mesto Krásno nad Kysucou
47856-WYP Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.12.2022
09:00
Mesto Krompachy
47501-MST Zariadenia kompostárne Mesta Levice_opakované VO_2022
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
12:00
Mesto Levice
48433-WYS Údržba a starostlivosť o vodné prvky v meste Levice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.12.2022
10:00
Mesto Levice
47114-MSP Stavebné práce a údržba miestnych ciest, pozemných komunikácií v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 07.12.2022
10:30
Mesto Lučenec
8210-MSS POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 16.01.2023
09:00
Mesto Lučenec
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2022
09:00
Mesto Lučenec
47691-WYP CYKLOTRASA PEZINSKÁ - PADZELEK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.12.2022
09:00
Mesto Malacky
48077-MST Dodávka potravín
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
10:00
Mesto Michalovce
48409-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre: Cyklistický chodník Hollého – Okružná - Štefániková
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
10:00
Mesto Michalovce
Zobrazených: 376 - 400 / 1024 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25