Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28919-WYS Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
Zimný štadión Zvolen - Úprava zariadení pre rozvod tepla na sekundárnej časti výmenníkovej stanice (VS)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.06.2021
13:00
Mesto Zvolen
28838-MST Drvič kuchynského odpadu
Verejná súťaž
UVO 02.07.2021
10:00
Mesto Žilina
28913-WYP Cyklotrasy v meste Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.06.2021
10:00
Mesto Žilina
PD pre stavebné povolenie - Úpravy miestnych komunikácií a spevnených plôch s vodozádržnými opatreniami – Bajzova párne a nepárne čísla, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mesto Žilina
Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2021 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 22.06.2021
10:00
Mesto Žilina
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.06.2021
10:00
Mesto Žilina
27550-WYP Stavebné práce – Zelené srdce Podunajských Biskupíc v úsekoch F,G,H
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
28175-WYP DOSTAVBA ZŠ I. BUKOVČANA 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
28444-WYP Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Jarovce
29221-WNP Vybudovanie hokejbalového ihriska Majerníkova 60
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
28281-WYP SPEVNENÉ PLOCHY A ICH ODVODNENIE V AREÁLI ZŠ A MŠ ODBORÁRSKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28283-WYP REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28541-MSS SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
28315-WYT Dodávka osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestskej časti Bratislava – Ružinov počas pandémie COVID - 19
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Motorová kosačka
Prieskum trhu
14.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Výmena PVC v školskej jedálni v ZŠ Sokolíkova (Termín obhliadky 16.06.2021 o 09:00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Rekonštrukcia centrálnej zóny Malokarpatské námestie – 3.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
15:00
Mestská časť Bratislava-Lamač
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
„DIGITÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA – TOTEM“ v rámci projektu „Rekonštrukcia parkovacích plôch – Námestie Rodiny, Záhorská Bystrica“
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
Riešenie statickej dopravy ulica Zombova
Zákazka s nízkou hodnotou
25.06.2021
12:00
Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č.1, 040 23 Košice
Oprava a dostavba chodníkov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
14:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zobrazených: 376 - 400 / 829 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25