Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31031-WNP Javisko amfiteátra na Valachovej ul. v Dúbravke
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
29835-WYP REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A CESTY NA PÚPAVOVEJ ULICI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
11:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30581-WNT HERNÉ PRVKY DO AREÁLOV MATERSKÝCH ŠKÔL
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30887-WNP REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKÉHO AREÁLU FADRUSZOVA 10, BRATISLAVA-KARLOVA VES
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30700-WNT Dodávka a montáž stoličkových výťahov pre imobilných občanov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
31035-WNP Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
31036-WNP Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Dudova 2, Bratislava-Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
31037-WNP Obnova vzduchotechniky školskej kuchyne v Základnej škole ZŠ Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
30654-WNP Sanácia okien MÚ Ružinov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
29724-WYP Bufet na Partizánskej lúke - Rekonštrukcia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mestské lesy v Bratislave
29786-MUT Potvrdenia o pôvode biometánu
Užšia súťaž
UVO 15.07.2022
15:00
MH Teplárenský holding, a.s.
30760-MSP Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V2 Mesto pre závod Žilina
Verejná súťaž
UVO 04.08.2022
15:00
MH Teplárenský holding, a.s.
Z20227209 Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
09:30
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
30560-WNS Kúrenárske práce a vodoinštalačné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
12:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30574-WNS Servis dohľadových kamier a uzavretých okruhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
13:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30585-WNS Servis výťahov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
12:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30506-MSS Balenie, deinštalácia a transport slovenskej expozície EXPO 2020 Dubaj
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30882-WYT Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29187-MST Centrálna rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28248-MSS Poskytovanie servisných služieb Service Level Agreement (SLA) na Ministerstve kultúry SR
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - MUNÍCIA - Malokalibrové strelivo a náboje
Výzva na predkladanie ponúk
22.07.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-560/2022 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
15.07.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29852-WYP Ružomberok, ZaNKIS-zateplenie objektov (budovy č. 25 a č. 35) – R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
29974-MST Nákup 3 ks meteorologických staníc a terénnych vozidiel PICK UP 4x4
Verejná súťaž
UVO 18.07.2022
08:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 376 - 400 / 917 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25