Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43181-WYP Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.10.2021
10:00
Mesto Lučenec
43128-WYP Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2021
10:00
Mesto Martin
43173-MST Dodávka a distribúcia elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 19.10.2021
10:00
Mesto Martin
41728-WYP Modernizácia umelej trávy v areáli MŠK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
09:00
Mesto Námestovo
PD – Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
12:00
Mesto Nitra
42787-WYS PD Radlinského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
12:00
Mesto Nitra
Darčekové koše pre 80 a 90-ročných jubilantov mesta Nové Zámky (13.9.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Mesto Nové Zámky
Vianočné balíky pre 80 – ročných a starších občanov mesta Nové Zámky (13.9.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Mesto Nové Zámky
42698-MST Betónovo - kovový box na kontajnery
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
12:00
Mesto Nové Zámky
Rekonštrukcia MŠ Makarenkova - strecha SO-01
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Partizánske
Novostavba telocvične ZŠ Veľké Bielice - vypracovanie štúdie a realizačného projektu
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Partizánske
Revitalizácia typového detského ihriska na ul. 1. mája v Pezinku
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
Arboristický posudok s dendrologickým prieskumom 23 ks stromov na Holubyho ulici II.
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
23:59
Mesto Pezinok
42792-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.10.2021
10:00
Mesto Poltár
OSV_PB_2021 Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste Považská Bystrica a jeho integrovaných častiach
Verejná súťaž
eZakazky 01.10.2021
10:00
Mesto Považská Bystrica
42274-MSS Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021-2023
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
10:00
Mesto Prešov
42347-WYP Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Mesto Prešov
42691-MSS Informačný systém regulácie parkovania
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Mesto Prešov
43236-WNS Spracovanie Programu rozvoja bývania mesta Prešov do roku 2030
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Prešov
Internetová stránka mesta Prievidza
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Mesto Prievidza
43100-WYP Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.10.2021
09:00
Mesto Púchov
42552-WYP MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Rožňava
42554-WYP Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá , Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Mesto Rožňava
PD NOVÝ CHODNÍK TATRANSKÁ CESTA
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
NAPOJENIE BYTOVÝCH DOMOV NA VEREJNÚ SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU UL. TEXTILNÁ 1. ETAPA
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Zobrazených: 351 - 375 / 934 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24