Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235379 spagáty laná retaze a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:57
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235380 Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235382 beton a prísady
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
11:07
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235384 Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
11:14
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235387 policajný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235389 Náterové hmoty, farby, a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:06
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235390 objemové stavebné materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:13
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235395 Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235466 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235490 teplomery, hustomery, vlhkomery a váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:24
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235491 poľnohospodárske stroje a zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:31
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235495 Kovové tyče, plechy, fólie a profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:36
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235497 monočlánky a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:44
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235498 Umývanie osobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235505 Nádoby,obaly a obalový materál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:07
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235510 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235518 ND a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
14:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
19572-WNT Opakovaná výzva - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Materská škola
19592-WNT Opakovaná výzva - Ovocné šťavy, čaj, cereálie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Materská škola
19598-WNT Opakovaná výzva - Cibuľa, zemiaky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Materská škola
Chladiaci box
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.06.2023
15:00
MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o., Mierové nám. 399, 059 16 Hranovnica
Riasička
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.06.2023
09:00
Mäspoma spol. s.r.o., ul. T. G. Masaryka 8, 960 01 Zvolen
Solárne panely - Mecom
Prieskum trhu
09.06.2023
11:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Vákuová narážka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2023
09:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Nárezová linka na suché salámy
Prieskum trhu
15.06.2023
11:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Zobrazených: 351 - 375 / 1148 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24