Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20213991 Certifikovaná viackrát použiteľná filtračná polmaska/respirátor na ochranu proti COVID-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.03.2021
17:34
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20214032 Nosič výmenných komunálnych nadstavieb s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
09:40
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20214053 Tlačiarenské práce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
14:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20214037 Čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky a predmety osobnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
09:00
Nitrianske Pravno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20214040 Obalový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:30
Nitrianske Pravno, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 08.03.2021
10:00
Nitriansky samosprávny kraj
12315-WYP Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
12678-MST Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
9372-MST Obstaranie kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Norbert Frank - EUROINF TATRY-Salaš u Franka
Z20214106 Výpočtová technika s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
08:00
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20213977 OOPP- Respirátory FFP2, KN 95,FFP3, jednorazové rúška, hygienické potreby, jednorazové rukavice, dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
13:35
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213998 Notebooky s príslušenstvom , tašky na notebook, chladiace podložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
17:15
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213756 Ochranný overal - OOPP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.03.2021
09:30
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213815 Uzavretý odberový systém krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
10:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z20213922 Trvanlivé potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
13:00
Novoť, Námestovo, Žilinský, Slovenská republika
13816-MSP Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Bánov
12334-WYP Materská škola pre 50 detí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
13:00
Obec Barca
Miestna komunikácia Benkovce (Ondavská ulica)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Obec Benkovce
1506-WNS Územný plán obce Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Obec Bernolákovo
42995-WYP Komunitné centrum - Boťany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.03.2021
10:00
Obec Boťany
Rekonštrukcia infraštruktúry v obci Breznica
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 09.03.2021
23:59
Obec Breznica
13879-WYP Vybudovanie kanalizácie v obci Budimír
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.03.2021
09:00
Obec Budimír
14234-WYP Domaňovce – Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Domaňovce
14843-WYP Stavebné práce pre projekt: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
23:59
Obec Družstevná pri Hornáde
Výstavba zberného dvora v obci Hencovce
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.03.2021
09:00
Obec Hencovce
Zobrazených: 351 - 375 / 610 Stránky:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25