Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Riešenie prechodov pre chodcov Roveň
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
09:00
Mesto Ružomberok
29235-WYP Nájomný bytový dom č. 2, ulica Plavisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
09:00
Mesto Ružomberok
29238-WYP Nájomný bytový dom č. 3, ulica Plavisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
09:00
Mesto Ružomberok
Výzva na dodanie kotla
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
12:00
Mesto Senec
Rekonštrukcia Domu smútku v Senici – spevnené plochy
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:30
Mesto Senica
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie pre realizáciu „Modernizácia amfiteátra Senica – 2. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
10:30
Mesto Senica
28564-WYP Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
09:00
Mesto Sereď
26122-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 02.07.2021
10:00
Mesto Sliač
Stavebný dozor pre stavbu „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
17.06.2021
23:59
Mesto Stará Ľubovňa
28273-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
Hlasovací, evidenčný, riadiaci a konferenčný systému pre zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Stropkov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.06.2021
12:00
Mesto Stropkov
Turisticko-informačné centrum Svidník
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
11:00
Mesto Svidník
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklistický chodník Svidník – Duplín
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Svidník
29135-WYP Decentralizácia zdroja tepla – I. a II.Etapa v HOSPITALE s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.06.2021
08:30
Mesto Šahy
Projektový manažment projektu Zhodnotenie BRKO v meste Štúrovo
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.06.2021
10:00
Mesto Štúrovo
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
10:00
Mesto Tisovec
29192-WNP Vybudovanie chodníkov- Nový cintorín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
13:00
Mesto Topoľčany
29233-WYT Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.07.2021
10:00
Mesto Tornaľa
28798-WYP Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.06.2021
09:00
Mesto Trnava
28569-WYP Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka, Staničenie 0.000-0.850 km
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
08:00
Mesto Turzovka
Oprava sociálnych zariadení na MŠ JUH
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
28707-WYP Vranov n. T. - Oprava chodníkov a komunikácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
28394-WYP ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.06.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
29008-WYP Vodozádržné opatrenia v meste Vysoké Tatry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
09:00
Mesto Vysoké Tatry
27823-MST Modernizácia učební v ZŠ Zvolen
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
10:00
Mesto Zvolen
Zobrazených: 351 - 375 / 829 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24