Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Autobusové prístrešky Michalová
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
11:00
Obec Michalová
1285-WYT MT vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
09:00
Obec Mníchova Lehota
4763-WYT MB-1-22-Triedený zber odpadov v obci Most pri Bratislave - technické vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
12:00
Obec Most pri Bratislave
Energetické úspory budovy materskej školy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Obec Mošovce
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Muránska Dlhá Lúka
1923-WYP ML-2-22_Rozšírenie kapacity zberného dvora v obci Mužla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
12:00
Obec Mužla
5132-WYP Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.02.2022
10:00
Obec Nacina Ves
1300-WYP Obecný úrad Nižný Klátov – Zvýšenie energetickej účinnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Nižný Klátov
2216-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu vrátane zatepľovania, Nová Bašta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Obec Nová Bašta
815-WYP „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Parchovany
3762-WYP Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
10:00
Obec Pernek
2218-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry obce Plešivec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
14:00
Obec Plešivec
5369-MSP Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Verejná súťaž
eZakazky 02.03.2022
10:00
Obec Pribeta
5140-WYP Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – obecný úrad č. 442 Rudina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Obec Rudina
728-WYP Bytový dom - 19 b.j. p.č.1840/1, 1840/26 5890/49 obec Skalité
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Skalité - Prevádzkáreň
2048-MST Obstaranie strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
15:00
Obec Sľažany
1528-WYP Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
23:59
Obec Sokoľ
1529-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Sučany
4248-WYP Obec Svätuš – obecný vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
13:00
Obec Svätuš
4748-WYP SVODÍN, celoobecná čistiareň odpadových vôd
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
10:00
Obec Svodín
1247-WYP Obytná zóna Sever
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Štvrtok na Ostrove
2998-WYP Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Tekovská Breznica
727-WYP Novostavba materskej školy v obci Toporec - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Obec Toporec
Podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti chodcov v obci Trenčianska Teplá
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
23:59
Obec Trenčianska Teplá
1781-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Údol
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
09:00
Obec Údol
Zobrazených: 351 - 375 / 630 Stránky:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24