Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
24053-WYS Vypracovanie účelového energetického auditu budov Mesta Banská Bystrica za účelom identifikácie opatrení realizovateľných prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.07.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28502-WYS Vypracovanie svetelno-technickej štúdie a PD rekonštrukcie verejného osvetlenia v majetku Mesta Banská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 15.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28003-WYP Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 17.06.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
28364-MSS Výstavba bytových domov – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 09.07.2021
09:00
Mesto Brezno
Izolácia futbalovej tribúny Pšurnovice
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Hliník nad Váhom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Rekonštrukcia terasy a oprava okapového systému - Dom smútku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Úprava a rozšírenie WORKOUT IHRISKA - KAPLNKA
Prieskum trhu pre určenie PHZ
18.06.2021
15:00
Mesto Bytča
Výstavba nového chodníka v meste Bytča, ul. Fraňa Kráľa, dlažba
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.06.2021
15:00
Mesto Bytča
28986-WYP Havarijná oprava miestnych komunikácií a chodníkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2021
10:00
Mesto Bytča
27664-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.06.2021
09:00
Mesto Čadca
Škola blízka životu – ZŠ Obrancov mieru 884-23, Detva – stavebné práce - opakované
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.06.2021
10:00
Mesto Detva
28988-WNP Parkoviská a chodníky Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
14/ME/2021 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.06.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
29222-WNP Multifunkčná športová plocha s prekrytím Hanušovce nad Topľou - 1.etapa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
12:00
Mesto Hanušovce nad Topľou
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
10:00
Mesto Holíč
Riadenie projektu – externé (geoterm)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
16:00
Mesto Hurbanovo
Rekonštrukcia sociálnych zariadení Materská škola Ilava, Medňanská 512
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Mesto Ilava
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mesto Kolárovo
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mesto Kolárovo
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – rekonštrukcia ulice Dolná
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mesto Kolárovo
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko na Brnenskom námestí, rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
12:00
Mesto Kolárovo
MŠ Hemerkova 26, Košice - výmena okien a dverí
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Mesto Košice
Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
08:00
Mesto Košice
28177-WYP Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2021
09:00
Mesto Krompachy
Zobrazených: 301 - 325 / 829 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22