Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19225-WNP Rekonštrukcia skladových plôch ES Šášovské Podhradie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19333-WYP Lesná cesta Priehrada – Hukava, odstránenie škôd po povodni
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19415-WNS Odchov 6-týždňových bažantov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19734-WNT Prívesný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19678-WNP Rekonštrukcia rodinného domu Králička
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19687-WNP Oprava oplotenia a Zubria zvernica – III. časť
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.06.2023
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18855-MST Nákup cisterny na tankovanie lietadiel
Verejná súťaž
UVO 10.07.2023
11:00
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
19403-MST Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Verejná súťaž
UVO 06.07.2023
11:00
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Z20234817 Opravy a údržba výcvikových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:19
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20234890 Zariadenie pre chladenie a mrazenie (chladnička, mraznička)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
12:53
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235114 Drevo, rezivo, OSB doska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
08:01
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235116 Prefabrikované konštrukcie, prístrešky a kryty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
08:01
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235221 Zariadenie pre manipuláciu s materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
11:14
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235261 Meradlá a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
08:32
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235313 Vybavenie stravovacích zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:12
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235320 Náterové farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
12:49
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235324 Káble, konektory a nabíjačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:58
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235371 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:08
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235385 Oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
11:11
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235411 Športové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:38
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235527 Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
14:43
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235529 Prostriedky a pomôcky na doplňovanie pohonných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:25
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235530 Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:28
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Modernizácia zdroja tepla na farme Kovarce
Prieskum trhu
09.06.2023
23:00
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Jarocká 86/2, 949 01 Nitra - Párovské Háje
Zobrazených: 301 - 325 / 1175 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22