Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kas. Kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní v b. č. 3 - realizácia prác
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Kubrá, b. č. 38 v TP - oprava poškodených konštrukcií v zmysle statického posudku
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, b.č. 99, 60 - prestavba ovládania el. most. žeriavov Uherský Brod 32t, Vihorlat Snina na diaľkové ovládanie
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, KaMC - oprava potrubia vzduchotechnickej jednotky a napustenie systému nemrznúcou zmesou
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, Delostrelecké kas., b. č. 35, Hala pre garážovanie - oprava betónovej vykladacej rampy
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Kasárne Obrancov mieru, budova č. 308 - výmena odpojovačov VN 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
22.03.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
7580-MST Nosný modulárny systém
Verejná súťaž
UVO 07.05.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
11337-MST Prostriedky na zabezpečenie hygieny, upratovania a čistiace autopotreby
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
12280-WYP Trebišov, kas. kpt. Nálepku - rekonštrukcia budovy č. 2 - elektroinštalácia a sociálne zariadenia - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.03.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
14787-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 12.04.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
13191-MUS Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR 2
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13192-MUT Nábytok pre rezort MPSVR SR 3
Užšia súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14174-WYP Stavebné práce pre projekt Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14477-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
11:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14548-MSS Centrálny informačný systém inšpektorátu práce s názvom „Safe Work“ (IS SAWO)
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13352-MSS Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zabezpečenie dodávky pitnej vody v bareloch pre potreby zariadenia MV SR, Stredisko personálnej registratúry v Nitrianskej Strede
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kategorizované a nekategorizované lieky a krvné náhrady
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Online podpora riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadiel LÚ MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Diagnostika, oprava, nastavenie a kalibrácia zariadenia MPS-30
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy - služby spojené so vzdelávaním
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov v rámci KR PZ a a OR PZ v Trenčíne a im podriadených útvarov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13229-MST Mobilné kontajnery
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14219-MST Evakuačný vertikálny špirálový rukáv
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14704-MST Dodávka mobilného pracoviska v rámci IS Evidence KEUNEO a softvéru na identifikáciu objektov alebo predmetov
Verejná súťaž
UVO 08.04.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 301 - 325 / 610 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22