Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022408 Združená dodávka zemného pynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2022
14:35
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022482 Vykonávanie technických kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok požiarno-technických zariadení EPS a HSP.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
14:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
58917-MSP „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
59319-MSP „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z202222 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - KAZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202232 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Malé plochy ALKOHOL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
08:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022529 Toaletný papier, skladané utierky ZZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
09:00
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
59882-MSP Národné tréningové centrum Košice
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
NTC Košice, a. s.
(Realizácia stavebných prác) Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.02.2022
14:00
Občianske združenie LIBETHA, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
3000-WYP Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad Ábelová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Obec Ábelová
60286-WYP Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
10:00
Obec Bačkov
EXTERIÉROVÉ VYBAVENIE AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 01.02.2022
15:00
Obec Bačkovík
60114-WYP Dostavba základnej školy v Bernolákove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bernolákovo
58892-MSS Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.02.2022
10:00
Obec Bernolákovo
2359-WYT D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bošáca
2361-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
10:00
Obec Bracovce
Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 – Autobusová zastávka pri bytových domoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Bzovík
2213-WYT Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Obec Čachtice
2215-WYP Zberný dvor Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Čachtice
497-WYP Prestavba budovy na Komunitné centrum v obci Drienov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
09:00
Obec Drienov
4709-WYP VODOVOD DRŽENICE.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 10.02.2022
10:00
Obec Drženice
495-WYP Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma (22)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:45
Obec Gemerská Poloma
4764-WYP NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
09:00
Obec Gerlachov
3761-WYP Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Holčíkovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.02.2022
10:00
Obec Holčíkovce
2343-WYT Teleskopický nakladač s príslušenstvom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Obec Holice
Zobrazených: 301 - 325 / 630 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22