Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
42293-MST Lieky pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
41534-MST Nákup potravín LUMEN 2021 II.
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
08:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Z202118103 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
13:00
Malacky, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Autobusová doprava – Zlatá čižma
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Občerstvenie – Štúrova Modra
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
41127-MUT Dodanie živých kvetov, umelých kvetov a dekoračného materiálu pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Užšia súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Z202118299 Hasičské a záchranné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118309 Pneumatiky, duše, vložky pre poľnohospodárske stroje, hospodárske stroje, vysokozdvižné vozíky, prípojné vozidlá a ostatné pneumatiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118352 Čerpadlá a kompresory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:38
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118404 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118442 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118443 Teplomery, hustomery, vlhkomery, váhy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118567 Železiarske výrobky a brusivá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118607 Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118610 Zváracie materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118625 Nádoby, obaly a obalový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
09:10
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118695 Zariadenie pre manipuláciu s materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
08:52
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118726 Tonery,cartrige,pásky do tlačiarní, faxov a kopírok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
13:49
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118732 Materiál na výrobu terčov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
14:18
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202118740 Ručné nástroje a príslušenstvo.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
09:15
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
42434-MST Varovný a vyrozumievací systém
Verejná súťaž
UVO 13.10.2021
12:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
42641-WYP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2021
12:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
42739-WYP MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42176-WYP Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
NÁMESTIE SLOBODY V BANSKEJ BYSTRICI
eZakazky 12.10.2021
15:00
Mesto Banská Bystrica
Zobrazených: 301 - 325 / 929 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22