Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2022495 Slepačie vajcia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
08:00
Močiar, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
Meranie tlaku na medzikružiach sond 3. stavby – spracovanie PD (Obhliadka miesta realizácie je povinná. Termín obhliadky 20.01.2022 o 10:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Exchange of Silica gel in technology UGS Gajary – báden - execution of the works
Obchodná verejná súťaž
18.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Práce pre elektroúdržbu
Obchodná verejná súťaž
10.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z2022407 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:20
Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
56-MST Nákup nových sypačov s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
208-MSS Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
223-MST Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku pre potreby NDS, a.s.
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5365-MSS Údržba a servis informačných vozíkov
Verejná súťaž
UVO 22.02.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5363-MST Sušiareň drevnej štiepky
Verejná súťaž
UVO 25.02.2022
09:00
Národné lesnícke centrum (NLC)
1522-MSS Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
08:00
Národné osvetové centrum
84-MST Laboratórny materiál a pomôcky_vlastné zdroje
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
85-MST Biologický materiál/Embryá_II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
527-MSS Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
941-MSS Manažment údajov pre Národné športové centrum
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národné športové centrum
59968-MST Analytický nástroj
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Národný bezpečnostný úrad
59970-MST Reagencie k plnoautomatickému hematologickému analyzátoru
Verejná súťaž
UVO 09.02.2022
10:00
Národný onkologický ústav
789-MST Ultrazvukové prístroje
Verejná súťaž
UVO 07.02.2022
09:00
Národný ústav detských chorôb
959-MST Ľudský fibrinogén
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
55-MST Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
13:00
Natur Products - Németh, s.r.o.
2043-MST Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
10:00
Nemocnica Poprad a. s.
1195-MST Nákup ovocia a zeleniny pre NsP v Bojniciach
Verejná súťaž
UVO 08.02.2022
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3595-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Z2022109 Umývanie, dezinfekcia rúk a pokožky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022309 Výrub drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
08:51
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 276 - 300 / 630 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21