Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia podláh v maštaliach pre chovné a mladé kone
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 01 Revúca
Závlahová nádrž Hladomer, stavebné úpravy - Výtokový objekt
Zákazka s nízkou hodnotou
01.07.2021
09:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Semenoles, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
Výrub náletových drevín v ochrannom pásme VN vedenia 110 kW č. V 250 PBČ: 398 - 429, 430 - 456, 467 - 468, 483 - 489, 491 - 493
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Fľaše na víno a korkove zátky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Chladiace boxy na zverinu
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
28475-MST Plastové pletivo, polypropylénový motúz a tieniace úplety
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202112256 Profylaktické prehliadky náhradných zdrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.06.2021
10:00
Lešť, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
29172-MST Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6
Verejná súťaž
eZakazky 07.07.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka veľkoplošných monitorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.06.2021
14:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202112178 Izolácia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
29019-WNT Lieky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
10:00
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
22/2020 Spotrebný materiál k podtlakovej terapii
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 16.06.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z202111984 Prepravný box pre veľké plemená psov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:00
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202111955 Multifunkčná šatka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:00
Liptovská Štiavnica, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
01/2021 Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.06.2021
15:00
Liptovské múzeum v Ružomberku
Z202112169 Periodická inšpekcia a skúšanie bezšvových oceľových fliaš na plyn s objemom do 20 litrov.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202112299 Vozík preväzový pojazdný do ambulancie.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
08:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202112148 stravne poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.06.2021
10:39
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112238 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
08:01
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Tlačoviny pre podujatie AMFO 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Autobusová doprava pre podujatie Cyrilometodské dni
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra
Z202112195 Kalibrácie meradiel na meranie elektr. a magn. veličín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:06
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202112386 Autopríslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:26
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Vykurovací systém
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 14.06.2021
09:00
MATADOR Industries, a. s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
28748-WYP Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.06.2021
11:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Zobrazených: 276 - 300 / 829 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21