Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20227423 Trofeje a športové poháre
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
14:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Inovácia výrobného procesu MD-MAX s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 21.07.2022
10:00
MD-MAX s. r. o., Robotnícka 4357, 017 01 Považská Bystrica
30901-WYP Rekonštrukcia mostného objektu ponad rieku Bebrava a prislúchajúcich úsekov chodníkov a cestnej komunikácie v Bánovciach nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - súťaž návrhov
Súťaž návrhov
11.07.2022
12:00
Mesto Bardejov
Akčný plán mesta Bardejov pre zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu klimatických zmien mesta Bardejov (Služby) pdf FUR000157_E.1_Navrh akcneho planu mesta Bardejov pre zmiernovanie a prisposobovanie sa zmene klimy
Zákazka s nízkou hodnotou
21.07.2022
23:59
Mesto Bardejov
29956-WYP Druhá etapa - realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
11:00
Mesto Bardejov
30857-WNP Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
10:00
Mesto Bardejov
29259-WYP Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Brezno
31024-WYP Mestské cyklotrasy –Ul. Boženy Němcovej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.07.2022
09:00
Mesto Brezno
30182-WNS Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
09:00
Mesto Bytča
30032-WYP Stavebná úprava okolia Mestského domu a ul. A. Hlinku I. v Čadci
eZakazky 12.07.2022
09:00
Mesto Čadca
Obnova IT infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
15:00
Mesto Dubnica nad Váhom
30618-MST Moderné technológie pre moderné mesto
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Parkovisko za DePressom v Galante
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Mesto Galanta
30883-WNP Parkovisko za DePressom v Galante
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mesto Galanta
30620-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
12:00
Mesto Hlohovec
29726-WYP Moderné technológie mesta Holíč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
08:00
Mesto Holíč
31025-WYP Rekonštrukcie, rozšírenia a opravy ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste Humenné v roku 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
09:00
Mesto Humenné
Oplotenie Materská škola Medňanská Ilava
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
12:00
Mesto Ilava
Nákup štvorkolky pre DHZ Iliavka
Zákazka s nízkou hodnotou
06.07.2022
12:00
Mesto Ilava
30885-WNS Zber, odvoz a likvidácia odpadu_opakované VO
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
23:59
Mesto Jelšava
28/ME/2022 "Ucelená oprava miestnych komunikácií"
eZakazky 06.07.2022
09:00
Mesto Komárno
29295-MSP Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Mesto Košice
29374-WYP Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
Mesto Košice
29382-WYP Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
12:00
Mesto Košice
Zobrazených: 276 - 300 / 916 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21