Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19384-MSS Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 29.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
19167-WYP Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.06.2023
12:00
Krajská prokuratúra Nitra
Z20235310 Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:00
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235318 Stavebno-udržiavací dohľad vojenskej železničnej vlečky 46. krídla Kuchyňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
19087-WNT Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
19176-MST Modernizácia KNsP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia
Verejná súťaž
UVO 27.06.2023
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
19602-WNT PVC vrecia na odpad
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z20235192 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
14.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 11/2023 (Frakcia 0 - 32 mm: 1 260 t; Frakcia 0 – 63 mm: 1 250 t; Frakcia 32 - 63 mm: 170 t; Frakcia 63 - 125 mm: 100 t)
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva)- časť A - výzva č. 53/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva) - časť A - výzva č. 51/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva) - časť E - výzva č. 52/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva) - časť E - výzva č. 50/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva) - časť E - výzva č. 49/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva) - časť E - výzva č. 48/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
17740-MST Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 14.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17737-MUP Služby mechanizačnými prostriedkami
Užšia súťaž
UVO 14.06.2023
11:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
17883-MST Značkovacie spreje pre lesníctvo
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18454-WYP Hájenka Dubovo a hájenka Kľačany, novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2023
13:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18553-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 – 2026 III kolo
Verejná súťaž
UVO 20.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
18961-WYS Zabezpečenie prevádzky IS WebLES na obdobie do doby predpokladaného ukončenia nadlimitnej verejnej súťaže, resp. do 31.01.2024
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19027-WNP Premiestnenie obchodného merania plynu v areáli RSLT Vranov nad Topľou, pracovisko Margecany
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19162-WNP Oprava lesnej cesty Brôtová penetračným makadamom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
19214-WNP Oprava lesnej cesty Bystrô Kozí Chrbát penetračným makadamom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zobrazených: 276 - 300 / 1176 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21