Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Z202118367 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
14:00
Kráľovský Chlmec, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202118280 Mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:03
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202118283 Hlboko zmrazené výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:15
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z202118744 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
11:30
Lehota, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118345 Kancelárske kreslá a nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202118519 Univerzálny žehliaci lis s obdĺžnikovým žehliacim stolom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
42140-MST Sušiareň reziva
Verejná súťaž
UVO 04.10.2021
09:00
Lesagro,s.r.o.
Oprava prehrádzky Žuhračka
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
Vypracovanie GP na pozemky vo vlastníctve štátu v k. ú. Liptovský Hrádok
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Liptovský Hrádok, J.Martinku 110, 033 11 Liptovský Hrádok
LC Nemecká - Piesočné (projektová dokumentácia)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 01 Revúca
LC Barlahov - povodňová škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
LC Morské oko - povodňová škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
LC Remetský potok - Povodňová škoda
Certifikovaná elektronická aukcia
20.09.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Vykonávanie geodetických prác na OZ Sobrance
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Nakládka, odoberanie, preprava a zhodnotenie odpadov z lesného hospodárstva z OZ Žarnovica - ES Žarnovica a ES Šášovské Podhradie
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
08:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 96681 Žarnovica
42198-WYP Chladiareň na uskladnenie diviny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
42269-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 05.10.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
42921-MST Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Verejná súťaž
UVO 12.10.2021
11:00
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Z202118096 Pravidelná ročná servisná prehliadka dieselagregát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118107 Nábytok (váľandy) - EKS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:05
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118559 Očkovacia látka na prevenciu proti besnote
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118563 Očkovacia látka proti žltej zimnici
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
13:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202118808 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Lontov, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 276 - 300 / 929 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21