Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12686-MST Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Mesto Lučenec
obob-2/1/20201 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
eZakazky 15.03.2021
09:00
Mesto Lučenec
14038-WYS Údržba pohrebísk a správa domov smútku na území Mesta Martin
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Mesto Martin
Realizácia výťahu v Starej radnici
Zákazka s nízkou hodnotou
09.03.2021
16:00
Mesto Pezinok
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Grinava - dažďová kanalizácia
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
23:59
Mesto Pezinok
14463-WNP Rekonštrukcia okien a dverí v objekte ZŠ F.E. Scherera Piešťany, pavilón C – 2. časť, časť pavilónu B, časť pavilónu E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
12:00
Mesto Piešťany
14865-WNP Verejné osvetlenie na ulici Helsinská, Jazerná, Lužná a Sihotská v Piešťanoch - realizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.04.2021
12:00
Mesto Piešťany
14392-MSS Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Prešov
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Mesto Prešov
14483-WYT Parkovacie automaty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.03.2021
09:00
Mesto Prešov
14944-WYP Prestavba a stavebné úpravy objektov A a B na Kolonke so zmenou účelu užívania na bytové domy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
09:00
Mesto Púchov
Servis, oprava , údržba a revízia plynových rozvodov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
10:00
Mesto Rožňava
11331-MST Zariadenie pre zberný dvor – Rožňava
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Mesto Rožňava
Komplexné odborné poradenstvo pri VO pre výber dodávateľa stavby Mestská plaváreň v Ružomberku
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.03.2021
10:00
Mesto Ružomberok
Zateplenie telocvične ZŠ Mlynská, Senec a úprava priestorov na rozcvičovňu
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Mesto Senec
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
11:00
Mesto Sládkovičovo
13713-WYP Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v meste Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.03.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
14943-WYP „Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska - VZDUCHOTECHNIKA A VYKUROVANIE“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
08:00
Mesto Spišská Nová Ves
Obnova parku pri Kalvárii - prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Zákazka s nízkou hodnotou
30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
Chemické ošetrenia Pagaštanov
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
17:00
Mesto Trnava
45331-WNS Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.03.2021
10:00
Mesto Trnava
13449-WYP MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.03.2021
09:00
Mesto Trnava
14370-WNT Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
09:00
Mesto Trnava
14527-WYS Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Mesto Trnava
Modernizácia zdroja tepla KC a Múzea v Turanoch s využitím OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Turany
Ťažba a približovanie kalamitného dreva a lesopestovateľská činnosť
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
23:59
Mesto Turany
Zobrazených: 276 - 300 / 666 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21