Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Z20226759 Nákup osobného automobilu pre Spoločný obecný úrad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
26/2022 Odberové vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu prístrojov
eZakazky 14.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
25/2022 Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 06.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z20226831 Veterinárne liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:00
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20227247 Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
13:06
Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
29779-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
11:15
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Z20226633 Servis a oprava klimatizačnej jednotky OLIMPIA Single
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226638 Lieky a špecifické liečivé prípravky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226732 Zariadenia a pomôcky na manipuláciu s materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
08:23
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226890 Zdravotnícky laboratórny kovový nábytok.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226925 Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.07.2022
11:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226951 Oleje a mazivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20227271 Prenájom dávkovačov pramenitej vody vrátane dodávky vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
11:30
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
30758-MST Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS III.
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
29788-MUT DNS Osobné ochranné pracovné prostriedky
Užšia súťaž
UVO 20.07.2022
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
29872-WNS Prenájom tlačiarní na 48 mesiacov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Z20226426 Laboratórny informačný systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20226832 káble, konektory a nabíjačky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227105 Kontrola hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:04
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227113 Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:17
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227233 Elektrolyt
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.07.2022
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227289 Kurz obrábania (sústruženia) kovov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
11:43
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227308 ND do motorových vysokozdvižných vozíkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20227312 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 251 - 275 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20