Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202112135 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Košiciach
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112182 Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.06.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112239 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112240 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112241 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112243 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112244 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112246 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112250 Chemikálie-Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112269 Pitný režim
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202112277 Náplne do zásobníkov a dávkovačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
27982-WYP Rekonštrukcia ineriéru budovy Krajskej prokuratúry Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
09:00
Krajská prokuratúra
28552-MST Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou klasických stravných poukážok, t.j. tlačených, v papierovej podobe ako cenina.
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
10:00
Krajský súd v Žiline
Szm/2021/3 Odberový systém
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.06.2021
12:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
27441-MST Spotrebný materiál a reagencie
Verejná súťaž
UVO 17.06.2021
09:00
Lambda Life a.s.
Z202111400 Teleskopický obušok ESP ExB-21H alebo ekvivalent s puzdrom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Stavebný dozor – Expedičný sklad Čierny Balog
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
09:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Oprava strechy na AB LS Jasov
Zákazka s nízkou hodnotou
23.06.2021
10:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Košice, Moyzesová 18, 042 39 Košice
Dodávka mulčovača a kosačky za UKT
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Výkon strážnej služby - areál OZLT Banská Bystrica 2021/2022
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Odstraňovanie povodňových škôd na LC Mičovec - zosuv, projekt (dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a obhliadka je nutná)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
09:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení na LS Hanušovce
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
OPRAVA STRECHY GARÁŽE, MES BARDEJOV
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Zobrazených: 251 - 275 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20