Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
05011/2021/DEKS Plnenie povinnosti oprávnenej osoby
Interný postup
eZakazky 19.03.2021
13:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Z20213833 Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
10:00
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
08/2021 Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
09/2021 Stavebné úpravy laboratórnej časti na oddelení laboratórnej medicíny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.03.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
13888-WYT Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Potraviny - "Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Potraviny - "Chlieb a pečivo"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Z20213963 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
11:00
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20214070 OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
14:15
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20214080 Multiúčelové vozidlo na údržbu komunikácií so zametacou nadstavbou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:00
Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
11321-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
14435-MST Mini pivovar
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
11:00
MALT - BJ s.r.o.
14649-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a laboratórny nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
14:00
Mesto Banská Bystrica
14659 MCT Hušták – Senica - projektová dokumentácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 23.03.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
14646-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Odborné učebne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
12:00
Mesto Banská Bystrica
14645-WYT Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – IKT
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 06.04.2021
09:00
Mesto Banská Bystrica
14301-WYP Novostavba Telocvičňa pre ZŠ a MŠ v Bojniciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.03.2021
10:00
Mesto Bojnice
Interreg – Youmobil – Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
23:59
Mesto Brezno
13382-WYP Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
09:00
Mesto Brezno
14256-WYP Rekonštrukcia športového areálu mesta Čadca.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
09:00
Mesto Čadca
13623-WYP Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov na letnom štadióne MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom Kubíne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
13:00
Mesto Dolný Kubín
14552-MST Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom, lokality – Centrum II., ul. Pod Hájom, ul. Partizánska
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
13:00
Mesto Dubnica nad Váhom
14675-WYS Zabezpečenie údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom za obdobie 2021-2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.03.2021
13:00
Mesto Dubnica nad Váhom
14273-WNP Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 31.03.2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
12:00
Mesto Hlohovec
Upratovacie a čistiace služby
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
11:00
Mesto Humenné
Zobrazených: 251 - 275 / 672 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20