Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235444 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235445 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235446 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235447 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
13:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235448 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20235480 Molekulové sitá 3A
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
18831-MSS Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 22.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
18832-MSS Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 22.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
18833-MSS Zdravotník 21. storočia - vzdelanosť na medzinárodnej úrovni - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 22.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
18837-MSS Tokajský inštitút - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 23.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
18838-MSS Ekologicky, inovatívne a inkluzívne – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 23.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
18841-MSS Komplexné vzdelávacie centrum regionálnej gastronómie a cestovného ruchu - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 23.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
19060-MSS Multifunkčné vzdelávacie centrum pre rozvoj regiónu – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
19384-MSS Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 29.06.2023
09:00
Košický samosprávny kraj
19167-WYP Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.06.2023
12:00
Krajská prokuratúra Nitra
Z20235310 Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:00
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z20235318 Stavebno-udržiavací dohľad vojenskej železničnej vlečky 46. krídla Kuchyňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
19087-WNT Potraviny 01.07. - 31.12.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
19176-MST Modernizácia KNsP Čadca prístrojové vybavenie pre oddelenia
Verejná súťaž
UVO 27.06.2023
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
19602-WNT PVC vrecia na odpad
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Z20235192 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Nákup náhradných dielov na nakladače JCB na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž
14.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 11/2023 (Frakcia 0 - 32 mm: 1 260 t; Frakcia 0 – 63 mm: 1 250 t; Frakcia 32 - 63 mm: 170 t; Frakcia 63 - 125 mm: 100 t)
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva)- časť A - výzva č. 53/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie); (v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva) - časť A - výzva č. 51/2023
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zobrazených: 251 - 275 / 1139 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20