Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118340 Majonézové šaláty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
11:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118496 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
10:10
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118498 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
13:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118499 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
11:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118504 Tabletový jednoplášťový transportný vozík s kapacitou 30 podnosov (3x10) na rozvoz porciovaných jedál, typ Abner TTV-E 3x10 resp. ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118505 Vrecia na odpad LDPE, sáčky LDPE (mikroténové sáčky)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118508 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118552 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
13:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118553 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118554 Náhradné diely na autobusy Sor - podvozok EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118555 Náhradné diely na Sor - elektro EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118556 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - klimatizácia Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118757 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
12:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118763 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118771 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118774 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118778 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118793 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
12:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118797 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118798 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118897 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - kúrenie Webasto
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
11:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202118898 Náhradné diely na autobusy Sor EBN - karoséria EBN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
12:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
40599-WYP Práce spojené s narušením zhutnených plôch a priľahlých súvisiacich plôch v priečnom a pozdĺžnom reze rýpadlom pre projekt č. 2 „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
40673-MSS Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách a priľahlých súvisiacich plochách na svahoch lesných pozemkov prispievajúcich k zachovaniu a obnove biodiverzity pre projekt č. 2
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
41763-MSS Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
Zobrazených: 251 - 275 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20