Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20214298 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214299 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
14:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214300 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - zasklenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214303 Náhradné diely na Sor NB12,NB18 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214308 Elisa kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.03.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214310 Náhradné diely na autobusy Solaris U 15 - elektro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214314 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - karoséria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
12:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214069 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
10:00
Košice, Košický, Slovenská republika
Z20214123 Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
08:00
Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
Z20214044 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
09:00
Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20213992 Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA NA VÝROBU PRAŽENEJ KÁVY A JEJ APLIKÁCIU DO RÔZNYCH TYPOV JEDNORÁZOVÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH OBALOV
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.03.2021
14:00
LANDIS SK, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
Z20214125 Kávovar
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
14621-WYT Nákup náhradných dielov pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.03.2021
10:00
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
14204-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
14603-MST Termoprádlo, súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13569-MST Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
13:00
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
05011/2021/DEKS Plnenie povinnosti oprávnenej osoby
Interný postup
eZakazky 19.03.2021
13:30
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Z20213833 Obstaranie stravných poukážok v papierovej forme
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
10:00
Levoča, Levoča, Prešovský, Slovenská republika
08/2021 Čistiace prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 12.03.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
09/2021 Stavebné úpravy laboratórnej časti na oddelení laboratórnej medicíny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.03.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
13888-WYT Digitálny mobilný pojazdný RTG prístroj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Potraviny - "Hydina, ryby, vajcia a mrazené výrobky"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.03.2021
14:30
LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša
Zobrazených: 226 - 250 / 666 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20