Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310219 Zdravotnícke batohy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202310431 Tlačiarenské služby a tlačivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202310258 Chladnička s mrazničkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310437 Didaktické pomôcky - tréningový očkovací pás
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:30
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310438 RT PCR komponenty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:35
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202310308 Vrecia na odpad - nezaťahovacie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:00
Košice - mestská časť Západ, Košice II, Košický, Slovenská republika
Z202310233 Analytické stanovenie nepolárnych extrahovateľných látok v infračervenom spektre vo vzorkách, na roky 2023-2025
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310332 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310333 Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310334 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310335 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310336 Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202310337 Náhradné diely na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:45
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
31880-WNT Kancelárske stoličky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
11:00
Krajský súd v Bratislave
31031-MSS Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a vostavbu budovy Krajského súdu v Nitre
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Krajský súd v Nitre
31869-WNS Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Krajský súd v Nitre
Z202310386 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
08:30
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310395 OSB dosky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:30
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z20239926 Soľ na posyp ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Z20239919 Opatrovateľské postele s hrazdou a hrazdičkou a antidekubitné matrace
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:00
Lehnice, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika
Z202310135 Výpočtová technika 4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
09:00
Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Nákup a dodávka elektrickej energie od 01.11.2023 do 31.12.2025 (celkový predpokladaný odber za všetky odberné miesta za 26 mesiacov je 19.956,00 MWh v zložení: a) vysoký tarif (VT): 6.839,33 MWh; b) nízky tarif (NT): 5.915,33 MWh; c) jednotarif (1T): 7.201,33 MWh)
Verejná súťaž
19.10.2023
10:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 76/2023
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
DNS_Geodetické služby
Dynamický nákupný systém
19.10.2023
10:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2023 – výzva č. 6/3266/DNS/2023
Dynamický nákupný systém
28.09.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zobrazených: 226 - 250 / 1027 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20