Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
47013-MSP Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
47857-WYP Rozvoj, prevádzka a údržba Metropolitnej optickej siete v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
48587-WNT Služobné uniformy pre príslušníkov MsP
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202214686 Drevné peletky fúkané, biele, smrekové, ENplus A1, bez obsahu kôry, 6mm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
14:36
Horná Lehota, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202214603 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:00
Horné Srnie, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Vypracovanie energetického auditu
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 09.12.2022
10:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
47785-WNT Ateliér dokumentárnej tvorby – Technické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 30.11.2022
11:30
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Ovocie, zelenina a zemiaky (12/2022 - 11/2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
09:00
Hotelová Akadémia - Žilina, Hlinská 31, 010 01 Žilina
47387-MST Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál
Verejná súťaž
UVO 05.12.2022
09:00
Hrhovské služby, s.r.o.
Prístroje na skúšky oderu a žmolkovania textílií
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Elektrické analytické váhy na stanovenie dĺžkovej hmotnosti
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Elektricky poháňané vijáky na priadzu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Zákrutomery
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Dodanie hokejovej výstroje a pomôcok
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
12:00
ICE DREAM Občianske združenie, Jarná 1163/1, 040 01 Košice - staré mesto
Nákup ľadohodín
Zákazka s nízkou hodnotou
30.11.2022
12:00
ICE DREAM Občianske združenie, Jarná 1163/1, 040 01 Košice - staré mesto
Čistička sóje
Prieskum trhu
07.12.2022
10:00
Ing. Ivan Kačur, Letná 1, 071 01 Michalovce
48100-MSS Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, exkrétov, vôd a zemín
Verejná súťaž
UVO 20.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
48440-WNS Technická pomoc a poradenstvo pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej prevádzky liniek TSÚ RAO - O1
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
48536-WNT Čistiace a osobné hygienické prostriedky pre rok 2023 (op. 1)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 02.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
48886-WNT Plyny technické (op.1)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom
Obchodná verejná súťaž
partnerska_dohoda 21.12.2022
10:00
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Z202214721 LED svietidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
09:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202214723 Sady náradia a zámok visiaci
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Postrekovač prispievajúci k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu
Prieskum trhu
05.12.2022
10:00
Jozef Jurašek, Teriakovce 10, 080 05 Teriakovce
SPR 1858/22 Dodávka elektrickej energie na rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.12.2022
10:00
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Zobrazených: 226 - 250 / 1032 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20