Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
3197-WYP Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
10:00
Mesto Martin
3198-WYP Prestrešenie ľadovej plochy v meste Medzilaborce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
10:00
Mesto Medzilaborce
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou - Výkon činnosti stavebného dozoru
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Zákazka v rámci DNS
21.02.2022
10:00
Mesto Nitra
67-WYP Cyklotrasa Nitra – Dražovce III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Nitra
1583-WYP Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
12:00
Mesto Nitra
3833-WYP Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
15:00
Mesto Nitra
4545-MUT Elektrická energia pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Užšia súťaž
UVO 21.02.2022
10:00
Mesto Nitra
4569-WYS Novostavba Multifunkčnej športovej haly a mostu + rekonštrukcia areálu kúpaliska v Novej Bani
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.02.2022
13:00
Mesto Nová Baňa
3765-WNP Rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2022
14:00
Mesto Poltár
498-WYP Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.01.2022
10:00
Mesto Poprad
4253-WNS Znalecké posudky 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
4254-WNS Geodetické služby 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
09:00
Mesto Prešov
4512-MSS Zber, preprava, uloženie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zberných nádob a vyložených biodergadovateľných sáčkov
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
11:00
Mesto Prievidza
5367-MSS Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 21.02.2022
10:00
Mesto Revúca
58859-WYP Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Mesto Revúca
Zvonica
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
10:00
Mesto Rožňava
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Mesto Rožňava
4747-WYS Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a prenájom 120 l zberových nádob
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.02.2022
09:00
Mesto Rožňava
3581-MST Zlepšenie technického vybavenia ZŠ v Ružomberku
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Mesto Ružomberok
Sabinov - rekonštrukcia chodníka G. Svobodu
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
14:00
Mesto Sabinov
Vypracovanie účelového energetického auditu budov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
15:00
Mesto Sečovce
210-MSS Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy v Senci
Verejná súťaž
UVO 31.01.2022
08:55
Mesto Senec
56452-WYP Centrum sociálnych služieb Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 14.02.2022
10:00
Mesto Sliač
Interiérové vybavenie v rámci projektu Revitalizácia historických monumentov Snina – Chust
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:00
Mesto Snina
Zobrazených: 201 - 225 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20