Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118803 Trojpec
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:00
Horné Srnie, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
42616-WYT Obstaranie IKT vybavenia pre HA Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
09:00
Hotelová akadémia
Pranie a žehlenie prádla
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Hotelová akadémia Košice
Školské keramické tabule
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
15:00
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
Z202118540 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2021
14:15
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
41777-MST Chemikálie a spotrebný materiál
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
10:00
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Z202118566 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
16:00
Chminianske Jakubovany, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
42137-MST Cement puzolánový
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42294-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov – VF, RACOM a TESLA
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
11:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42295-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov – THERMO, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS ( TNE ), NUVIA a S.E.A.
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42296-MSS Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov - CANBERRA PACKARD, BERTHOLD, RADOS, MIRION, BERGHOF, POL-EKO-APARATURA SP.J., BIOMETRIC, CARBOLITE
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42419-WYP Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42737-WYS Mikrobiologické analýzy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.09.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42752-MST Filtre vzduchové
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
43228-WNT Vrecia a fólie polyetylénové
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.09.2021
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
41504-MST CNC obrábacie centrum pre opracovanie z masívneho dreva a rôznych druhov materiálov: lepené lamelové drevo, preglejka, drevotrieska, MDF (VO3)
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
13:00
Ján Hegedűš - STOLÁRSTVO - HEGE
Inovatívne zariadenie pekárne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 23.09.2021
09:00
JEBO – CHLEBO spol. s.r.o., Veterná 13, 980 42 Rimavská Seč
Z202118244 Nové motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
13:00
Kamenná Poruba, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
42961-MST 5-osé CNC obrábacie centrum
Verejná súťaž
UVO 15.10.2021
09:00
Karpiš Nábytok, s. r. o.
Z202118678 IKT predmety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.09.2021
09:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118336 Združená dodávka zemného plynu pre rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:30
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118454 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
08:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118759 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:15
Košice - mestská časť Džungľa, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z202118376 Dodávkové motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2021
10:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202118455 Základné potraviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 201 - 225 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20