Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31870-WNP Zhotovenie prác – „CÚ BB – oprava vstupnej plochy"
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
31875-WNP Zhotovenie prác – „Čačín – oprava vrát oceľovej haly“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
31976-WNP Výmena vstupnej krídlovej brány v objekte KÚFS, Bajkalská 24, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
MRAZIAREŇ PLOSKÉ č.p. 169/105, 169/106, 169/110, 169/121, 169/128 (prestavba existujúcich skladov a mraziarne)
Prieskum trhu
29.09.2023
23:59
FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, 040 22 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
23292-MST Prezuvky
Verejná súťaž
UVO 02.10.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
29185-MSS Podpora, údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia informačného systému Zboru väzenskej a justičnej stráže
Verejná súťaž
UVO 04.10.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
29512-MST Špecializovaný hardvér - kiosky
Verejná súťaž
UVO 28.09.2023
23:59
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30627-WNT Spútavacie donucovacie prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
09:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
30248-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Minimalizačná sejačka
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
23:00
Granelam, Ostrov 249, 922 01 Ostrov
31944-WNP Gymnázium Štefánikova 219/4, Bytča - zelená extenzívna strecha objektu školy.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Gymnázium
32052-WNP Gymnázium Jozefa Lettricha Martin, Modernizácia vykurovania
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
09:00
Gymnázium Jozefa Lettricha
Výzva č. 40 - Kuchynská linka na mieru
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Výzva č. 14 - Elektrospotrebiče pre mestskú útulňu Hradská
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Výzva č. 39 - Interiérové zariadenie mestskej útulne Hradská
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
09:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
31472-WYS Komplexné ošetrenie stromov uličného stromoradia na Jarošovej a Vajnorskej ulici - k.ú. Bratislava - Nové Mesto
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2023
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
31881-WNT Nákup samozavlažovacích kvetináčov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.10.2023
09:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202310330 Monitor HP P34hc G4 WQHD 21Y56AA#ABB alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
10:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202310371 Oprava a údržba Modulárnych hál s nafuk. konštrukciou TMM, Stanov univer. TPSE,TPE a ich príslušenstva (olejový vykurovací automat REMKO ATK 25,mobilná klim. jednotka AC-M7(H) MK II,kompresor pre simultánne nafukovanie),Systém logistickej podpory s nafuk. konštrukciou TPSE,TPE,TMSE.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
15:20
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Fotovoltaická elektráreň (kompletná realizácia fotovoltaickej elektrárne s výkonom min. 62 500 W, na strechu budovy, menič hybridný, trojfázový, max. 50kW s batériami pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie s kapacitou min.180 000 W na uskladnenie elektriny, projektovej dokumentácie, administratívnych úkonov (vyjadrenie RDS, ODS na obci, FS), revízie dopravy a vykládky. Inštalácia na šikmú strechu, strešná krytina - tašky)
Prieskum trhu
03.10.2023
12:00
Hotel Bystrička s.r.o., Bystrička 152, 038 04 Bystrička
Z202310359 osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:00
Hronovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310195 Suché granulované krmivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:00
Hronsek, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310265 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
08:52
Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zlepšenie podmienok chovu zvierat Hybrav - stavebné práce a izolácie
Prieskum trhu
09.10.2023
10:00
Hybrav a.s., Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš
31936-WNS Konferencia Program Slovensko - október 2023
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zobrazených: 151 - 175 / 1026 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20