Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12140-MST ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12141-MST Germicídne žiariče
Verejná súťaž
UVO 10.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
12673-MST EKG prístroje
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13195-MST Infúzna technika
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13196-MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 15.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13197-MST Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13198-MST Operačná lampa
Verejná súťaž
UVO 12.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13224-MST Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13225-MST Umelá pľúcna ventilácia
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13346-MST Automatický dezinfektor na endoskopy
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13348-MST Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy
Verejná súťaž
UVO 17.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13477-MST Prístroj pre mimotelovú oxygenáciu krvi - ECMO
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13479-MST Bed side ABR analyzátor
Verejná súťaž
UVO 18.03.2021
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín
13901-MST RTG skiagrafický prístroj
Verejná súťaž
UVO 22.03.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
8427-WYT Inovatívne technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Falkor technology s.r.o.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
23:59
Falkor technology s.r.o.
2021/S 046-115572 SLA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ÚPRAVÁCH ISFS-SD
eZakazky 12.03.2021
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
9374-MST Dodávka gastrotechnológie
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Finerg International, s.r.o.
14207-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
14211-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 30.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Zabezpečovanie poskytovania stravovacích služieb pre príslušníkov a zamestnancov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava
14644-WYT Dodávka a montáž interiérového vybavenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
10:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
14620-WYP „REALIZÁCIA GEOTERMÁLNEHO VRTU GTC – 1 ČIŽATICE“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2021
10:00
GeoSurvey, s.r.o.
Oprava fasády objektu
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Gymnázium Karola Štúra, RR pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
Oprava strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Gymnázium Karola Štúra, RR pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre, Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
14535-WNP Oprava - výmena odkvapových žľabov a zvodov - zadná časť hlavnej budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.03.2021
10:00
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Zobrazených: 151 - 175 / 666 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20