Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
43267-MUT Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
Užšia súťaž
UVO 11.10.2021
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
Simultánne tlmočenie 14092021 10:00 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
11:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
42646-WYS Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.09.2021
10:00
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2022, n.o.
41972-WYP Prístavba pracoviska lineárneho urýchľovača Elekta Infinity, Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie FN Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
42962-MST Dodávka zemného plynu a elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 29.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
43060-MST Hydina a hydinové výrobky
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica Nitra
42466-MST Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
41538-MST Systém pre videomanagement operačných sál
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
41597-MST Laparoskopická zostava
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
42029-MST Anestetický prístroj – 2 ks
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
43270-MST Echokardiografický prístroj - 1 ks
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Toaletný papier, zásobník na toaletný papier
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
EIA posúdenie vplyvov
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka a montáž okien
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Servisný set k servoventilátoru Servo air vrátane prachového filtra, batérie, O2 senzora, expirač. kazety): 1 set
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Servis/oprava injektora + BTK , ND, práca, doprava
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava / Servis modulu monitora fyziologických funkcií Ultraview SL Model NO 9146, Serial NO 1496-047433, ND, doprava, práca
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Filter na mikroskop 532nm, pasívny kat. č. 8005.F3 kompatibilný s operačným systémom EVA : 1 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dacia Dokker alebo ekvivalent
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Servis / oprava sondy 6Tc – RS , s. n. 100167
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
40681-MST Operačný mikroskop
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
42135-MST Výpočtová technika
Verejná súťaž
UVO 27.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
42864-WYT Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
42911-WYT Videoprodukčné pracovisko
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.10.2021
10:00
FILMA, s.r.o.
Zobrazených: 151 - 175 / 929 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20