Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28419-WYP Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota - rekonštrukcia budovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
09:00
GEMERSKO-MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE
28350-MST Služobná rovnošata
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
28382-MST Nákup UAV zariadení a technického príslušenstva pre potreby realizácie vedecko-výskumného projektu
Verejná súťaž
UVO 29.06.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
28839-MSS Poskytovanie služieb výskumno-vývojovej platformy
Verejná súťaž
UVO 05.07.2021
09:00
GLOBESY, s.r.o.
Rekonštrukcia kuchyne
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
10:00
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
28797-WNP Výmena podlahovej krytiny
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
09:25
Gymnázium V. B. Nedožerského
29119-WNP Vybudovanie výťahu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.06.2021
09:00
Gymnázium V. B. Nedožerského
28917-WYS Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
10:00
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
15:00
HARMONIA Strážske
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
28842-MST Inovácia procesu výroby priemyselného náradia
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Hirjak - Hardwood, s.r.o.
27615-MSS Poskytovanie služieb dátového centra
Verejná súťaž
UVO 14.06.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
27806-MST Nákup komunálnej techniky 1 – 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
Verejná súťaž
UVO 18.06.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
27807-MST Nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
Verejná súťaž
UVO 18.06.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
28491-WYP Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
28742-WNT INFO kontajner mesta Bratislava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2021
11:00
Hlavné mesto SR Bratislava
28918-WYS Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29059-MSS Príprava plánov organizácie dopravy
Verejná súťaž
UVO 05.07.2021
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29090-WNT Dodanie dvoch signalizačných prívesov, softvéru na správu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
12:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29122-WYP Revitalizácia parku Žilinská v Bratislave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29205-WNT Nákup dizajnového rokovacieho nábytku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.06.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z202111925 Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202111928 Kurz poradcu ADR, Základný kurz vodičov na prepravu nebezpečných vecí ADR, rozšírenie na triedu 1 a cisterny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202112159 Vrtáky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
08:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202112253 zdvihák
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
08:50
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20