Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19229-WNT VAJCIA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
12:00
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
19267-WNT MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
14:00
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
18780-WNS COINTT 2023 Prenájom konferenčných priestorov a organizačno-technické zabezpečenie podujatia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
08:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
19207-WNT Nákup podlahy do rekonštruovaných priestorov – výstavnej a kreatívnej miestnosti
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dron s multispektrálnou kamerou a nabíjacou stanicou
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
23:59
CGC INNOVATION s.r.o., Nám. priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
Ožínač letorastov / Pruner of shoots
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
23:59
CGC INNOVATION s.r.o., Nám. priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
19314-WNT Dodávka a montáž pumptrackových dráh
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia
Z20235479 Cestné oceľové zvodidlá StalPro Rail hm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
12:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Dodávka elektrickej energie pre potreby Datacentra – 2023/2024 (počas obdobia od 01.07.2023 – 30.06.2024); (predpokladaný objem odberu 2 200 000 kWh)
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
09:00
DataCentrum, Cintorínska 2301/5, 811 08 Bratislava
Granulačná linka (dodanie technológie granulačná linka v počte 1 ks, ktorá pozostáva z: - dopravných technologických ciest pred granulačnou linkou; - granulačného lisu; - systému chladenia granúl)
Prieskum trhu
27.06.2023
10:00
De Heus s.r.o., Kendice 146, 082 01 Kendice
Z20235268 Umývanie osobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:30
Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
18577-MST Velmanáza alfa 10 mg prášok na infúzny roztok
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
19664-MST DIAGNOSTICKÉ SÚPRAVY/KITY PRE STANOVENIE AMINOKYSELÍN A ACYLKARNITÍNOV ZO SUCHEJ KVAPKY KRVI
Verejná súťaž
UVO 10.07.2023
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
19023-WNP DDaDSS Žiar nad Hronom – Príprava a ohrev TÚV pomocou solárneho systému – slnečnými kolektormi
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.06.2023
09:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19696-WNT Konvektomat s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
10:00
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
19777-MST Dodania mäsa a mäsových výrobkov pre DD Šaľa
Verejná súťaž
UVO 10.07.2023
09:00
Domov dôchodcov Šaľa
19686-WYT Kuchynské linky so zabudovaným príslušenstvom pre DSS Ladomerská Vieska
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.06.2023
09:00
Domov sociálnych služieb
19790-MSP Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Verejná súťaž
UVO 05.07.2023
09:00
Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS
Verejná súťaž
05.07.2023
09:00
Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec
Čistenie a nátery trakčných stožiarov v úsekoch 154, 1653 a 269
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup náhradných dielov pre električky EL02/2023
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
19665-MSS Zavedenie nových technologických riešení pre systém SlovRIS - modul RIS
Verejná súťaž
UVO 07.07.2023
09:00
Dopravný úrad
19794-MSS Informačný systém Operačného centra vnútrozemskej plavby
Verejná súťaž
UVO 10.07.2023
09:00
Dopravný úrad
Nákup CNC obrábacieho centra, upínacej techniky a kompresora
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 14.06.2023
12:00
DRAKOV s.r.o., Žakarovská 25, 056 01 Gelnica
Z20235452 Kosačka benzínová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 1141 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20