Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Ofsetové farby a laky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
09:00
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
29120-WNP Oprava – výmena nefunkčných osvetľovacích telies za úsporné - 1.-4. poschodie budovy DD1, 1.-4.poschodie budovy DD2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.06.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
28887-WNP Rekonštrukcia výťahov - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb - Juh
29220-WNP Oprava poškodeného stropu na schodisku 3. a 5. poschodie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb - Juh
28309-WNP MAĽOVANIE PRIESTOROV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.06.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
28445-WYP Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.07.2021
10:00
COM-therm, spol. s r.o.
Chemický filter a filtračné zariadenie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
12:00
Confal, a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Výrobné zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 18.06.2021
12:00
Confal, a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Z202112123 Cestné oceľové zvodidlá.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
08:15
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202110601 Zber, odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie komunálneho odpadu v meste na obdobie 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
11:00
Čierna nad Tisou, Trebišov, Košický, Slovenská republika
28167-MST Servoventilátor so závesným systémom
Verejná súťaž
UVO 21.06.2021
09:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
27443-MST Založenie štúdia na úpravu audiovizuálnych materiálov v spoločnosti Digipress, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 16.06.2021
10:00
Digipress, s.r.o.
I/8-VO-1-13/2021 Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Z20215836 Rolba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
08:37
Dolný Kubín, Dolný Kubín, Žilinský, Slovenská republika
3 Trvanlivé potraviny
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
11:30
Domov sociálnych služieb Méta
1 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
10:30
Domov sociálnych služieb Méta
2 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 15.06.2021
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
Obchodná verejná súťaž č. OVS 07/2021 - predaj ojazdených dopravných prostriedkov (Termín obhliadky vozidiel – v dňoch 03.06.2021 do 15.06.2021 medzi 09.00 a 12.00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
16.06.2021
12:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28166-MSS Nákup a pozáručný servis náhradných dielov Tarifno - Informačných systémov vo vozidlách MHD
Verejná súťaž
UVO 23.06.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Implementácia ekonomicko-informačného systému Helios Green/Nephrite
Prieskum trhu
24.06.2021
12:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28854-MST Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin
Verejná súťaž
UVO 06.07.2021
10:00
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Z202112284 Obrábacie stroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.06.2021
11:00
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202112213 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:30
Dubovany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
28873-MST Využitie potenciálu zhodnocovania odpadov na báze kaučuku v prostredí SR
Verejná súťaž
UVO 08.07.2021
09:00
ECO RUBBER s.r.o.
29092-WYP Zariadenie pre seniorov - edenis HETTEN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2021
08:30
edenis HETTEN
Zobrazených: 101 - 125 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20