Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118433 Kosenie verejnej zelene a starostlivosť o trávnaté plochy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202117932 Chladničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118480 Toner
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
09:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118489 Obnova hardvéru pre riadiaci systém a výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118491 Zaobstaranie výpočtovej techniky s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118493 Nákup licencií serverovej platformy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118494 Nákup klientskych licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118575 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:35
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118599 Počítačový spirometrický systém
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
11:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118746 Monitor Phillips, Osobný počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118747 Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118748 _Monitor+notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
13:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118749 Multifunkčná laserová farebná tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
14:30
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118815 Slúchadlá s mikrofónom, webkamera, monitor, držiak monitora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118120 Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
10:30
Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
42685-MST Združená dodávka elektrickej energie na rok 2022
Verejná súťaž
UVO 07.10.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody – merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Rozšírenie licencií FortiGate firewallov o (UTM) BUNDLE na 36 mesiacov
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202118707 Prenosné počítače
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:00
Bzovík, Krupina, Banskobystrický, Slovenská republika
39528-MSS Informačný systém Centra právnej pomoci
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 23.09.2021
10:00
Centrum Právnej Pomoci
Dodávka čerstvých pekárenských výrobkov a zákuskov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Centrum sociálnych služieb - SLNIEČKO, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica
15/21 Chlieb, čerstvé pečivo a zákusky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.09.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok
Prieskum trhu
27.09.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb, Pod Karpatmi Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
38203-MST Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.09.2021
10:00
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Zobrazených: 101 - 125 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20