Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29500-WYP Rekonštrukcia rozvodov vody, odpadu a hydraulické vyregulovanie vykurovania
eZakazky 07.07.2022
10:00
Domov pri kríži
4 Mrazená hydina, ryby, zelenina, mrazené výrobky - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:00
Domov sociálnych služieb Méta
6 Trvanlivé potraviny - opakovaná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:30
Domov sociálnych služieb Méta
1 Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - Aktualizácia rok 2021
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Domov sociálnych služieb Méta
5 Mlieko, mliečne výrobky, čerstvé vajcia - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
11:15
Domov sociálnych služieb Méta
28516-WYP Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28631-WYP Výmena brán- areály DPB, a.s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
08:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28787-MUT Náhranie diely OTOKAR
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
29582-MSS Opravy hnacích náprav ZF – trolejbusy + autobusy
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
30972-MSS Opravy prevodoviek -ZF
Verejná súťaž
UVO 28.07.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
28595-MSS Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
29583-MST Modernizácia dispečerského riadenia
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
29584-MST Elektronické zastávkové informačné panely
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
08:00
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
31026-WNT Vybavenie novej prevádzky Drienok s.r.o., registrovaný sociálny podnik.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
10:00
Drienok s. r. o.
Z20227272 Nákup CNC strojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:15
Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
test pp 04
Dynamický nákupný systém
eZakazky 09.12.2022
10:44
eBIZ a. s.
29370-WYP Rekonštrukcia objektu "ECOvčielka- materská škola pri EUBA"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Ekonomická univerzita v Bratislave
30465-WNS Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh na roky 2022 a 2023
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Nákup antidekubitárnych pomôcok_opakované vyhlásenie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
30603-MST Potraviny 2022_Hydina a hydinové výrobky
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
30621-MST Potraviny 2022_Vajcia slepačie
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
30754-MST Lieky v rozsahu RVO/2141/2022 Laxat.,Antidiab.(vrát.inzulínu),Cardiaca,Antiarrhythmica,Diuret.,Uterot.,Antiepilept.,Anticonvul.,Antiparikin.,Anxiolytica,Otorhinolar.,Expector.,Mucolytica,Antitussica
Verejná súťaž
UVO 01.08.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
30058-MSS Pranie bielizne
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rozšírenie existujúceho parkovacieho systému v areáli FNsP Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29754-MUT Anestetiká
Užšia súťaž
UVO 27.07.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 101 - 125 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20