Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023617 Spiatočné letenky VIE – BRU
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:30
Z2023620 Multifunkčné atramentové tlačiarne A4 pre firemné prostredie so spotrebným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:54
Z2023621 Prostriedky na čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
13:30
Z2023622 Multifunkčné atramentové tlačiarne A4 pre firemné prostredie so spotrebným materiálom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:11
Z2023623 LENOVO ThinkCentre M90s SFF (11D1003QCK), alebo rovnocenný ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
16:00
Z2023624 Mrazené pečivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
13:35
Z2023625 Tlač ročenky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
09:00
Z2023626 Rádioaktívny zdroj I 192 pre Microselectron
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:10
Z2023627 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
14:45
Z2023628 Notebook Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP kovový, alebo rovnocenný ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
15:16
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 Veľký Cetín
GPS – monitorovací systém I. (dodávka GPS – monitorovacieho systému vozidiel a strojov s monitorovaním pohybu strojov a jednotlivých pracovných činností v reálnom čase)
Prieskum trhu
07.02.2023
08:00
AGRIFOP, a.s. Stakčín, Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica
Samochodný postrekovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.02.2023
15:00
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s., Klátová Nová Ves 434, 958 44 Klátová Nová Ves
Postrekovač
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Náradie na predsejbové spracovanie pôdy
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Plošný mulčovač s vertikálnym uložením kladív
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove
Prieskum trhu
07.02.2023
17:00
AGRORENT, a.s., Družstevná 2, 946 51 Nesvady
3602 - WYP „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“
eZakazky 20.02.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z2023369 Lieky ATC skupiny J01 - ??Antiinfektíva na systémové použitie - časť 5.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023380 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
11:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023423 Osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
11:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023520 Pozáručný servis a pravidelná údržba CT zariadenia: Lightspeed VCT. St. vrátane dvoch pracovných staníc AW 4,7 HP Z440 OS 7.0
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023530 Vankomycín 1000mg
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2023
09:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20