Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116626 Textílie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.08.2021
09:00
Z202116629 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
14:00
Automatizovaná linka na výrobu kartónových obalo
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 02.08.2021
10:00
3PACK group Žilina, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
32896-WYP Detské jasle Komárno - výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života - Časť č. 1 „Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
15:00
A m a n t e, n. o.
AOS-300/24-88/2021 Ročné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrických zabezpečovacích systémov 2021 -2023
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-86/2021 Rekonštrukcia krytej plavárne
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 09.08.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-92/2021 Čistiace a leštiace výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
33114-MST Dodávka kŕmnych zmesí
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Babičkin dvor, a.s.
33115-MST Dodávka enzymatickej zmesi
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Babičkin dvor, a.s.
33124-MSS Dodávka výskumu enzymatickej zmesi
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
10:00
Babičkin dvor, a.s.
Z202115327 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
14:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116588 RTG žiarič pre zariadenie AXIOM Artis dFC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
34406-WYT Osobné ochranné pracovné prostriedky.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
34612-MSS Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov
Verejná súťaž
UVO 16.08.2021
09:00
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
31345-MUT Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov.
Užšia súťaž
UVO 02.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
33438-WNS Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.07.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
34450-WNT Dodanie kancelárskych potrieb pre Úrad BBSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
35629-MSS Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.
Verejná súťaž
UVO 06.09.2021
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z202116402 Motorová nafta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
11:00
Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Z202116360 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.08.2021
08:43
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116515 Združená dodávka elektriny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
09:45
Bešeňov, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116195 kit na izoláciu DNA-z dôvodu optimalizovaných protokolov a nákupu doplnkových chemikálií do už obstaraných kitov neakceptujeme evivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:04
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116599 PC zostava pre PGO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116601 výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 755 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20