Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
28813-MST Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 30.06.2021
11:00
AGROTECH SLOVAKIA s.r.o.
AOS-300/24-73/2021 Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2021/S 067-172728 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 22.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-70/2021 Úprava priestorv VZK500 - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 16.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-48/2021 Oprava komunikácií a spevnených plôch - I. etapa - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.06.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-71/2021 Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – III etapa
Výzva na predkladanie ponúk
eZakazky 29.06.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202111316 Zabezpečenie obslužných činností tepelno-technických zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.06.2021
09:00
Alekšince, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
27822-MST Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 12 m
Verejná súťaž
UVO 18.06.2021
09:00
ARRIVA Trnava, a.s.
28361-MST Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 8,5 m
Verejná súťaž
UVO 24.06.2021
09:00
ARRIVA Trnava, a.s.
27782-MST Náhradné diely na automobily IVECO
Verejná súťaž
UVO 18.06.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
27783-MUT Nákup systémov svetelných a zvukových výstražných zariadení
Užšia súťaž
UVO 22.06.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na automobily IVECO
Verejná súťaž
18.06.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
Z202111398 Diagnostické súpravy/kity pre stanovenie aminokyselín a acylkarnitínov zo suchej kvapky krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111517 zariadenia pre chladenie a mrazenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111554 práčky, sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202111555 práčky, sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112125 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Banskej Bystrici
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112132 LCD monitor s rozlíšením Full HD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112179 Infúzne roztoky - chlorid sodný
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112181 Infúzne roztoky - glukóza, hydrogenuhličitan sodný, Ringer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
13:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112184 Infúzne roztoky - chlorid sodný, water for injection, balansovaný roztok elektrolytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112187 Infúzne roztoky - mannitol in water, balansovaný roztok elektrolytov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
14:15
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112247 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112254 Podlahové krytiny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202112261 Cytokínový adsorbér, Hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2021
09:35
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 829 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20