Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20217259 Obstaranie licencií balíka Microsoft M365 GOV plán E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
13:00
Z20217501 Učebnice, Pracovné zošity základná škola
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
11:00
Z20217525 Vzácne plyny, doprava a prenájom oceľových tlakových fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
14:15
Z20217532 Vibračná vesta - prístroj na odhlienenie dýchacích ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:15
Z20217533 FastStart Essential DNA Green Master
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:30
Z20217534 Spotrebný materiál pre Hi-VNI vysokoprietokový ventilačný systém pre kyslíkovú terapiu novorodencov, detí a dospelých, sada
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:00
Z20217535 Obuv antistatická operačná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:45
Z20217536 Jedálne kupóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
13:27
Z20217537 Rebríky, pojazdné pracovné dielcové lešenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
13:35
Z20217538 Náhradné diely na autobusy Citelis - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
08:15
Z20217539 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:15
Z20217540 Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
12:15
Z20217543 Plastový riad na jedno použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:00
Z20217544 Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
Z20217545 Výstroj - Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
Z20217546 Zneškodnenie nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
Z20217548 Viacvtokový vodomer mokrobežný a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
14:45
Z20217549 Zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
08:00
Z20217550 Oceľové kartotéky a oceľové skrine
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:00
Z20217551 Oceľové kartotéky s dreveným dekórom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
09:00
Z20217552 Pranie a chemické čistenie bielizne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
08:00
AOS-300/24-22/2021 Revízie a servis výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 20.04.2021
15:09
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 12.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/24-23/2021 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 27.04.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodávka technológie pre výrobu betónu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 26.04.2021
15:00
ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, 075 01 Trebišov
Zobrazených: 1 - 25 / 720 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20