Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235352 Informačný systém evidencie publikačnej činnosti a ohlasov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:45
Z20235365 Výstroj- Pilotná výstroj - Základná výbava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:00
Z20235381 Výstroj- pilotná výstroj - doplnková výbava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
11:30
Z20235419 Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.06.2023
08:30
Z20235475 Reklamný a propagačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:45
Z20235508 Kancelársky papier bežný a špecializovaný papier na kancelárske, grafické a tlačiarenské účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
13:00
Z20235523 Prenájom sieťového multifunkčného zariadenia vrátane súvisiacich služieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.06.2023
13:00
Z20235555 Obálky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:00
Z20235557 Meracie prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
08:05
Z20235558 chladničky. strihací strojček,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:07
Z20235559 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Z20235560 Teplomery, hustomery, vlhkomery a váhy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:18
Z20235561 Dodávka elektrickej energie na rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Z20235562 Spotrebný materiál - sterilné ihly na jednorazové použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.06.2023
10:30
Z20235563 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
08:53
Z20235564 Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
08:59
Z20235565 Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
09:02
Z20235566 Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
09:05
Z20235567 Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
09:08
Z20235568 Laboratórne, diagnostické pomôcky a materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
09:00
Z20235569 Zberné nádoby na bioodpad 120 l.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Z20235570 Výstroj - Pilotná výstroj - Spodná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:45
Z20235571 Tlač vedeckej monografie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
09:55
Z20235572 Sanitárna technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Z20235574 Skartovačka papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:00
Zobrazených: 1 - 25 / 1148 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20