Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32090-MST Linka na spracovanie mäsa
Verejná súťaž
UVO 06.10.2020 3SC, s. r. o.
Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti ACCARDI EUROPE, s.r.o. - linka na rozbíjanie a triedenie vlašských orechov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.10.2020 ACCARDI EUROPE, s.r.o., Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
Inovácia a modernizácia procesu opráv vstrekovacích systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.09.2020 AD control, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva
AOS-300/23-118/2020 Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné konanie a realizáciu diela na rekonštrukciu budovy č. 25 – Krytá plaváreň
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-122/2020 Overenie fakturačných meradiel
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-115//1/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
eZakazky 08.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-117/2020 Rekonštrukcia budovy číslo 1 - Vstupný objekt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 07.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-115/2020 „Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 08.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-113/2020 Autobus na diaľkovú prepravu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 19.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-120/2020 Oprava plochých striech v areáli AOS - II. Etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-121/2020 Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 01.10.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
AOS-300/23-123/2020 „Služby spojené s profylaxiou systému, úpravou a aktualizáciou softvéru a hardvéru v prostredí špeciálneho systému Virtuálnej strelnice.“
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.09.2020 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
31882-MST Obstaranie výrobných technológií
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020 AMH METAL, s.r.o.
Inteligentné inovatívne technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.09.2020 ANAJ SLOVAKIA s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec
32637-MST Vytvorenie podmienok pre kreatívnu činnosť v oblasti originálnych výrobkov z dreva
Verejná súťaž
UVO 16.10.2020 Andrej Náčin NÁBYTOK
Kreslá s polohovateľným operadlom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2020 ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice
31883-MST CNC frézovacie, rezacie a vyvrtávacie centrum na výrobu dverových zárubní
Verejná súťaž
UVO 02.10.2020 ASSOPROGRESS s.r.o.
32088-MST Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 01.10.2020 AUTOGARÁŽ s. r. o.
31910-MST Rozvoj podnikania spoločnosti B & B autoslužby, s.r.o. a spolupráce so Strednou odbornou školou remesiel a služieb
Verejná súťaž
UVO 07.10.2020 B & B autoslužby, s.r.o.
31892-MSS Interaktívno-prezentačná online platforma na predaj reklamného priestoru s prvkami umelej inteligencie
Verejná súťaž
UVO 30.09.2020 Bactor & Wirney, s.r.o.
Z202022637 Ryby mrazené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2020 Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202022640 Sójové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2020 Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202022722 Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2020 Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202022836 Jednorazové papierové výrobky pre zdravotníctvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.09.2020 Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202023033 Lekárske rúška, povlaky, čiapky, návleky a operačné súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2020 Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 736 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20