Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2021530 Oleje a plastické mazivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2021
09:23
Z2021691 Striekačka injekčná bez ihly 1ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
12:14
Z2021694 Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné odevy a špeciálne doplnky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2021
09:00
Z2021696 Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná a bezpečnostná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Z2021697 RTG mobilný prístroj s C - ramenom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
08:00
Z2021699 Originálna valcová jednotka OKI 44968301
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
Z2021703 Tonerové a atramentové náplne originálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2021
09:00
706-MST Technologická linka na spracovanie mäsa
Verejná súťaž
UVO 08.02.2021
08:00
3SC, s. r. o.
2298-WYP Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni v Klčove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.02.2021
12:00
Alžbetin dom n.o. Klčov
45585-WYP Krupina-protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.01.2021
09:00
AQUA - team Slovakia s.r.o.
Obstaranie plnoautomatickej baliacej a paletizačnej linky na balenie regálových systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 25.01.2021
23:59
AR SHELVING, s.r.o., Hlinická cesta, 014 01 Bytča
1269-MST Motorové vozidlá - vyššia stredná trieda
Verejná súťaž
UVO 10.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
1937-WYS Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.02.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
1938-WYS Servis a údržba vysokokapacitného systému HYTRANS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2021
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Z2021338 Menu box a miska na polievku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.01.2021
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021533 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021534 Nákup mobilných telefónov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021557 Lieky ATC A16 -? Iné liečivá pre tráviaci trakt a metabolizmus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.01.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021560 OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021561 OOPP - respirátory FFP3 s výdychovým ventilom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021562 OOPP - respirátory FFP3 bez výdychového ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021564 OOPP - chirurgické rúška
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
14:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021621 Operačné súpravy - set na retenciu, set na fimózu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021627 Mobilný pacientsky stôl k RTG prístroju
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
08:50
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2021664 Liek ATC skupiny L01XC18 - Pembrolizumab
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.01.2021
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 504 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20