Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
35765-MSP ŽSR, Elektrifikácia a súvisiace rekonštrukcie na úseku trate Bánovce nad Ondavou - Humenné
Verejná súťaž
UVO 07.10.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Z202210600 Žiarovky a žiarivky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
08:11
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
41532-WNT Železiarsky tovar na opravu a údržbu objektov patriacich MČ Bratislava – Petržalka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
11:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Z202210187 železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2022
17:30
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202210265 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2022
12:40
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202210668 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
13:13
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
41732-MSS Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva – energetické exkurzie
Verejná súťaž
eZakazky 25.10.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
40565-MSS Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Žilinského samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
40478-WYP Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Harmonia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.09.2022
10:00
HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Z202210395 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
08:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210755 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2022
14:00
Bratislava - mestská časť Vajnory, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
41432-WNP Zvolen, kasárne SNP – vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2022
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
41533-WNT Zvislé dopravné značky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2022
10:00
COMORRA SERVIS
Z202210350 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.09.2022
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210667 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2022
13:07
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
41968-WNP Zriadenie kompenzačnej miestnosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2022
10:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na OS Zvolen
Zákazka s nízkou hodnotou
04.10.2022
10:00
Okresný súd Zvolen, J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
41686-WNP Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Zvolen
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.10.2022
10:00
Okresný súd Zvolen
41544-WNP Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Rimavská Sobota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2022
10:00
Okresný súd Rimavská Sobota
Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Prešov (Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa: 27.09.2022. o 09:00 hod. Miestnom stretnutia bude vrátnica verejného obstarávateľa. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 27.09.2022 do 08:00 hod. ohlásiť svoj záujem výlučne na adrese jozef.rakoci@justice.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.10.2022
09:30
Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov
Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Galanta ( Verejný obstarávateľ odporúča záujemom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ktorá sa uskutoční 04.10.2022 o 10:00 hod. Miesto stretnutia záujemcov bude pred hlavným vchodom Okresného súdu Galanta za prítomnosti kontaktnej osoby zabezpečujúcej obhliadku. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 03.10.2022 ohlásiť svoj záujem výlučne na adrese: erika.madaraszova1@justice.sk , sekretariat_os_ga@justice.sk )
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2022
10:00
Okresný súd Galanta, Mierové námestie č.1, 924 23 Galanta
41877-WNP Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Okresnom súde Galanta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.10.2022
10:00
Okresný súd Galanta
41171-WYP ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.10.2022
10:00
Obec Sekule
40599-WNS ZOS Narcisova - PD
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
09:00
Mesto Trnava
Zníženie energetickej náročnosti Slavia Production Systems a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 26.10.2022
10:00
Slavia Production Systems a.s., Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
Zobrazených: 1 - 25 / 1091 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20