Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
52192-MSP ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2
Verejná súťaž
UVO 15.12.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
18.12.2021
14:00
SOŠ technická Michalovce
19/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky pre CSS Horelica, Čadca - opakovaná zákazka
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 17.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
Z202123866 Železiarsky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.12.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z202124714 Z-z ručníky papierové skladané,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.12.2021
11:20
58235-MSP Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v správe Slovenskej správy ciest - 2. etapa
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Slovenská správa ciest
57330-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Dom dôchodcov - Bátorove Kosihy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2021
12:00
Obec Bátorove Kosihy
57097-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Nesvadoc
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2021
08:00
Mesto Nesvady
56445-WYP Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
13:00
Obec Mútne
56963-WYP Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2021
09:00
Obec Breza
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ na Vinohradskej ulici v Hlohovci
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.12.2021
11:00
Mesto Hlohovec
56728-MSS Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, 1. etapa ; Projekt náhradnej výsadby stromov
Verejná súťaž
UVO 14.12.2021
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Z202124040 Zvodidlá a smerové stĺpiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:45
Trenčiansky, Slovenská republika
Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
13:00
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1522, 962 12 Detva
57167-WYP Zníženie energetických nákladov MŠ nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
10:00
Mesto Bardejov
57517-WYP Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Partizánka Bánovce nad Bebravou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
09:00
Mesto Bánovce nad Bebravou
58255-WYP ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY TARNOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.12.2021
09:00
Obec Tarnov
57833-WYP Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.01.2022
10:00
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
258/2021/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 6
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 29.12.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
257/2021/ZPL Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 4
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.12.2021
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
57169-WYP Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.12.2021
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
57329-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy s materskou školou v obci Imeľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2021
10:00
Obec Imeľ
57952-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.12.2021
09:00
Mesto Trenčianske Teplice
57433-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Čachtice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.12.2021
10:00
Obec Čachtice
57230-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.12.2021
10:00
Obec Havaj
Zobrazených: 1 - 25 / 947 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20