Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti ANTAL s.r.o. (obstaranie poľnohospodárskych strojov, a to kompaktora, zametača, rotavátora, traktorového prívesu, ťahaného postrekovača, pluhu, plečky a sejačky)
15.12.2023
11:00
ANTAL s.r.o., Alexandra Pénteka 1955/76, 982 01 Tornaľa
38009 - WYP Zvýšenie kapacity MŠ Brezany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2023
09:00
Obec Brezany
38008 - WYP Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Rozhanovce – Pavilón E
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.12.2023
15:00
Obec Rozhanovce
37682 - WNP Zníženie svetelného znečistenia v obci Polomka2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
Obec Polomka
Zníženie energetickej náročnosti výroby spoločnosti Domäsko s.r.o. v Kežmarku (inštalácia zdroja chladenia, nových výparníkov a rozvodov chladiva pre chladenie, mrazenie a zmrazovanie výrobkov a sklady s príslušnými manipulačnými priestormi a inštalácia výmenníkov na využitie odpadového tepla)
Prieskum trhu
19.12.2023
09:00
Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
38574 - WYP Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – telocvičňa Základnej školy Snežnica 218
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.01.2024
10:00
Obec Snežnica
37873 - WNS Zníženie energetickej náročnosti historickej budovy DJZ a zlepšenie parametrov vnútorného prostredia – projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
08:00
Divadlo Jonáša Záborského
37340 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Slanci – 2.etapa, SO02 Materská škola - viacúčelová budova
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2023
10:00
Obec Slanec
38602 - WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Beckove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.01.2024
15:00
Obec Beckov
36417 - MSS Zneškodňovanie komunálnych odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 11.12.2023
09:00
Mesto Čadca
36626 - WYS Zneškodňovanie komunálneho odpadu skládkovaním
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.12.2023
08:00
Verejnoprospešné služby
37945 - MSS Zmluvný servis a prevádzková podpora pre zariadenie iCT
Verejná súťaž
UVO 09.01.2024
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zlepšenie podmienok chovu ošípaných – NH FARMA s.r.o.
30.12.2025
00:00
NH farma s.r.o., Mostová 209, 925 07 Mostová
Z202314190 Zimná bezpečnostná obuv S3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
38384 - MSS Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a vostavbu budovy Krajského súdu v Nitre
Verejná súťaž
UVO 17.01.2024
10:00
Krajský súd
36496 - MSS Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a nadstavbu budovy Okresného súdu Humenné
Verejná súťaž
UVO 13.12.2023
08:00
Okresný súd Humenné
38092 - WNT ZEMIAKY, OVOCIE, ZELENINA A SÚVISIACE PRODUKTY
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
Z202314084 Zemiaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2023
08:00
Krompachy, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Zelenina, zemiaky, ovocie, orechy a bylinky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
Dynamický nákupný systém
18.12.2023
23:59
Mesto Košice
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Polianska 4, Košice a ŠJ MŠ Kovaľská 12/A, Košice-Poľov
Dynamický nákupný systém
19.12.2023
22:59
Mesto Košice
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Lidické námestie 18
Dynamický nákupný systém
18.12.2023
08:00
Mesto Košice
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Dynamický nákupný systém
18.12.2023
08:00
Mesto Košice
Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Dynamický nákupný systém
15.12.2023
09:00
Mesto Košice
Z202314030 Zdvíhacie a viazacie prostriedky I
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:00
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
37233 - WYP ZDS, Prevádzková budova - hygienické zariadenie - dokončujúce stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2023
13:00
Obec Pečeňady
Zobrazených: 1 - 25 / 988 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20