Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023430 Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (O 60 mm)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
09:00
Nitriansky, Slovenská republika
Z2023585 Z-z ručníky papierové skladané
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
14:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
1008-WYP Zvyšovanie kapacít MŠ – Stavebné úpravy objektu bývalých DJ a rekonštrukcia jedálne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2023
10:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
ZVÝŠENIE ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FNSP ŽILINA
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
51100-MST Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Pruské
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
09:00
Obec Pruské
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
Verejná súťaž
21.02.2023
09:00
Mesto Trnava
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Mesto Nová Dubnica
380-WYP Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov
eZakazky 20.02.2023
10:00
Obec Dulov
Zvýšenie energetickej účinnosti v budove MŠ+ZŠ v obci Poruba pod Vihorlatom (predbežné ponuky)
Výzva na predkladanie ponúk
17.02.2023
10:00
Obec Poruba pod Vihorlatom
Zvýšenie energetickej účinnosti MATERSKÁ ŠKOLA GAJARY
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Obec Gajary
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Obec Moravský Svätý Ján
Zmena dokončenej stavby FNsP Žilina, ERCP pracovisko na odd. Gastroenterológie stavebnou úpravou
Verejná súťaž
09.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
989-WYP Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokov Nemocničná ul. a Družstevná ul.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.02.2023
09:00
Mesto Humenné
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha" (naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny)
Verejná súťaž
16.03.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zdravotnícke pomôcky na inkontinenciu - jednorazové plienkové nohavičky a pôrodnické vložky (Typ zmluvy: Rámcová kúpna zmluva. Trvanie zmluvy: 12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
12:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava
Zberače a ich časti
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zariadenie na výrobu špízov / Skewering machine
Prieskum trhu
06.02.2023
10:00
EU Poultry s.r.o., Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
AGRICORN s.r.o., Za humnami 510/1, 951 05 Veľký Cetín
Z2023508 Zakúpenie licencií Atlassian Confuence pre uživateľov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2023
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.02.2023
09:00
Mesto Nitra
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2023
11:00
Obec Špačince
51117-MSP Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA
Verejná súťaž
UVO 21.02.2023
10:00
Slovenská správa ciest
51305-MSP Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu
Verejná súťaž
UVO 07.02.2023
10:00
Slovenská správa ciest
Z2023414 Zabezpečenie upratovacích služieb prevádzkových priestorov DPMK, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2023375 Zabezpečenie upratovacích služieb administratívnych priestorov DPMK, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 479 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20