Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Žilina, areál KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektov - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2021
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18396-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Včelince
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.04.2021
10:00
Obec Včelince
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK spol. s.r.o. - 4-OSÉ CNC MERACIE ZARIADENIE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.05.2021
14:00
DIN - TECHNIK spol., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Z20217459 Zvukové, obrazové prostriedky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.04.2021
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z20217161 Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.04.2021
09:45
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
16972-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Sečovská Polianka
16973-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu v obci Raslavice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Raslavice
16971-WYP Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.04.2021
10:00
Obec Sačurov
16804-WYP Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.04.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu č. 26
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.04.2021
13:30
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
17387-WYP Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Domaňovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.04.2021
09:00
Obec Domaňovce
18315-WYP Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Plášťovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.04.2021
10:00
Obec Plášťovce
18584-WYP Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Zlatníky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.05.2021
15:00
Obec Zlatníky
AOS-300/24-18/2021 Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 12.05.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17358-MST Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 14.05.2021
09:00
STAVMEX Komjatice, s.r.o.
17051-MST Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
Verejná súťaž
UVO 28.04.2021
10:00
CSM Industry s.r.o.
16272-MSS Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
Verejná súťaž
UVO 20.04.2021
10:00
Mesto Pezinok
16275-MSS Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025)
Verejná súťaž
UVO 20.04.2021
11:00
Mesto Pezinok
16274-MSS Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
Verejná súťaž
UVO 20.04.2021
08:30
Mesto Malacky
16273-MSS Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)
Verejná súťaž
UVO 20.04.2021
09:00
Mesto Pezinok
Z20217546 Zneškodnenie nebezpečných odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.04.2021
15:00
17963-WYP Zlepšenie vzdelávacej inf. v SOŠ agropotrav. a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revitalizácia hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.04.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
18214-WYT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222_nová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.04.2021
09:00
Obec Kurima
18259-WYT Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.05.2021
10:00
Obec Šarišské Jastrabie
16659-WYP Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.04.2021
10:00
Mesto Topoľčany
Zobrazených: 1 - 25 / 717 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20