Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
19892-WNT Železiarsky, vodoinštalačný, elektroinštalačný a maliarsky materiál
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.06.2023
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Z20235043 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
08:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235466 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235502 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
17138-WYP Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie, III. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.06.2023
06:00
Mesto Michalovce
19890-WNS Zvýšenie úrovne KB v meste DnV_Bezpečnostný monitoring II.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.06.2023
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
19163-WNS Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok - dokumentačná časť
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
10:00
Mesto Ružomberok
19206-WNS Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Ružomberok - technická časť
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
10:00
Mesto Ružomberok
18262-MST Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti NsM Centrálne úložisko
Verejná súťaž
UVO 23.06.2023
08:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
19795-MSS Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
Verejná súťaž
UVO 04.07.2023
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvýšenie kvality produkcie Radovan Čičko – Regnum (dodávka traktora s orezávacou lištou)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.06.2023
23:59
Radovan Čičko-Regnum,1.mája 819/20, 900 01 Modra
Zvýšenie kvality produkcie Radovan Čičko – Regnum (dodávka prihnojovacieho zariadenia)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.06.2023
23:59
Radovan Čičko-Regnum,1.mája 819/20, 900 01 Modra
19701-WYP Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.07.2023
12:00
Mesto Hlohovec
19369-WNT Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu na zbernom dvore Imeľ – Strojno-technologické vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
09:45
Obec Imeľ
19745-WYP ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 29.06.2023
10:00
Obec Kostolná pri Dunaji
18786-WYP Zvýšenie kapacity materskej školy v Obci Dolná Strehová výstavbou nového objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2023
10:00
Obec Dolná Strehová
18968-WYP Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Gogoľova v Topoľčanoch
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.06.2023
10:00
Mesto Topoľčany
19264-WNT Zväzok drôt, zväzok drôt pásik s dopravou SK 161 AU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z20235240 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20235451 Zváracie zariadenia, materiál a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:46
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20235563 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
08:53
19491-WNP ZŠ Hollého – vybudovanie oplotenia od Ul. 17. novembra
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
09:00
Mesto Topoľčany
19884-WNP Zriadenie výdajne stravy a jedálne - Tomášikova 4, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 23.06.2023
16:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Z20235474 Zobrazovací softvér pre CT prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:05
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
19298-WNP Zníženie energetickej náročnosti objektu KD a OU Sedliacka Dubová
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
12:00
Obec Sedliacka Dubová
Zobrazených: 1 - 25 / 1183 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20