Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20224934 Žiarič germicídny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
15:22
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20224921 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2022
11:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20225168 Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače na mydlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.05.2022
09:30
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
26851-WYT Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2022
09:00
Obec Ľubotín
24805-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
24804-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
Zverejnenie VOS nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota - budovy ZŠ M. Tompu Auxtov dom s.č. 748 na Ul. Šrobárovej v Rim. Sobote
Obchodná verejná súťaž
03.06.2022
23:59
Mesto Rimavská Sobota
Zverejnenie VOS na nehnuteľný majetok mesta Rimavská Sobota_ budovy s.č. 78 v Bakte, k.ú. Bakta
Obchodná verejná súťaž
03.06.2022
23:59
Mesto Rimavská Sobota
26733-MST Zodolnená cisternová automobilová striekačka
Verejná súťaž
UVO 09.06.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zníženie energickej náročnosti spoločnosti REPRO
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 27.05.2022
10:00
REPRO SERVIS s. r. o., Brezová 36, 052 01 Spišská Nová Ves
27244-WYP Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie 1
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2022
10:00
Obec Sačurov
Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy a kultúrneho domu v obci Ochtiná
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
14:00
Obec Ochtiná
26809-WNP Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy a kultúrneho domu v obci Ochtiná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2022
14:00
Obec Ochtiná
26206-WNP Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Machulince
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.05.2022
12:00
Obec Machulince
27287-WYP Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno – správnej budovy LÚKY
eZakazky 09.06.2022
10:00
Obec Lúky
27293-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2022
09:00
Mesto Spišské Podhradie
25782-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Z20224872 Zneškodnenie odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
08:39
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
18186-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov - stavba
Verejná súťaž
eZakazky 31.05.2022
10:00
Stredná priemyselná škola strojnícka
27074-WYP Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Humenné – regenerácia vnútroblokových sídliskových priestorov mesta s uplatnením princípov tvorby a ochrany zelene
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.06.2022
09:00
Mesto Humenné
27160-WNP Zimný štadión-oprava šatne kabína č.14,15
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.05.2022
13:00
Mesto Topoľčany
23616-MST Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 09.06.2022
09:00
Mesto Lučenec
Zemiaky, čerstvá zelenina, ovocie, strukoviny pre školskú jedáleň
Zákazka s nízkou hodnotou
20.06.2022
12:00
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
Z20224984 Zemiaky skoré
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
11:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
25807-WYP Zelená obec - Družstevná pri Hornáde
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2022
12:00
Obec Družstevná pri Hornáde
Zobrazených: 1 - 25 / 927 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20