Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33782-MSP ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2
Verejná súťaž
UVO 30.08.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky
35663-MSP ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava - Vrakuňa
Verejná súťaž
UVO 17.09.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky
31998-WYP Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 54 - telocvičňa - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Z202116388 Žiarovky a žiarivky, svietidlá, osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
13:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
32168-MSP Želiezovce – dobudovanie kanalizačnej siete
Verejná súťaž
UVO 11.08.2021
10:00
Mesto Želiezovce
Z202116361 Železiarske výrobky a brusivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
11:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
36691-MST Zvislé dopravné značky vrátane príslušenstva
Verejná súťaž
UVO 24.08.2021
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202116589 Zváracie zariadenia a príslušentvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
10:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202116205 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
13:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202116210 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.07.2021
16:37
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202116464 Zváracie zariadenia a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.07.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
34448-WYP Zosilnenie povrchu ciest III. triedy v regióne Orava: "SO1 Zosilnenie povrchu cesty III/2258 v k.ú. Istebné, SO2 Zosilnenie povrchu vybraných úsekov cesty III/2301 v k.ú. Zuberec"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
10:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
31373-WYP Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade v obci Čirč
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.08.2021
10:00
Obec Čirč
33772-WYP Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.08.2021
09:00
Žilinský samosprávny kraj
34802-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy-Poliklinika Sliač
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
34180-WYP Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva UVN SNP Ružomberok-FN
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2021
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
31343-MSS Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Verejná súťaž
UVO 06.08.2021
09:00
Mesto Nová Dubnica
Z202116350 Zneškodnenie nebezpečných odpadov - PHM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.07.2021
09:00
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
32785-MSP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Verejná súťaž
eZakazky 25.08.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
34284-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 27.08.2021
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce
31066-MSP Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
Verejná súťaž
UVO 03.08.2021
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zimná záhrada, multifunkčný priestor - rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD
Zákazka s nízkou hodnotou
03.08.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Zimná údržba asfaltových miestnych komunikácií
Zákazka s nízkou hodnotou
29.07.2021
13:00
Mesto Krupina
HR-VPP-176-21 Zhotovenie stavby: Nové Mesto nad Váhom, rekonštrukcia príjazdovej cesty do areálu
Výzva na predkladanie ponúk
spp 29.07.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
36668-WNS Zhotovenie murálnej maľby na objekte bývalej jedálne Strednej odbornej školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.08.2021
10:20
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
Zobrazených: 1 - 25 / 758 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20