Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
06/21 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.03.2021
11:00
Centrum sociálnych služieb Horelica
14565-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
18:00
Obec Oponice
Z20214129 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
09:00
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla športového centra v meste Veľký Šariš využitím aerotermálnej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.03.2021
10:00
Mesto Veľký Šariš
Zníženie energetickej náročnosti výrobných hál spol. TOMARK, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.03.2021
14:00
TOMARK, s.r.o., Strojnícka 5, 080 01 Prešov
Zníženie energetickej náročnosti v podniku ELASTIK, spol. s r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 17.03.2021
10:00
ELASTIK, spol. s r.o., Šelpice 252, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky administratívnej budovy podniku PRP, s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.03.2021
23:59
PRP, s.r.o., Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce
14403-MSP Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu blok H, Žilinskej univerzity v Žiline
Verejná súťaž
UVO 31.03.2021
10:00
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
14526-WYP Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.04.2021
10:00
Obec Lesenice
13588-WYP Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec s využitím OZE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
15:00
Obec Vechec
13847-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 12.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
13490-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 09.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
14439-WYP Zlepšenie vzdelávacej infraštruk.v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revital. hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferen. centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 19.03.2021
09:00
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
10:00
Obec Vyšný Žipov
12698-WYP Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
12686-MST Zhodnotenie biologicky rozložitel'ného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec
Verejná súťaž
UVO 09.03.2021
10:00
Mesto Lučenec
Z20214163 zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.03.2021
13:36
Hubina, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z20214315 Zdravotnícky respirátor FFP2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
09:56
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20214319 Zdravotnícke vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.03.2021
13:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20213992 Zdravotnícke jednorazové vyšetrovacie rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.03.2021
10:00
Kremnica, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Zateplenie telocvične ZŠ Mlynská, Senec a úprava priestorov na rozcvičovňu
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
10:00
Mesto Senec
13381-WYP Zariadenie sociálnych služieb Turzovka
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
10:00
Mesto Turzovka
11331-MST Zariadenie pre zberný dvor – Rožňava
Verejná súťaž
UVO 19.03.2021
09:00
Mesto Rožňava
14440-WYP Zariadenie pre seniorov v obci Víťaz
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.03.2021
09:00
Obec Víťaz
13453-WYP Zariadenie pre seniorov Spišský Hrhov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 22.03.2021
10:00
Obec Spišský Hrhov
Zobrazených: 1 - 25 / 666 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20