Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
41812-WNP Rozšírenie kanalizačnej siete - Vetva F
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
12:00
Obec Žiar
41801-WYP Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu a rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ a úpravy areálu MŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2022
12:00
Obec Lehnice
Z202211111 Rozšírenie kapacity storage
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
13:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210880 Rozvodnica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.10.2022
15:00
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
42126-WYS Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR
eZakazky 14.10.2022
10:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Z202211228 Ručné náradie s pohonom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202210931 Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
08:43
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z202211113 Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202211387 Ručné náradie s pohonom a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:39
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202210859 Ručné nástroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.10.2022
13:00
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Z202211013 Ručné nástroje a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
08:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
16/2022-VO Rukavice vyšetrovacie nesterilné
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.10.2022
09:30
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Rúry z materiálu PE100-RC pre potreby údržby (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: veronika.dibdiakova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
14.10.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z202210961 Ryhovací a perforovací stroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.10.2022
08:15
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Samochodná kosačka
Prieskum trhu
10.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Samochodný postrekovač
Prieskum trhu
11.10.2022
09:00
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec
Z202211081 Satelitné súpravy a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
08:44
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202211410 Server – Domain controler a licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
15:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Servis a kalibrácia prístrojov Dräger X-am 7000, Dräger X-act 5000, Dräger X-am 5000 - 2 ks s výmenou spotrebného materiálu
Zákazka s nízkou hodnotou
13.10.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
42356-WYS Servis a opravy vozidiel továrenskej značky Mercedes
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.10.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
42278-MRS Servis automatizovaného systému dispečerského riadenia PCI
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 03.11.2022
11:00
Západoslovenská distribučná, a.s.
42563-WNS Servis cestnej svetelnej signaizácie - na časti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2022
10:00
Slovenská správa ciest
Z202210763 Servis motorových vozidiel , štvorkoliek a prívesných vozíkov (1)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
42730-WYP Servis okien a tieniacej techniky v budove MPSVR SR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Z202211179 Servisná prehliadka laboratórneho zariadenia Termocykler Gene Amp PCR System 9700
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 776 - 800 / 1093 Stránky:  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41