Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14 DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
17885-MSS Dobšiná – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom
Verejná súťaž
UVO 12.06.2023
13:00
Mesto Dobšiná
19777-MST Dodania mäsa a mäsových výrobkov pre DD Šaľa
Verejná súťaž
UVO 10.07.2023
09:00
Domov dôchodcov Šaľa
19594-WNS Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
10:30
Okresný súd Trnava
19243-WYT Dodanie a montáž ozvučenia, osvetlenia a kamerového vybavenia v rámci projektu "Modernizácia divadelných sál"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.06.2023
09:00
Bábkové divadlo v Košiciach
Z20235535 dodanie čistiacich prostriedkov, čistiacich potrieb a toaletného papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
13:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
19357-WNS Dodanie družicových snímok pre výkon kontroly metódou diaľkového prieskumu Zeme ( satelitné scény DPZ )
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
17449-MST Dodanie Hardweru, Software a podpory pre potreby zálohovania dát pre obchodno - ekonomický dispečing
Verejná súťaž
UVO 16.06.2023
23:59
Železnice Slovenskej republiky
Dodanie kancelárskeho nábytku - Výzva č.35
Dynamický nákupný systém
29.06.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Z20235374 Dodávka a inštalácia ESET PROTECT Enterprise On-Prem riešenia pre Fakultnú nemocnicu Nitra vrátane Enterprise servisnej podpory na 24 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:10
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Dodávka a montáž automatického stroja na odoberanie kvasenej kapusty z nádoby
Prieskum trhu
19.06.2023
16:00
Mária Hájasová - H+H KVASIAREŇ, Hadovská cesta 1, 945 01 Komárno
Dodávka a montáž automatického zariadenia na transport rezanej kapusty do suda
Prieskum trhu
19.06.2023
16:00
Mária Hájasová - H+H KVASIAREŇ, Hadovská cesta 1, 945 01 Komárno
19733-WNT Dodávka a montáž parkovacích automatov v meste Rimavská Sobota
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.06.2023
12:00
Mesto Rimavská Sobota
19314-WNT Dodávka a montáž pumptrackových dráh
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia
19270-WNT Dodávka a montáž technológie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Obec Malý Slavkov
19399-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
08:30
Mesto Malacky
19548-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
10:00
Národné rehabilitačné centrum
19637-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
09:00
Zoologická záhrada Košice
Z20235468 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:00
Jastrabá, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20235483 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Korňa, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
18550-MST Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlky 2023-2024
Verejná súťaž
UVO 20.06.2023
10:00
Mesto Zvolen
18854-MST Dodávka elektrickej energie na rok 2024
Verejná súťaž
UVO 27.06.2023
12:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Z20235561 Dodávka elektrickej energie na rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
10:00
Dodávka elektrickej energie pre potreby Datacentra – 2023/2024 (počas obdobia od 01.07.2023 – 30.06.2024); (predpokladaný objem odberu 2 200 000 kWh)
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
09:00
DataCentrum, Cintorínska 2301/5, 811 08 Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 1141 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20