Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
14405-MST Dobudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách
Verejná súťaž
UVO 01.04.2021
09:00
Centrum vedecko-technických informácií SR
13751-WYT Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Malý Slavkov
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Hraň
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 16.03.2021
14:00
Obec Petrovce nad Laborcom
7518-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.03.2021
09:00
Mesto Spišská Stará Ves
14860-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.03.2021
10:00
Obec Pečovská Nová Ves
13269-WYP Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Štrba – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.03.2021
09:00
Obec Štrba
12678-MST Dodanie hardvérového vybavenia, softvéru a súvisiacich služieb
Verejná súťaž
UVO 11.03.2021
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Dodanie zberných nádob na kuchynský odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
08.03.2021
12:00
Mesto Lučenec
14644-WYT Dodávka a montáž interiérového vybavenia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.03.2021
10:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
AOS-300/24-5/2021 Dodávka a montáž žalúzií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 08.03.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14207-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 29.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
9374-MST Dodávka gastrotechnológie
Verejná súťaž
UVO 16.03.2021
10:00
Finerg International, s.r.o.
Dodávka guľových kohútov pre investičnú akciu
Obchodno-verejná súťaž
29.03.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
13951-WYT Dodávka interiérového vybavenia izieb v ŠD Nová Doba v Nitre
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.03.2021
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávka kancelárskych potrieb 05032021 11:30 hod.
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
12:30
Ekonomická univerzita v Bratislave
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
14704-MST Dodávka mobilného pracoviska v rámci IS Evidence KEUNEO a softvéru na identifikáciu objektov alebo predmetov
Verejná súťaž
UVO 08.04.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
17443-MST Dodávka odpadového materiálu
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 30.06.2021
10:00
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Z20213798 Dodávka personálnych identifikačných kariet (PIK)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.03.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
17456-MST Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.06.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
5888-MUT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 25.05.2022
23:55
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22430-WYT Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
Dynamický nákupný systém
eZakazky 29.07.2022
23:59
Vysoká škola múzických umení
14211-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 30.03.2021
10:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
14234-WYP Domaňovce – Nájomné byty v rodinných domoch v počte 15 bytov s piatimi samostatnými vchodmi
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.03.2021
09:00
Obec Domaňovce
Zobrazených: 76 - 100 / 610 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20