Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Dodanie náučných a voľnočasových hier do priestorov školy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
16.09.2021
23:59
Mesto Veľké Kapušany
Dodanie tovaru dodávka prevodníkov tlaku pre Investičnú akciu: 2022 Inštalácia prevodníkov tlaku na medzikružiach kolón a stupačkách vybraných sond 3. stavby v zmysle špecifikácie príloha č.2
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
41536-MST Dodanie zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
Nitriansky samosprávny kraj
41127-MUT Dodanie živých kvetov, umelých kvetov a dekoračného materiálu pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Užšia súťaž
UVO 20.09.2021
11:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Dodávka 60 ks parkových lavíc
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
43173-MST Dodávka a distribúcia elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 19.10.2021
10:00
Mesto Martin
Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody – merací a regulačný prístroj na analýzu parametrov vody a elektrolyzéra do 6-dráhového bazéna pre Komplexné centrum hydroterapie v Bratislave, GAUDEAMUS - ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávka a montáž okien
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka a montáž šatníkových skriniek
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Z202118106 Dodávka a montáž zrkadiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Dodávka čerstvých pekárenských výrobkov a zákuskov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Centrum sociálnych služieb - SLNIEČKO, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica
Z202118566 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2021
16:00
Chminianske Jakubovany, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
42271-MST Dodávka elektrickej energie na obdobie 11/2021- 10/2023.
Verejná súťaž
UVO 28.09.2021
09:00
Mesto Vrútky
Z202118288 Dodávka elektrickej energie na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
41583-MST Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2022
Verejná súťaž
eZakazky 23.09.2021
09:30
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
41997-MST Dodávka elektrickej energie pre ZsVS
Verejná súťaž
UVO 24.09.2021
09:00
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
42921-MST Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
Verejná súťaž
UVO 12.10.2021
11:00
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
42958-MST Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 121
Verejná súťaž
UVO 11.10.2021
10:00
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Z202118461 Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných a ostatných služieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.09.2021
09:00
Bardoňovo, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
42003-MST Dodávka elektriny
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
140/2021/ZNL Dodávka energetických médií na roky 2022-2025
Verejná súťaž
eZakazky 30.09.2021
11:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávka inovatívnej techológie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.10.2021
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
Z202118431 Dodávka kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
14:04
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
17453-MST Dodávka laboratórneho vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky)
eZakazky 28.09.2021
10:00
KOVOZBER, s.r.o.
43056-MST Dodávka nového snežného pásového vozidla pre zimnú údržbu bežeckých stôp
Verejná súťaž
UVO 13.10.2021
08:00
Obec Štrba
Zobrazených: 76 - 100 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20