Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Príslušenstvo ku káblom časť 1
Obchodná verejná súťaž
12.10.2022
11:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Príslušenstvo ku káblom časť 2
Obchodná verejná súťaž
12.10.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
42570-WYP Prístavba a nadstavba materskej školy – Košeca
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.10.2022
09:00
Obec Košeca
41319-WYP Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2022
09:00
Obec Podhorany
42456-WYP Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 4. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.10.2022
13:00
Obec Hažlín
Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce III.
Zákazka s nízkou hodnotou
UVO 11.10.2022
10:00
Obec Borovce
42012-WNP Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce III.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
10:00
Obec Borovce
42239-WNP Prístavba k ZŠ Sídlisko II. č. 1336 - Knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.10.2022
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Z202210632 Prístroj ICP/OES (optický emisný spektrometer)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
14:26
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210942 Prístroj LC-ICP/MS (hmotnostný detektor s indukčne viazanou plazmou a kvapalinovým chromatografom)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.10.2022
08:34
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Prístroj pre plnenie a servis klimatizácií
Zákazka s nízkou hodnotou
13.10.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
42521-MUT Prístroje a zariadenia pre vedu a výskum CEM SAV_DNS
Užšia súťaž
UVO 02.11.2022
09:00
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Z202211114 Prístroje na meranie elektr. a fyzik. vlastností
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.10.2022
11:30
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202210735 Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.10.2022
08:50
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
41963-WNT Prístrojové vybavenie do projektov DSV – Potravinárske prístroje
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2022
13:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
895/2022/FIN Projektantské a inžinierske práce - priemyselný park v Poltári
eZakazky 13.10.2022
10:00
Mesto Poltár
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektov II. ZŠ na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom z plánu obnovy
Zákazka s nízkou hodnotou
10.10.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
42011-WNS Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektov II. ZŠ na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom z plánu obnovy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
12:00
Mesto Dubnica nad Váhom
41437-WNS Projektová dokumentácia organizácie statickej dopravy pre zóny Dúbravka 2-4
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
12:00
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Z202210837 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210869 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202211065 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 18.10.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202211323 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
14:15
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202211413 Prostriedky a pomôcky na zachytávanie nebezpečných látok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.10.2022
15:48
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Pulzná krátkovlnná diatermia s príslušenstvom, s 2 aplikátormi, 3 ks (dodávka, montáž a zaškolenie elektroterapeutického prístroja "Pulzná krátkovlnná diatermia s príslušenstvom, s 2 aplikátormi, 3 ks")
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zobrazených: 701 - 725 / 1095 Stránky:  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38