Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37411-WNP Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Hodruša - Hámre, ev. č. 2530-2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
36865-WYP Rekonštrukcia autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.08.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
37529-WYP Rekonštrukcia bleskozvodnej sústavy objektov horného hradu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.09.2022
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
37664-WNP Rekonštrukcia dráhy pre Letisko Poprad - Tatry, a. s.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.08.2022
15:00
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
36869-WYP Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.09.2022
09:00
Správa mestskej zelene v Košiciach
35415-WYP Rekonštrukcia futbalového štadióna v meste Sereď – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
10:00
Správa majetku Sereď, s.r.o.
36977-WNP Rekonštrukcia chodníkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
10:00
Obec Dolný Hričov
37183-WNP Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.08.2022
12:00
Mesto Levoča
37477-WYP Rekonštrukcia interiéru CSS Garden
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.09.2022
08:00
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
36982-WNP Rekonštrukcia jestvujúcich priestorov PKII za účelom vybudovania ambulancií úrazovej chirurgie a chirurgie.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.08.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
36808-WNP Rekonštrukcia klientskeho centra Bernolákovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
09:00
Obec Bernolákovo
36864-WYP Rekonštrukcia križovatky v Liptovskom Hrádku, na ceste II/537 a III/2358
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.08.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
35417-WYP Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.08.2022
09:00
Mesto Svit
37474-WYP Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.09.2022
11:15
Obec Geča
37397-WNP Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. SNP v Banskej Štiavnici (2)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2022
10:30
Mesto Banská Štiavnica
35434-WYP REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ ŠAHY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
12:30
Mesto Šahy
36471-WYP Rekonštrukcia objektu a areálu Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.08.2022
12:00
Litterra, n. o.
37476-WYP Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.08.2022
09:00
Mesto Nitra
Rekonštrukcia oplotenia- vnútroblok Tulská, Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 25.08.2022
09:00
Mesto Žilina
36540-WNP Rekonštrukcia plynovej kotolne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
09:00
Hotelová akadémia
Rekonštrukcia plynovodov Dubnica nad Váhom, Centrum I. (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
07.09.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo – Roľnícka, UO02316, 02835 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
19.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
06.09.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Sereď – Stredný Čepeň, 8. mája, ÚO00131 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.09.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov UO02880 Piešťany, ul. A. Hlinku – Staničná – Vodárenská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
31.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 626 - 650 / 944 Stránky:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35