Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37587-MST Poskytnutie licencie na softvérový produkt
Verejná súťaž
UVO 12.09.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
35208-MSS Poskytovanie bezpečnostných služieb pre objekty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Verejná súťaž
UVO 26.08.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 15.09.2022
09:00
Mesto Lučenec
34249-MSS Poskytovanie služieb mobilného operátora a pripojenie verejnej siete
Verejná súťaž
UVO 05.09.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
34578-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
Verejná súťaž
UVO 22.08.2022
10:00
Mesto Poprad
36713-MSS Poskytovanie služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
Verejná súťaž
UVO 22.09.2022
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
37507-WNS Poskytovanie stravovacích služieb
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.08.2022
12:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Z20228736 Posteľ - pružinová váľanda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.08.2022
10:00
Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z20228942 posteľná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.08.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20228952 Postrekovač motorový ručný, píla kotúčová ručná elektrická, postrekovač akumulátorový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.08.2022
10:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
33732-MST Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého
Verejná súťaž
UVO 19.08.2022
09:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
36578-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 05.09.2022
10:00
Stredná športová škola
32654-MST Potraviny pre UN NsM, a. s.
Verejná súťaž
UVO 22.08.2022
10:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Z20229067 Pozáručný servis prístrojov MAQUET / GETINGE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
09:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
37724-WNP Pracovisko praktického vyučovania – Kaderníctvo na prízemí v budove školy s.č. 1711 na Radlinského ulici, Dolný Kubín
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.08.2022
10:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb
37484-WNT Pracovné náradie a menšie maliarske potreby pre pracovníkov AČ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
10:00
Mesto Stará Ľubovňa
Z20228985 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.08.2022
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
37584-MSS Pranie bielizne
Verejná súťaž
UVO 13.09.2022
09:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami (Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku predmetu kúpy, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na predloženie ponuky. Termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred s Mgr. Katarínou Hermanovou na emailovej adrese: poliklinikatehelna@gmail.com alebo na tel.: 0908 724 526. Obhliadku je možné vykonať v dňoch: 12.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 19.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 26.07.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 02.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 09.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 16.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 23.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 30.08.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 06.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod., 13.09.2022 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod.)
Verejná súťaž
20.09.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Predaj nehnuteľnosti – BANSKÁ BYSTRICA
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská čásť Petržalka
Predaj nehnuteľnosti – BRATISLAVA
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská čásť Petržalka
Predaj nehnuteľnosti – HUMENNÉ
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská čásť Petržalka
Predaj nehnuteľnosti – TRNAVA
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská čásť Petržalka
37734-WNT PREDCHÁDZANIE A ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV V OBCI NOVÁ VES NAD ŽITAVOU - KOMPOSTÉRY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.08.2022
08:30
Obec Nová Ves nad Žitavou
Predĺženie inžinierskych sietí Kysucký Lieskovec
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 19.08.2022
10:00
Obec Kysucký Lieskovec
Zobrazených: 551 - 575 / 944 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32