Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310263 Osvetľovacia súprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
08:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Ovocie a zelenina I
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Ovocné dreviny (staré odrody, 95 kusov)
Prieskum trhu
08.10.2023
00:00
Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
OVS č. 5/2023 DNsP Dolný Kubín (nájom nebytových priestorov na dobu určitú, od 01.11.2023 do 31.10.2026 (tri roky) s možnosťou predĺženia na 5 rokov - bufet); (Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 04.10.2023 v čase od 9,00 do 10,00h po predchádzajúcom oznámení záujmu o obhliadku kontaktnej osobe vyhlasovateľa. Mimo tohto termínu si môžu uchádzači obhliadku vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 202, sekretariat@donsp.sk)
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
31585-MUT Označovanie služobných motorových vozidiel - polepy
Užšia súťaž
UVO 20.10.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
KO-DNS-224-22 Oznámenie o vyhlásení DNS - Realizácia stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP
Dynamický nákupný systém
spp 21.02.2027
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 71,40 m2, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
12:00
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - nebytový priestor – bývalá strojovňa vzduchotechniky o celkovej ploche 40,80 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
09.10.2023
12:00
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS - prenájom nebytového priestoru (2 x kancelária, sociálne zariadenie) o výmere 27,25 m2, SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Oznámenie o vyhláseni OVS - telocvičňa, šatňa, umyvárka_SZŠ, Záhradnícka 44, BA (uzatvorenie Nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
12:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: telocvičňa, šatňa a umyvárka o rozlohe 290,26 m2 - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
12:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Z202310302 Pamätné plakety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20239943 Papierové hygienické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:06
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika
Z202310370 Papierový tovar hygienický
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
15:05
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
31298-WNP PARKOVACIE MIESTA + KOMUNIKÁCIA WILSONOVO NÁBREŽIE 2 – 4
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
Mesto Nitra
Parná varná komora
Prieskum trhu
04.10.2023
09:00
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o., Kamenná Baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Z202310142 Pásková knižnica LTO-9 na zálohovanie DMZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202310347 PC zostavy, príslušenstvo a notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
PHZ03: Katalóg techniky: Traktor, kosy, balíkovač, mulčovač a FVE
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
PHZ04: Elektrický omračovač na hydinu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
PHZ05: Vybavenie malého bitúnku na hydinu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.10.2023
00:00
FARMARIA s.r.o., Dolná 241, 962 61 Babiná
31414-WNS Pilotný projekt implementácie komunikačnej platformy C-ITS v riešení inteligentnej mobility
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
10:00
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
31098-MST PK-3-23_Nesúbežná zámena cukor kryštálový naskladnenie Kysucké Nové Mesto, vyskladnenie Slovenská Ľupča
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Poľnonákup TATRY, a.s.
Zobrazených: 526 - 550 / 1031 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31