Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Čas pomoci - zariadenie sociálnych služieb komunitného typu v obci Kuraľany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.07.2022
23:59
Čas pomoci, n. o., Bernolákovo námestie 119/3, 940 58 Nové Zámky
Z20226664 Čelné vysokozdvižné vozíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:00
Záhorie (vojenský obvod), Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227235 čerstvá zelenina , čerstvé ovocie a zemiaky konzumné neskoré typu B
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
11:10
Rohov, Senica, Trnavský, Slovenská republika
30534-WNT Čerstvé potraviny - Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
14:00
Centrum sociálnych služieb - AVE
30127-WNS Čistenie lapolov, technologickej, dažďovej a splaškovej kanalizácie a záchytných nádrží II
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
30013-WNT Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 07.07.2022
09:00
Slovenská národná knižnica
Z20226991 Čistiace a hygienické potreby, pracie a dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
12:54
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
25/2022 Čistiace prostriedky a potreby na upratovanie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
eZakazky 06.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z20226936 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227312 Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.07.2022
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
29887-WYP ČOV a Kanalizácia - Vojčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Obec Vojčice
28346-MST Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Verejná súťaž
UVO 06.07.2022
09:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z20226913 Destilovaná voda, letná a zimná zmes do ostrekovačov skiel motorových vozidiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
12:52
Slovenská republika
Z20227087 Detekčné trubičky na priemyselné škodliviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
09:04
Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
30320-WNP Detské inkluzívne ihrisko RODINKA v Šali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Mesto Šaľa
Z20227298 Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
15:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226756 Digitálny gausmeter/teslameter
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
09:45
Špačince, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
29404-MUT DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT
Užšia súťaž
UVO 15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29590-MUT DNS - Laboratórna technika
Užšia súťaž
UVO 15.07.2022
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
29968-MUS DNS - Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb.
Užšia súťaž
UVO 19.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
29588-MUT DNS - Stavebný materiál
Užšia súťaž
UVO 11.07.2022
08:00
T-servis Teplička, s.r.o.
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21922-MUT DNS (dynamický nákupný systém) na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2026
23:59
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
8647-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 02.03.2026
11:37
Vysoká škola múzických umení
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zobrazených: 51 - 75 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20