Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
2359-WYT D i d a k t i c k é p o m ô c k y p r e p o l y t e c h n i c k ú a b i o l o g i c k o – c h e m i c k ú u č e b ň u – Z Š B o š á c a
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
14:00
Obec Bošáca
Z2022359 Dataprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022218 Defibrotid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Denný lyžiarsky kurz 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
59957-MST Dezinfekčné prostriedky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2022379 Diagnostické súpravy pre bunkovú imunitu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Z2022351 Diagnostiká pre Imunogenetiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
3583-MST Digitálny RTG systém
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Distribúcia dvojmesačníka ZAkraj_Vyzva_10820
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
15-MUT DNS - Kvapaliny do vozidiel MHD
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
16-MUT DNS - Pneumatiky, protektory, disky
Užšia súťaž
UVO 31.01.2022
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
31079-MUT DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 04.08.2025
08:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4544-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2022, 2023, 2024 a 2025
Užšia súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Dynamický nákupný systém
eZakazky 31.12.2024
23:59
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2978-MUT DNS Nákup sieťovej infraštruktúry
Užšia súťaž
UVO 14.02.2022
09:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou - Výkon činnosti stavebného dozoru
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
11:00
Mesto Moldava nad Bodvou
1528-WYP Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
23:59
Obec Sokoľ
3760-WYP DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
09:00
Obec Žbince
2996-WYT Dodanie 4 ks magnetrónov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 31.01.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
Z2022137 Dodanie elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
11:00
Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mesto Lučenec
Dodávka a inštalácia vzduchotechniky pre štyri RTG pracoviská
Zákazka s nízkou hodnotou
04.02.2022
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5356-MST Dodávka a montáž stropných kazetových klimatizačných jednotiek
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
Z202222 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - KAZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202232 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Malé plochy ALKOHOL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
08:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 51 - 75 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20