Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226951 Oleje a mazivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20226993 Omšové víno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
13:09
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
29382-WYP Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy Magistrátu mesta Košice a jej priľahlého okolia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
12:00
Mesto Košice
Oplotenie areálu školy Dr. Jánskeho - rekonštrukcia
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.07.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Oplotenie Materská škola Medňanská Ilava
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
12:00
Mesto Ilava
Z20226413 Oprava hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
12:15
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227113 Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.07.2022
10:17
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20226945 Oprava exteriérového rekreačného bazéna pre klientov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
15:03
Krškany, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
13/PVO/2022 Oprava havarijného stavu strechy-blok D administratívnej budovy ŠUKL
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 06.07.2022
13:00
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Oprava kanalizácie
Zákazka s nízkou hodnotou
10.07.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Z20227296 Oprava kolesového traktora John DEERE typová rada 5820
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
10:00
Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
30290-WYP Oprava komunikácií v Meste Púchov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
09:00
Mesto Púchov
30741-WYP Oprava mostov M7346 cez potok Holeška v osade u Fajnorov - Prašník a M7444 cez potok Kalník medzi obcami P. Úľany a L. Dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Oprava odkvapov dutého, viacvrstvového žľabu strechy Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha - opakovaná
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.07.2022
12:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin
29640-WNP Oprava pavlače v ubytovacom zariadení IVES, Štúrova 12, 041 18 Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.07.2022
10:00
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
29715-WYP Oprava podláh v školskom internáte
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
08:00
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
30536-WNP Oprava strechy na objekte Hádzanárskej haly, Alejová 2, Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
10:00
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
28516-WYP Oprava striech na objektoch v správe DPB a.s.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
727 opakovaný PT Oprava uvoľnenej a posunutej deliacej priečky medzi učebňami 407 a 408, ukotvenie deliacej priečky v učebni 208 a opravy omietok a obkladu v daných učebniach v objekte Fr SR Lazovná 63 Banská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 13.07.2022
10:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
31070-WNS Oprava vodovodného systému v MŠ Bystrická
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.07.2022
23:59
Mesto Pezinok
Z20226957 Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.07.2022
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
30318-WNP Opravy a údržba zariadení na skladovanie pohonných látok - Zemianske Kostoľany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
07:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z20227095 Opravy a údržba žalúzií, markíz a roliet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.07.2022
12:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20226967 Opravy a údržby kuchynských zariadení a vybavení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.07.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
29295-MSP Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.07.2022
09:00
Mesto Košice
Zobrazených: 451 - 475 / 917 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28