Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
499-WYP Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.01.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Stavebný dozor – Letná čitáreň v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Stavebný dozor „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10“
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
23:59
Mesto Brezno
1523-MSS Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia koridoru , štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“
Verejná súťaž
UVO 22.02.2022
08:30
Železnice Slovenskej republiky
Z2022514 Stolový počítač HP 290 G4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
27-MST Stomatologické 3D CBCT zariadenie
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z2022169 Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:45
Košický, Slovenská republika
Z2022468 Stravné lístky alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Trnava pri Laborci, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Stravné poukážky
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Gymnázium a základná škola SándoraMáraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
2976-MSS Stravné poukážky
Verejná súťaž
UVO 22.02.2022
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Z2022268 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z2022283 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:57
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2022352 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.02.2022
10:00
Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika
Z2022407 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:20
Nálepkovo, Gelnica, Košický, Slovenská republika
Z2022435 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:50
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022483 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
12:57
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022304 Stravné poukážky 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Ladomerská Vieska, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
Stravné poukážky pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Z2022141 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022418 Stravovacie karty.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
4762-WYS Strážne služby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.02.2022
08:00
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
57393-MSP Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 07.02.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1925-WYP Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
3577-MSP Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca – prestavba a modernizácia objektu Beskyd
Verejná súťaž
UVO 16.02.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
984-WYT Strojno - technologické vybavenie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Ilija
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.02.2022
14:00
Obec Ilija
Zobrazených: 451 - 475 / 630 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26