Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odstránenie havarijného stavu strechy a strešných okien
Zákazka s nízkou hodnotou
01.12.2020
12:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
Odstraňovanie porúch, závad a havarijných stavov vodovodných a kanalizačných systémov
Zákazka s nízkou hodnotou
07.12.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
43019-MSS Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
Verejná súťaž
UVO 16.12.2020
09:00
Mesto Rožňava
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu - Virt 25112020
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
43261-MST Ochranná hasičská zásahová prilba
Verejná súťaž
UVO 15.12.2020
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z202031479 Ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov zariadenia školského stravovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
15:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z202031431 Ochranné rúška a nitrilové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
11:56
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
40685-MST Olepovačka
Verejná súťaž
UVO 02.12.2020
09:00
MM interier, s.r.o.
43795-MST OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Verejná súťaž
UVO 21.12.2020
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
42731-MSS Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Verejná súťaž
UVO 08.12.2020
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava časti stropu kuchyne
Zákazka s nízkou hodnotou
02.12.2020
10:00
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
43485-MSP Oprava mosta ev.č. R1 – 191 Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 18.12.2020
09:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Z202031268 Opravy zariadení na skladovanie PL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
09:38
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
43695-WNT Originálne tonery
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2020
09:00
Úrad pre verejné obstarávanie
Z202031314 Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
08:30
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031407 Originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2020
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031455 originálne tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2020
13:32
Nové Sady, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202031405 Originálne tonery do tlačiarní a kopírok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
10:20
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
43720-MST Osobné automobily
Verejná súťaž
UVO 07.01.2021
08:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
59/2020/ZPSDSSDK Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 30.11.2020
12:00
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín
43250-MST Osobné ochranné pracovné prostriedky nj
Verejná súťaž
UVO 16.12.2020
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ovocie - zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
04.12.2020
12:00
Gymnázium Sobrance
Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
03.12.2020
11:00
Mesto Humenné
Z202031399 Ovocie a zelenina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2020
09:56
Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Z202031586 Pamäťové médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2020
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 451 - 475 / 830 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28