Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Nákup ručne vedených nízkozdvižných elektrických paletových vozíkov
Prieskum trhu
19.06.2023
16:00
Mária Hájasová - H+H KVASIAREŇ, Hadovská cesta 1, 945 01 Komárno
19601-WNT Nákup služobného vozidla
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
10:00
Obec Veľké Kostoľany
17079-MUT Nákup smetných košov, prepraviek a nádob a ich súčastí
Užšia súťaž
UVO 14.06.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Z20235398 Nákup softvéru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235077 Nákup školského nábytku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
12:38
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
18048-MST Nákup technického vybavenia pre posádky ZZS pre elektronické spracovanie EHR záznamu
Verejná súťaž
UVO 13.06.2023
10:00
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
19409-WNT Nákup techniky do zberného dvora
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
11:00
Obec Zemianske Sady
Nákup tonerov - č. 23/3/3/29 (dodávka tonerov na obdobie rokov 2023 - 2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.06.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Z20235344 Nákup vybavenie stravovacích zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.06.2023
10:00
Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
19550-MST Nákup zdravotníckeho vybavenia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Nová Bystrica
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
10:00
Obec Nová Bystrica
19510-WNT Nanosatelit GRBBeta a súvisiace služby_2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
10:00
Technická univerzita v Košiciach
Z20235254 Náplne pre 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Nárezová linka na suché salámy
Prieskum trhu
15.06.2023
11:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Z20235320 Náterové farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
12:49
Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235095 Náterové farby, riedidlá a podobné výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:45
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20235255 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.06.2023
16:06
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20235284 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:06
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Z20235329 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z20235485 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
08:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20235559 Náterové hmoty, farby a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.06.2023
08:00
Z20235389 Náterové hmoty, farby, a riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
12:06
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20235518 ND a príslušenstvo do traktorov a malotraktorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
14:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20234843 ND do nákladných motorových vozidiel mimo RD
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
19266-WNT ND HN14 T-815, PV3S, Z-7011
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19533-WNT ND HN15 Mulag MK 1200, Z 7011, STPC 133
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
07:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zobrazených: 451 - 475 / 1144 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28