Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Obchodná verejná súťaž
07.12.2022
12:00
Mesto Nová Baňa
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Obchodná verejná súťaž
04.01.2023
12:00
Mesto Nová Baňa
49156-WNP Obnova Kultúrneho domu v Uhorskej Vsi spôsobom tepelnej ochrany
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.12.2022
09:00
Obec Uhorská Ves
Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 - zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 02.12.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 16.12.2022 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 05.12.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Z202214859 Obrátkový tovar, tzv. Renovované tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
09:30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
49039-WYP Obstaranie 39 nájomných bytov v obci Necpaly
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.12.2022
09:00
Obec Necpaly
Z202214984 Obstaranie cloudového balíka platformy Microsoft Office 365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
47382-MSS Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre Prešovský samosprávny kraj
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
23:59
Prešovský samosprávny kraj
47259-MST Obstaranie informačnej a komunikačnej techniky pre potreby realizácie projektu MOVIR
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Centrum výcviku Lešť
49069-WNT Obstaranie osobného automobilu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.12.2022
12:00
Inovačné centrum Košického kraja
48437-WNT Obstaranie osobného automobilu pre Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.12.2022
12:00
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
47876-MST Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané biologické a terapeutické parametre.“
Verejná súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
47263-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
Obstaranie technologického vybavenia - PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. (pece, cukrárenské stroje, pekárenské stroje)
Prieskum trhu
09.12.2022
15:00
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 079 01 Čierne Pole
47110-MST Obstaranie technológie pre Strednú odbornou školu drevársku Zvolen
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Stredná odborná škola drevárska
Obstaranie zariadení na opracovanie viniča hroznového a na výrobu vína (Časť 1 – Mlýnkoodstopkovač, Časť 2 – Nerezové nádrže, Časť 3 – Olivové čerpadlo, Časť 4 – Vinifikátor so šikmým miešadlom)
Prieskum trhu
05.12.2022
08:00
VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o., Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš
47499-MST Obstaranie zariadenia, vybavenia v rámci projektu
Verejná súťaž
UVO 09.12.2022
09:00
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Z202214939 Očkovacia látka na prevenciu proti besnote
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214940 Očkovacia látka proti hepatitíde A a hepatitíde B
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214941 Očkovacia látka proti meningitíde séroskupiny B
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
11:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214942 Očkovacia látka proti meningokom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
13:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214943 Očkovacia látka proti týfusu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214964 Očkovacia látka proti týfusu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
11:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z202214887 Odberové príslušenstvo (505_22)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
49158-WYS Odborné vzdelávanie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.12.2022
10:00
Centrum účelových zariadení
Zobrazených: 451 - 475 / 898 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28