Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava fasády a odstránenie grafitov a oprava časti oplotenia
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193
Oprava havarijnej časti strechy
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Oprava Hrobky Plachých - 6. etapa
Prieskum trhu pre určenie PHZ
22.09.2021
13:00
Mesto Krupina
Oprava okien a dverí na objektoch v správe DPB a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
17.09.2021
11:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oprava podlahy v priestoroch dielne služobných garáží
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
11:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
Oprava prehrádzky Žuhračka
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 43 Levice
Oprava priestoru objektu č. 13 psinec
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Oprava prístroja - USG Arietta 70 HITACHI v.č. V205U3852 - sonda v.č. V0041228 (Nemocnica akad. L. Dérera)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.09.2021
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava sociálnych zariadení v administratívnej budove
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany
Oprava sociálnych zariadení v objekte č. 21 Administratívna budova
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
11:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice-Šaca
Oprava spevnených plôch – vnútorný areál, zimný štadión Detva
Zákazka s nízkou hodnotou
24.09.2021
14:00
Mesto Detva
Oprava sprchových kútov a sociálnych zariadení na objekte č. 5 Ubytovňa odsúdených
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
10:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Vašinova 124/59, 950 61 Nitra-Chrenová
Oprava striech na bytových domoch na ulici Okružnej v Sečovciach (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa uskutoční 08.09.2021 o 10:00 hod. na adrese: Okružná ulica, Bytový dom s.č. 1693/1, Bytový dom s.č. 1695/3, Bytový dom s.č. 1698/6. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 07.09.2021 do 13:00 hod emailom alebo telefonicky: Kontaktná osoba: Ing. Peter Štefanko Telefón: 0918 995 530 Email: peter.stefanko@secovce.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
13:00
Mesto Sečovce
42637-WYP Oprava vrchnej stavby ciest II. a III. triedy SC KSK súvislou údržbou vozovky emulznými technológiami
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.10.2021
10:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
41700-WYP Oprava zatečených tried v budove školy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.09.2021
08:30
Základná škola Košice
Z202118285 Opravy a servis hydraulických zariadení techniky PVO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
12:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202118756 Opravy hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.10.2021
13:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
42419-WYP Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 28.09.2021
08:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
42622-WYP Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Mesto Vranov nad Topľou
Z202118310 Organické a anorganické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.09.2021
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
42458-MST OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S.
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Z202118412 Osobný počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202118466 Osušky froté
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.09.2021
08:00
Slavnica, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202118459 Otočná stolička s podrúčkou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
ONDAVA Rakovec nad Ondavou
Zobrazených: 451 - 475 / 929 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28